Sædtest (2 kassetter)

kr 249,00

Det er ofte nærliggende å mistenke at problemet ligger hos mannen i de tilfellene hvor par sliter med å bringe fram et barn, men statistisk sett gjelder dette bare 25 prosent av tilfellene. Da vil dette som regel forårsakes av en lav konsentrasjon av sædceller, og dette er noe som kan testes med vår fertilitetstest for menn. Den gir et positivt resultat hvis konsentrasjonen av sædceller er over 20 millioner/ml, noe som er minimumskravet for vellykket befruktning på konvensjonell måte.

  • 97% sikker
  • Raske og pålitelige resultater
  • Kvalitetssikret merkevare

Beskrivelse

Sædtest

Det er mange norske par som har problemer med å få barn til konvensjonell tid, og det anses at over 10 prosent av norske par ikke klarer det innen 12 måneder med «prøving». Når det har gått så lang tid, vil paret sammen klassifiseres som «ufrivillig barnløse». Dette er selvfølgelig en sterk indikasjon på at det kan foreligge infertilitet hos en av personene i parforholdet, men det er selvfølgelig ikke noe endelig bevis for det. Det må nemlig iverksettes grundige medisinske utredninger hos en autorisert helseinstitusjon før man kan stille en slik diagnose, og dette begynner man som regel ikke med før 12 måneder har gått. Det kan derimot være både nervepirrende og skremmende å prøve i over 12 måneder, hvor man hele tiden har frykten av barnløshet hengende over seg. I slike tilfeller kan det være nyttig å utelukke en av de aller vanligste årsakene til redusert fruktbarhet hos menn, som er redusert konsentrasjon av sædceller. Dette er en tilstand med mange ulike årsaker, men mange av dem er heldigvis reversible, som for eksempelvis røyking, høyt alkoholforbruk og overvekt.

Hvordan virker en fertilitetstest for menn?

Verdens helseorganisasjon(WHO) har anslått at sædkonsentrasjon hos fertile menn, burde være over 20 millioner sædceller per milliliter sæd. Det er mange grunner til at en manns konsentrasjon av spermier er lav, og det kan skyldes medfødte defekter, hormonforstyrrelser eller ervervede skader. «Heldigvis» skyldes det ofte livsstilsfaktorer som overvekt, usunt kosthold, tobakk og alkohol – alle er noe man kan gjøre noe med. Vår sædkvalitetstest fra Egens® er en kvantitativ fruktbarhetstest for menn, som fungerer ved at sædvæsken legges i prøvebrønn, hvor den tilsettes et fargestoff  som far sædcellene blå. Et synlig blått fargeutslag indikerer et positivt utslag, som vil være gjeldende ved konsentrasjoner som er høyere enn 2o millioner sædceller per milliliter sæd. En sædtest uten noe tydelig farge er negativ, og man anses da for å ha en lav konsentrasjon med spermier.

Hvem burde kjøpe en fruktbarhetstest for menn?

Vi anbefaler i utgangspunktet vår sædtest for alle par eller enkeltpersoner som har vansker med å bringe fram et barn, særlig hvis du har forsøkt i over lengre tid. Dette kan bidra til å utelukke de vanligste årsakene til redusert fertilitet hos menn før den konvensjonelle venteperioden på 12 måneder er over. I mange tilfeller vil en redusert sædkonsentrasjon være reversibel, og det betyr at man kan gjøre noe med det! Hvis du derimot mistenker andre mer alvorlige underliggende årsaker, så anbefaler vi deg og å kontakte lege for en mer omfattende medisinsk utredning, istedet for å kjøpe en fertilitetstest for menn.

Hvordan skal man tolke resultatet fra en sædkvalitetstest?

Konsentrasjon av spermier i sæd er en av de faktorene som medisinsk helsepersonell tar til betraktning når de vurderer fertilitet hos menn, men finnes derimot mange andre variabler utover dette som har en utslagsgivende betydning. De kan nemlig også skyldes unormale egenskaper ved sædcellene som unormal form og redusert bevegelighet, men det kan også ha opphav i at at sædvæsken består av andre celletyper som utvanner konsentrasjonen av vanlige sædceller (dette vil ikke fanges opp av vår fertilitetstest for menn). Det er også viktig at man ikke tar testen under periode med fysiske og psykiske påkjenninger som stress, uro og sykdom, ettersom dette kan gi et negativ utslag på vår sædtest. Alt dette betyr at vår fruktbarhetstest for menn ikke kan brukes til å sette en endelig diagnose, ettersom den ikke kan utelukke alle årsaksfaktorer, men den kan med 97 sikkerhet påvise lav konsentrasjon av sædceller. Heldigvis er dette noe som ofte forårsakes av reversible livstilsfaktorer som kosthold, trening, tobakk, alkohol og overvekt, og man kan forbedre resultatet av sin fertilitetstest med de rette endringer i livsstil.

Hva inneholder en Sædtest fra Egens?®:

2 stk. sensitiv Egens® sædtest(kasett) med 2 stk. plastikkpipette
2 stk. prøveglass
1 stk. flaske med blått fargestoff
1 stk. flaske med vaskereagens
1 stk. plastikkpipette

Sædtest
Sædtest (2 kassetter)
kr 249,00