Gonore og infertilitet

Gonore og infertilitet

Gonore er en av de mest smittsomme seksuelt overførbare infeksjonene vi som finnes i verden, og kan resultere i alvorlige komplikasjoner som infertilitet dersom du ikke får behandling i tide. Gonokokkbakterien gjør den smittede kvinnen steril ved å spre seg til og skade eggleder via livmorhalsen, men den kan også gjøre menn infertile ved å skade bitestikkelen.

[gonoretest]

Gonore gjør kvinnen steril ved å danne arr i eggleder

Hvis gonokokken sprer seg til slimhinnene i egglederen og forblir uoppdaget alt for lenge, vil det etterhvert oppstå arrdannelser i kanalen som modne egg vanligvis beveger seg i på vei til livmoren etter befruktning. Dette vil over tid føre til at det dannes cyster, slik egget klarer ikke å passere kanalen. Hvis eggleder blir ødelagt, vil kvinnen bli steril og miste evnen til å lage barn, og i andre tilfeller vil det føre til en betydelig forhøyet risiko for ektopisk graviditet, hvor egget ikke klarer å komme seg ned i livmoren og fester seg utenfor. Dette kan være potensielt dødelig og er en veldig alvorlig tilstand, som krever umiddelbar behandling i form av kirurgi. 

Gonore og infertilitet

Gonore og infertilitet hos menn

Hos menn er sannsynligheten for infertilitet og arrdannelser mindre, fordi gonore hos menn oftest debuterer tidlig med tydelige symptomer i form av puss og utflod fra penis. Det betyr ikke at menn slipper helt fri for å kunne bli infertile, ettersom bakterien kan den føre til uopprettelig skade på sædleder og bitestikler dersom sykdommen ikke behandles i tide.

Gonore og risikogrupper for sterilitet

Unge kvinner er i høyrisikogruppen til å gonoré og andre seksuelt overførbare sykdommer. Grunnen til dette er at unge bytter partnere oftere og praktiserer oftere ubeskyttet sex. Unge er dessverre også dårligere på å teste seg, spesielt fordi de føler seg stigmatisert eller uglesett.

 • Det er tilrådelig at foreldre og unge er åpne om seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og tester.
 • Test deg for flere seksuelt overførbare sykdommer samtidig, fordi sannsynligheten er stor for at du også flere infeksjoner samtidig.

Hvem burde ta en test for gonore?

Hvis du faller inn i en av risikogruppene er det viktig at du får testet deg, slik at du unngår alvorlige komplikasjoner ved gonore og ytterligere spredning av infeksjonen:

 • Ung; mellom 15-25 år.
 • Skifter partner ofte.
 • Har/har hatt en partner med en seksuelt overførbar infeksjon.
 • Du selv har hat en seksuelt overførbar infeksjon tidligere.
 • Er gravid eller planlegger å bli det.
 • Menn som har sex med menn
 • Menn som har sex med prostituerte
 • Menn som har sex med kvinner fra land utenfor Europa.
 • Du praktiserer ubeskyttet sex.
 • Du har symptomer på gonore eller en annen seksuelt overførbar infeksjon.

Det er viktig at du får testet deg ofte. En test for gonore er løsningen du trenger, dersom du ikke har noen symptomer men ønsker å «screene» deg selv regelmessig for sykdommen – slik at du alltid er på den sikre siden. Disse testene har lang levetid og er enkle å bruke. I tillegg er de anbefalt av WHO, som et effektivt middel for å bekjempe de vanligste sykdommene vi har – seksuelt overførbare infeksjoner.

Klamydia og infertilitet

Klamydia og infertilitet

Klamydia er en av hovedårsakene til infertilitet i verden, og sykdommen er veldig ofte uten symptomer. Dette gjør det vanskelig å identifisere sykdommen, og veldig mange vet ikke engang at de er smittet. Hvis klamydia for utvikle seg uten å bli oppdaget, kan bakterien gjøre stor skade på det reproduksjons-organene til kvinner og menn – som til syvende og sist gjør den smittede steril.

[klamydiatest]

Hvordan gjør klamydia deg steril?

Infertilitet betyr at man blir steril og mister evnen til å få barn, og denne komplikasjonen rammer kvinner og menn med samme hyppighet. Det er selvfølgelig andre årsaker enn klamydia til at par/personer opplever å bli steril, slik som overvekt og genetisk disposisjon, men klamydia er i sterk økning som en av de største årsakene til ufrivillig barnløshet og infertilitet i Norge. Dette har en sammenheng med at klamydia veldig vanlig hos tenåringer og unge kvinner, som har en tendens til å teste seg alt for sent, noe som gir større risiko for uopprettelige skader på eggledere.

Klamydia og infertilitet hos kvinner

Hvis klamydiainfeksjonen får utvikle seg ubehandlet alt for lenge, kan den spres til andre deler av det kvinnelige reproduktive systemet. Det er særlig livmor og eggledere som blir affisert, noe som kan resultere i bekkenbetennelse og bekkeninfeksjon. Dette kan utvikle seg lenge uten at det foreligger symptomer og er veldig farlig, fordi sykdommen vil forårsake arr og blokkering av eggledere, som kan resultere i at evnen til å få barn faller bort og i tillegg; abort, for-tidig-fødsel og dødfødsel. I noen tilfeller kan det også oppstå svangerskap utenfor livmoren, noe som kan potensielt være dødelig for moren.

Ektopisk graviditet

Når en kvinne blir gravid, vil egget bli befruktet i egglederene før det beveger seg videre til livmoren (hvor det fester seg). Et svangerskap utenfor livmoren vil skje når egget fester seg utenfor livmoren, for eksemepel i en av egglederne (som regel fordi eggleder er blokkert). Dette skjer når bekkenbetennelsen, som ofte er forårsaket av den bakterie som gir klamydia, har gått ubehandlet så lenge at det skader eggleder og blokkerer de. Noen ganger vil klamydiabakterien lage flere små arr i eggleder, og dette går ofte ubemerket. Hvis egget fester seg en plass utenfor livmoren, er det nødvendig med umiddelbar kirurgisk behandling for å få fjernet egget. Graviditet utenfor livmoren er nemlig veldig farlig og kan føre til indre blødninger med potensielt dødelig utgang.

Symptomer på graviditet utenfor livmoren.

Symptomene er varierte og kan også være tegn på andre sykdommer, men de vanligste symptomene på graviditet utenfor livmoren er:

 • Forsinket menstruasjon.
 • Blødning i vagina (kan være utflod som noen ganger er brunlig. Kan falle sammen med menstruasjon.)
 • Svimmelhet.
 • Bekkensmerter.
 • Positiv graviditetstest.

Hvis du er gravid og opplever pulserende hjertebank eller en hamrende følelse i bekkenområdet, eller du opplever en plutselig smerte, bør du oppsøke lege snarest mulig for å være på den sikre siden. Er du usikker på om du har klamydia, er det tilrådelig å ta en test hos legen for å unngå infertilitet, men du kan også teste deg selv hjemme med klamydia test.