Ångerrätt

Missnöjd med ditt köp? – inga problem! Vi på Selvsjekk™ är angelägna om att ge våra kunder bra service, och därför ger vi full återbetalning på alla varor som är defekta eller inte uppfyller dina förväntningar.

Ångerfrist/klagomål

En 14-dagars ångerfrist gäller för alla köp. Returkostnaderna står konsumenten för (jfr ångerrättslagen 15 § första stycket). Returnerade varor måste vara i samma skick som när du tog emot varan. Varan ska returneras i oskadad originalförpackning. Om varan har använts mot presumtion, och varan bär tecken på användning som minskar varans försäljningsvärde, gäller inte returrätten automatiskt. Kontakta oss om du har några tvivel.

Klagomål

Om du upptäcker att något är fel på varan/varorna måste du meddela oss inom rimlig tid. Det räcker om du klagar inom en månad efter att du upptäckt felet, men det bästa för båda parter är att du anmäler det så snart som möjligt. Förutom att annonsera inom skälig tid ska du följa de absoluta överklagandedagarna. Huvudregeln är att reklamationen ska vara inlämnad senast två år efter att du tog föremålet i besittning. Detta förutsätter att defekterna inte har uppkommit till följd av felaktig användning av produkten, eller annat skadligt beteende som har resulterat i defekter eller defekter. Hör av dig om du vill utnyttja garantin. Vid tvist ska vi som huvudregel följa Konsumentrådets riktlinjer.