Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder vil vi eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller drive denne hjemmeside (https://hjemediagnostikk.com | Self Check) være ansvarlige for direkte eller indirekte skader som følge af (I) oplysninger om hjemmediagnostik (Yderligere – Hjemmeside), (II) solgte produkter eller (III) andre forhold i forbindelse med tjenesten. Du accepterer hermed, at dette afsnit skal gælde for alle produkter, indhold og tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden.

Nogle artikler beskriver almindelige symptomer for forskellige sygdomme og tilstande og giver generel information om behandling og diagnostik. Oplysningerne på hjemmesiden må aldrig bruges som erstatning for kontakt, diagnostik, undersøgelse eller behandling af læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Oplysningerne må ikke bruges som grundlag for diagnose eller valg af behandling. Indholdet på hjemmesiden giver kun generel information og er ikke forebyggende, diagnostisk, terapeutisk, sundhedsbevarende eller rehabiliterende på nogen måde.

Der er ingen garantier for, at nogen information på hjemmesiden eller de produkter, der sælges her, er fuldstændig nøjagtige og/eller fuldstændige i alle henseender. Redaktørerne eller bidragyderne til denne hjemmeside kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlige for eventuelle skader eller defekter, der opstår som en direkte eller indirekte følge af brugen eller misbruget af informationen indeholdt i de artikler og produktbeskrivelser, der udgør hjemmesiden. Ingen sygdomme, lægemidler, diagnostiske metoder eller behandlinger er fuldstændigt beskrevet.

Korrekt brug af medicin og andre former for behandling afhænger blandt andet af en persons helbredstilstand, samtidig brug af anden medicin og andre særlige forhold. En autoriseret læge vil kunne give alle nødvendige og korrekte oplysninger om medicin, behandlingsmetoder og diagnostik, der er nævnt på hjemmesiden. Brug af receptpligtig medicin skal altid foretages af din læge. Følg indlægssedlerne. Ved alvorlige eller uventede bivirkninger eller andre usædvanlige symptomer under behandlingen skal læge kontaktes omgående.