Gonorrétest

kr149,00

En gonokockinfektion kan orsaka allvarliga komplikationer som infertilitet och kronisk bäckeninflammation om den inte gör det
upptäckt i tid. Vi rekommenderar därför alla utsatta grupper att ”screena” sig regelbundet för gonorré med detta enkla test.

 

Beskrivning

Gonorrétest

Gonorrétest ger resultatet på kort tid – upp till 15 minuter! Snabbtestet är för både män och kvinnor, vilket gör testet mycket flexibelt i användning. Genom att själv undersöka för gonorré kan du få omedelbara svar på eventuella problem du kan ha.

3-i-1 Testpaket Klamydia + Gonorré Testpaket

Varför snabbtest för gonorré?

Gonorré är inte lika vanligt som klamydia, men det förekommer ofta i homosexuella samhällen och hos heterosexuella personer som har oskyddat sex med människor utanför Europa. Gonorré ger vanligtvis alltid symtom hos män, men mer än hälften av alla kvinnor får inga symtom alls.

Det är mycket viktigt att sjukdomen upptäcks och behandlas med antibiotika i tid, annars kan gonokockbakterierna spridas till bitestiklarna hos män eller äggledarna hos kvinnor – vilket kan resultera i infertilitet och kronisk bäckeninflammation hos kvinnor. Vi rekommenderar därför alla utsatta grupper att ”screena” sig regelbundet med ett gonorrétest, så att de alltid kan vara på den säkra sidan.

Varför testa för gonorré?

Vi rekommenderar vårt gonorrétest till alla personer som misstänker att de kan vara smittade, men även till personer i utsatta grupper:

  • Män som har sex med män
  • Personer som har eller har haft oskyddad heterosexuell sex med människor från länder utanför Västeuropa.
  • Andra människor från riskmiljöer som har oskyddat sex och ofta byter partner

Gonorré är en sjukdom med varierande sjukdomsbild, och den har i grunden ett mer aggressivt och akut debut än den kliniska bilden man ser vid andra könssjukdomar.

Det är typiskt att infektionen yttrar sig i form av en våldsam infektion med mycket pusbildning, men det är inte regel då en betydande andel av de smittade inte får några symtom alls – särskilt hos kvinnor. Då kan sjukdomen utvecklas under lång tid utan att upptäckas och det ökar risken för spridning till andra ställen i kroppen i form av bäckeninflammation eller epididymit.

Detta kan orsaka irreversibla skador som i slutändan resulterar i infertilitet, just därför är det viktigt att alla personer i riskgruppen för gonorré testar sig regelbundet med ett test för gonorré. De kan då upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede och få rätt behandling i tid, så att allvarliga komplikationer förebyggs.

Innehåll

Vårt test för gonorré innehåller det du behöver för att utföra ett pålitligt gonorrétest, och i vårt paket får du följande:

  • 1 del. testkassett för gonorré
  • 1 del. provrör
  • 1 del. svabb
  • 1 del. droppbehållare med buffertlösning
  • 1 del. instruktioner

Tolka resultat

Vi rekommenderar att resultatet tolkas tillsammans med auktoriserad sjukvårdspersonal. Gonorré uppträder ofta tillsammans med andra könssjukdomar som mycoplasma genitalium och HIV, och dessa könssjukdomar har olika symtom. Det är därför viktigt att en läkare kan bedöma hela den kliniska bilden av symtom innan diagnosen kan uteslutas med hundra procents säkerhet.

Gonorrétest
Gonorrétest
kr149,00