Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstendigheter vil vi eller noen annen part som er involvert i å skape, produsere eller drive denne nettsiden (https://hjemediagnostikk.com | Selvsjekk) være ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som er et resultat av (I) informasjon på hjemmediagnostik (Videre – Nettside), (II) produkter som selges eller (III) andre forhold knyttet til tjenesten. Du godtar herved at denne paragrafen skal gjelde for alle produkter, innhold og tjenester tilgjengelig på nettstedet.

Noen artikler beskriver vanlige symptomer for ulike sykdommer og tilstander, og gir generell informasjon om behandling og diagnostikk. Informasjonen på nettstedet må aldri brukes i stedet for kontakt, diagnostikk, undersøkels eller behandling av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Informasjonen må ikke brukes som en basis for diagnose eller valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir bare generell informasjon og er ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende på noen som helst måte.

Det er ingen garantier for at all informasjon på nettstedet eller produktene som selges her er helt nøyaktig og / eller komplett på alle måter. Redaktørene eller bidragsyterne av dette nettstedet kan ikke gjøres direkte eller indirekte ansvarlig for noen skader eller defekter som oppstår som en direkte eller indirekte konsekvens ved bruk eller misbruk av informasjonen som finnes på artiklene og produktbeskrivelsene som utgjør nettstedet. Ingen sykdommer, legemidler, diagnostiske metoder eller behandlinger er fullstendig beskrevet.

Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle omstendigheter. En autorisert legen vil kunne gi all nødvendig og korrekt informasjon om medisiner, behandlingsmetoder og diagnostikk som er omtalt på nettstedet. Bruk av reseptbelagte legemidler må alltid gjøres av legen din. Følg pakningsvedleggene. I tilfelle av alvorlige eller uventede bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandling, må lege kontaktes umiddelbart.