Klamydia + Gonorré-testpaket

kr199,00

I detta testpaket testas du för klamydia och gonorré med kvalitetssäkrade tester för sexuellt överförbara sjukdomar.

Beskrivning

Klamydia och gonorré är sexuellt överförbara sjukdomar som man ofta testar för samtidigt. detta beror på att dessa könssjukdomar ofta visar samma symtom, och det är inte ovanligt att båda infektionerna uppträder samtidigt.

Klamydiatest

Testa dig för klamydia, som är den i särklass vanligaste könssjukdomen bland unga. I de flesta fall kommer klamydia inte att visa symtom, och då helst efter att infektionen har fått sprida sig. Behandlingen av klamydia är relativt enkel, och det finns ingen anledning att inte ta ett test, eftersom klamydiabakterien smittar upp till 20 % av hela den unga befolkningen vid varje given tidpunkt. På lång sikt kan infektionen leda till infertilitet, irreversibla skador på fortplantningssystemet och i värsta fall död.

Instruktioner för klamydiatest

Klamydia-instruktioner NR

Gonorrétest

Även om gonorré inte drabbar lika många människor som klamydia, ökar denna könssjukdom i Norge och Europa, helt enkelt, eftersom vi reser mer än någonsin. Gonorré är en könssjukdom som inte är helt ovanlig i vissa regioner, såsom Asien, och det finns fler och fler fall där denna könssjukdom ”importeras” till Europa och därmed sprider sig oftare.

Instruktioner för gonorrétest

Gonorré test instruktioner

Testa dig själv med Chlamydia + Gonorré-testpaketet och skydda dig själv och eventuella framtida partners.

 

Klamydia + Gonoré Testpakke
Klamydia + Gonorré-testpaket
kr199,00