Tecken och symtom på HIV och AIDS

HIV är en mycket allvarlig sjukdom som orsakas av att HIV-viruset angriper kroppens immunförsvar, så att det gradvis blir försvagat och mer mottagligt för infektioner och andra sjukdomsframkallande organismer. Denna sjukdomsmekanism formar den kliniska bilden av HIV och AIDS och resulterar i en mängd olika symtom. Det är ändå möjligt att dela in en hiv-infektion i tre olika faser som alla kännetecknas av en karaktäristisk bild av sjukdomen.

Tecken och symtom på HIV och AIDS

Den första fasen av hiv orsakar symtom som liknar kysssjukdomen

HIV:s första fas debuterar ca. 4 till 6 veckor efter infektionstillfället, och kallas en primär infektion av professionella. I denna fas mobiliserar kroppens immunförsvar ett starkt immunologiskt svar mot HIV-virusen, så att den kliniska bilden liknar den som finns vid kysssjukdom eller influensa:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Svullna och ömma lymfkörtlar
 • Diarre
 • Illamående och kräkningar
 • Trötthet
 • Muskelsvaghet
 • Smärta i muskler och leder
 • Öm hals
 • Röda utslag på överkroppen – inte kliande

Detta första stadium av hiv varar vanligtvis mellan en och två veckor, och efter denna fas går patienten in i den asymptomatiska perioden där han upplever ett visst obehag. Det är viktigt att vara medveten om att det är en betydande andel av de smittade som inte upplever något av ovan nämnda symtom. Det är därför viktigt att alla som varit utsatta för smittorisk testar sig med ett test för hiv.

Perioden utan symtom – den andra fasen av hiv

Den andra fasen av hiv är en så kallad latent period där patienten är helt symtomfri, och denna period kan vara allt från månader till decennier. I detta skede kommer hiv-virusen sakta men säkert att döda immunförsvarets vita blodkroppar, vilket på sikt gör kroppen mindre motståndskraftig mot infektioner och maligna cellförändringar. Denna process kan följas med blodprov som analyserar antalet vita blodkroppar av typen T-hjälparcell. Dessa kommer gradvis att minska till en viss nivå där det sägs att patienten har nått det tredje och sista stadiet av HIV-infektion – nämligen AIDS.

AIDS – det tredje och sista steget

I denna fas förstörs kroppens immunförsvar helt, så att vanliga och i övrigt ofarliga mikroorganismer och influenser kan bli ödesdigra för patienten. Detta stadium ger därför upphov till en stor mängd olika symtom och det är vanligt att se följande sjukdomsbild:

 • Konstant trötthet
 • Svullna och ömma lymfkörtlar i nacke- och ljumskregionen
 • Längre perioder med feber – mer än 10 dagar
 • Nattsvettningar
 • Plötslig och oförklarlig viktminskning
 • Andnöd
 • Svår och långvarig diarré
 • Svampinfektioner i mun, svalg eller slida
 • Blåmärken och blödningar

Det finns också så kallade AIDS-definierande sjukdomar, som vanligtvis bara drabbar patienter med AIDS och personer med undertryckt immunsystem:

 • Pneumocystos – lunginflammation orsakad av svampen Pneumocystis jiroveci. Denna svampinfektion är en av de mest karakteristiska AIDS-definierande sjukdomarna, och man visste inte att den var sjukdomsframkallande förrän de första fallen av infektion med HIV kom i början av 80-talet.
 • Karposis sarkom – en form av hudcancer som kännetecknas av reaktivering av en tidigare infektion med barnviruset HSV-8. Detta orsakar små lila fläckar som täcker hela kroppen.
 • Toxoplasmos – Detta är en parasitisk infektion som orsakas av parasiten Toxoplasma gondi, som angriper hjärnan, hjärtat, lungorna och näthinnan. Detta kommer att orsaka symtom i form av feber, muskelsvaghet, trötthet, förvirring, epileptiska anfall, yrsel, blindhet och huvudvärk. Det är en mycket stor andel av befolkningen som bär en inaktiv form av denna parasit inom sig och denna kan återaktiveras om immunförsvaret inte kan hålla det i schack.