Klamydia og infertilitet

Klamydia er en av hovedårsakene til infertilitet i verden, og sykdommen er veldig ofte uten symptomer. Dette gjør det vanskelig å identifisere sykdommen, og veldig mange vet ikke engang at de er smittet. Hvis klamydia for utvikle seg uten å bli oppdaget, kan bakterien gjøre stor skade på det reproduksjons-organene til kvinner og menn – som til syvende og sist gjør den smittede steril.

[klamydiatest]

Hvordan gjør klamydia deg steril?

Infertilitet betyr at man blir steril og mister evnen til å få barn, og denne komplikasjonen rammer kvinner og menn med samme hyppighet. Det er selvfølgelig andre årsaker enn klamydia til at par/personer opplever å bli steril, slik som overvekt og genetisk disposisjon, men klamydia er i sterk økning som en av de største årsakene til ufrivillig barnløshet og infertilitet i Norge. Dette har en sammenheng med at klamydia veldig vanlig hos tenåringer og unge kvinner, som har en tendens til å teste seg alt for sent, noe som gir større risiko for uopprettelige skader på eggledere.

Klamydia og infertilitet hos kvinner

Hvis klamydiainfeksjonen får utvikle seg ubehandlet alt for lenge, kan den spres til andre deler av det kvinnelige reproduktive systemet. Det er særlig livmor og eggledere som blir affisert, noe som kan resultere i bekkenbetennelse og bekkeninfeksjon. Dette kan utvikle seg lenge uten at det foreligger symptomer og er veldig farlig, fordi sykdommen vil forårsake arr og blokkering av eggledere, som kan resultere i at evnen til å få barn faller bort og i tillegg; abort, for-tidig-fødsel og dødfødsel. I noen tilfeller kan det også oppstå svangerskap utenfor livmoren, noe som kan potensielt være dødelig for moren.

Ektopisk graviditet

Når en kvinne blir gravid, vil egget bli befruktet i egglederene før det beveger seg videre til livmoren (hvor det fester seg). Et svangerskap utenfor livmoren vil skje når egget fester seg utenfor livmoren, for eksemepel i en av egglederne (som regel fordi eggleder er blokkert). Dette skjer når bekkenbetennelsen, som ofte er forårsaket av den bakterie som gir klamydia, har gått ubehandlet så lenge at det skader eggleder og blokkerer de. Noen ganger vil klamydiabakterien lage flere små arr i eggleder, og dette går ofte ubemerket. Hvis egget fester seg en plass utenfor livmoren, er det nødvendig med umiddelbar kirurgisk behandling for å få fjernet egget. Graviditet utenfor livmoren er nemlig veldig farlig og kan føre til indre blødninger med potensielt dødelig utgang.

Symptomer på graviditet utenfor livmoren.

Symptomene er varierte og kan også være tegn på andre sykdommer, men de vanligste symptomene på graviditet utenfor livmoren er:

  • Forsinket menstruasjon.
  • Blødning i vagina (kan være utflod som noen ganger er brunlig. Kan falle sammen med menstruasjon.)
  • Svimmelhet.
  • Bekkensmerter.
  • Positiv graviditetstest.

Hvis du er gravid og opplever pulserende hjertebank eller en hamrende følelse i bekkenområdet, eller du opplever en plutselig smerte, bør du oppsøke lege snarest mulig for å være på den sikre siden. Er du usikker på om du har klamydia, er det tilrådelig å ta en test hos legen for å unngå infertilitet, men du kan også teste deg selv hjemme med klamydia test.