varning

Under inga omständigheter kommer vi eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller driva denna webbplats (https://hjemediagnostikk.com | Self Check) hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador till följd av (I) information om hemdiagnostik (Vidare – Webbplats), (II) sålda produkter eller (III) andra villkor relaterade till tjänsten. Du samtycker härmed till att detta avsnitt ska gälla för alla produkter, innehåll och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

Vissa artiklar beskriver vanliga symtom för olika sjukdomar och tillstånd, samt ger allmän information om behandling och diagnostik. Informationen på webbplatsen får aldrig användas som ersättning för kontakt, diagnostik, undersökning eller behandling av läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Uppgifterna får inte användas som underlag för diagnos eller val av behandling. Innehållet på webbplatsen ger endast allmän information och är inte förebyggande, diagnostiskt, terapeutiskt, hälsobevarande eller rehabiliterande på något sätt.

Det finns inga garantier för att all information på webbplatsen eller de produkter som säljs här är helt korrekta och/eller fullständiga i alla avseenden. Redaktörerna eller bidragsgivarna till denna webbplats kan inte hållas direkt eller indirekt ansvariga för eventuella skador eller defekter som uppstår som en direkt eller indirekt följd av användning eller missbruk av informationen i artiklarna och produktbeskrivningarna som utgör webbplatsen. Inga sjukdomar, läkemedel, diagnostiska metoder eller behandlingar beskrivs fullständigt.

Korrekt användning av läkemedel och andra behandlingsformer beror bland annat på en persons hälsotillstånd, samtidig användning av andra läkemedel och andra särskilda omständigheter. En auktoriserad läkare kommer att kunna ge all nödvändig och korrekt information om läkemedel, behandlingsmetoder och diagnostik som nämns på webbplatsen. Användning av receptbelagda läkemedel måste alltid göras av din läkare. Följ bipacksedeln. Vid allvarliga eller oväntade biverkningar eller andra ovanliga symtom under behandlingen ska läkare omedelbart kontaktas.