Fertilitetstest for kvinner

kr 79,00

Kvinner har gode sjanser for å bli gravide, selv om eggreservene deres gradvis reduseres etter man fyller 35 år. Det er mange kvinner som er bekymret for at de har tappede egglagre, og formålet med Certain® sin eggreservetest er å utelukke eller bekrefte dette bekymringsmomentet.

  • Nøyaktighet > 99%
  • Lett å bruke
  • Kvalitetssikret

Beskrivelse

Fertilitetstest for kvinner

Infertilitet og mulig barnløshet er en reel bekymring som deles av de fleste par som ønsker å få barn, og hele 10 prosent av alle Norske par opplever vansker med å bli gravide. Infertilitet er ofte en felles diagnose som tilegnes et par som uten hell har forsøkt å bli gravide i mer enn 12 måneder, og i 75 prosent av tilfellene er problemet hos kvinnen. Det finnes heldigvis mange medisinske tiltak som kan iverksettes for å hjelpe disse parene med å få barn, men slike diagnostiske prosedyrer og behandlingstiltak vil vanligvis ikke vurderes før de tolv månedene med gjentatte forsøk er over. I slike tilfeller kan det være greit å utelukke noen av de vanligste bekymringene som kvinnen har i forhold til egen fertilitet – nemlig dårlig eggkvalitet, overgangsalder eller tomme eggreserver i ung alder.

Hvem burde kjøpe en fruktbarhetstest for kvinner?

Vi anbefaler vår fruktbarhetstest for kvinner som hjelpemiddel for alle par som ønsker å bli gravide, og er usikre på om det er for sent. En fertilitetstest kan også brukes av dem som har prøvd å bli gravide en stund uten å lykkes, og som ønsker å utelukke bekymringen om overgangsalder eller tomme egglagre før den konvesjonelle venteperioden på 12 måneder før medisinsk utredning er over. Hvis du mistenker andre og mere alvorlige tilstander enn dette, burde du kontakte lege for en mer grundig og omfattende diagnostisk undersøkelse.

Hvordan virker en fertilitetstest for kvinner?

FSH (folikkelstimulerende hormon) er et hormon som inngår som en naturlig del av menstruasjonssyklusen, og stimulerer eggene til å modnes i forkant av eggløsning. Når kvinnen passerer 30 år og nærmer seg overgangsalderen, vil antallet og kvaliteten på eggene reduseres. Dette resulterer i at kroppen må frisette større mengder FSH-hormon for at eggene skal modnes, og dermed stiger nivået av hormonet til konsentrasjoner som er høyere enn hos en ung frisk kvinne. Når det er få eller ingen egg tilbake, vil nivået av FSH være konstant høyt, framfor å svinge naturlig som det gjør ved menstruasjonssyklusen. En frutbarhetstest for kvinner tar utgangspunkt i konsentrasjonen av FSH i urinen, når den skal gi en status for fertilitet.

Hvordan skal man tolke resultatet fra en eggreservetest?

Når kvinner blir eldre vil kvaliteten på eggene deres reduseres, samtidig som antallet av dem blir mindre. Det vil dermed være behov for mer folikkelstimulerende hormon enn tidligere for at eggene i eggstokken skal modnes, og dermed vil nivået av FSH i urin i stor grad reflektere kvaliteten og størrelsen på de resterende eggreserver hos kvinnen. En positiv test kan indikere en lavere kvalitet på eggene, men det kan også bety at du nærmer deg overgangsalderen og har få egg igjen. Det finnes noen kvinner som får et positivt utslag på sin fruktbarhetstest i ung alder, og dette kan skyldes en medisinsk tilstander som heter «prematur menopause». Dette er en sykdom som affiserer et prosent av kvinner i fertil alder, og innebærer for tidlig overgangsalder og rask reduksjon av antallet egg i eggstokkene. En fertilitetstest viser deg om du har mer eller mindre enn 25 mlU/ml FSH i urin, og kan brukes til å utelukke overgangsalder og dårlig eggkvalitet hvis prøven er negativ. En positiv test forteller deg bare at nivået av FSH er høyere enn 25mlU/ml, og må derfor vurderes av autorisert helsepersonell i samsvar med kliniske undersøkelser og mer avanserte laboratorieanalyser før man kan sette en medisinsk diagnose. Denne testen burde tas mellom dag 2 – 4 i menstruasjonssyklusen.

Hvem burde kjøpe en fruktbarhetstest for kvinner?

Vi anbefaler vår fruktbarhetstest for kvinner som hjelpemiddel for alle par som ønsker å bli gravide, og er usikre på om det er for sent. En fertilitetstest kan også brukes av dem som har prøvd å bli gravide en stund uten å lykkes, og som ønsker å utelukke bekymringen om overgangsalder eller tomme egglagre før den konvesjonelle venteperioden på 12 måneder før medisinsk utredning er over. Hvis du mistenker andre og mere alvorlige tilstander enn dette, burde du kontakte lege for en mer grundig og omfattende diagnostisk undersøkelse.

Hva inneholder fertilitetstest fra Certain®:

1 stk. sensitiv Certain® FSH-test(kasett)
1 stk. plastikkpipette

Hvilke spesifikasjoner har en fruktbarhetstest for kvinner?:

Certain® Eggreservetest har en sensitivitet på 25mlU/ml for FSH-konsentrasjon i urin.

Fertilitetstest for kvinner
Fertilitetstest for kvinner
kr 79,00