Klamydiatest

kr199,00kr799,00

Ett klamydiatest rekommenderas för alla sexuellt aktiva personer utanför vanliga relationer. Detta test låter dig ”screena” regelbundet för eventuell infektion med klamydia – resultat efter bara 15 minuter!

Beskrivning

Klamydiatest

Klamydia är den mest utbredda av alla sexuellt överförbara sjukdomar. Det är en bakteriell infektion som kan spridas genom alla öppningar, och som alla utsatta personer bör testas för med jämna mellanrum. Troligtvis kommer du inte ens ha symtom om du är infekterad med klamydiabakterien.

Även om det finns några som faller i högriskgrupper är klamydia så utbrett i Norge och över hela världen att regelbundna tester för klamydia kommer att befria dig från oro för infektion. Den kan även användas för att testa en ev ny partner – så att båda är på den säkra sidan.

All-4-paketet
3-i-1 testpaket Det norska paketet

Varför ett klamydiatest?

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Norge, och man tror att över 15 % av alla norska ungdomar är smittade vid varje given tidpunkt. Den kallas ofta för ”den tysta sjukdomen”, eftersom den bara ger symtom hos 20 % av de smittade. Detta gör inte klamydia mindre farlig, eftersom det kan leda till infertilitet om du väntar för länge med att få behandling. Det är därför viktigt att upptäcka infektionen i tid med hjälp av ett säkert och kvalitetssäkrat klamydiatest. Testet passar både män och kvinnor!

Vem ska testas för klamydia?

Vi rekommenderar vårt klamydiatest till alla som har haft oskyddat sex med en ny partner under de senaste 6 månaderna – detta gäller särskilt för utsatta grupper där klamydia är vanligare:

  • Män som har sex med män
  • Heterofiler med nyligen eller frekvent partnerbyte
  • Alla som har haft tillfälligt oskyddat sex

Det beror på att klamydia vanligtvis inte ger några tydliga symtom och personer i ovan nämnda riskgrupper kan därmed vara smittbärare utan att veta om det. Detta ger bakterierna lång tid att föröka sig och yttra sig i form av allvarligare sjukdomar som bäckeninflammation, epididymit och infertilitet. Det är därför viktigt att du ”screenar” dig regelbundet med ett klamydiatest, så att du alltid kan vara på den säkra sidan.

Om du däremot har tydliga symtom på en infektion med klamydia rekommenderar vi att du uppsöker läkare, eftersom du ändå, vid ett eller annat tillfälle, måste få behandling för sjukdomen.

Innehåll

Selvsekks testpaket innehåller allt du behöver för att genomföra ett klamydiatest:

  • 1 del. testkassett för klamydia
  • 1 del. provrör
  • 1 del. svabb
  • 1 del. droppbehållare med buffertlösning
  • 1 del. instruktioner

Tolka resultat

Ett klamydiatest, oavsett typ, ger bara ett tillförlitligt resultat ca. en vecka efter infektionstillfället. Det betyder att du riskerar ett falskt negativt resultat om du testar för tidigt efter ditt senaste oskyddade samlag.

Klamydia test
Klamydiatest
kr199,00kr799,00