Klamydia och bäckeninflammatorisk sjukdom

Klamydia och bäckeninflammatorisk sjukdom

En bäckeninflammatorisk sjukdom är en infektion som påverkar det kvinnliga reproduktionssystemet, och detta inkluderar buken, äggledarna, äggstockarna, livmoderhalsen och livmodern. Detta tillstånd är inte så ovanligt och bör upptäckas tidigt för att undvika irreparabel skada och infertilitet. Det finns flera typer av bakterier som kan orsaka bäckeninflammation, men den vanligaste orsaken i Norden är den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia. Vanligtvis sprids bakterierna genom vaginalt samlag, vilket orsakar en infektion som kan spridas till bäckenet. En bäckeninfektion med bäckeninflammation kan vara extremt farlig och i värsta fall livshotande om infektionen sprider sig till blodet. Om du misstänker en infektion ska du genast uppsöka läkare.

[klamydiatest]

Vad är risken för  som klamydia ger  Bäckeninflammation?

En obehandlad klamydiainfektion ökar risken för att utveckla en bäckeninfektion, och ett stort problem är att denna sjukdom vanligtvis inte orsakar några märkbara tecken eller symtom. Detta gör det möjligt för bakterierna att utvecklas tillräckligt länge för att slå plötsligt och våldsamt. Det rekommenderas därför att gå till läkare eller vårdcentral om du känner igen följande beskrivning:

 • Du är under 25 år.
 • Ha samlag med flera partners.
 • Ha samlag utan preventivmedel.
 • Använd spiral.
 • Har tidigare haft bäckeninflammation.

Det är också möjligt att köpa ett test för klamydia i  vår webbutik, och detta är ett klamydiatest  som gör att du kan testa dig själv regelbundet för en asymtomatisk infektion i en säker miljö i ditt hem.

Vilka är symptomen på en  bäckeninfektion orsakad av klamydia?

Vissa kvinnor med bäckeninflammatorisk sjukdom har inga symtom alls, men de vanligaste symtomen på en mild bäckeninfektion är:

 • Smärta i nedre delen av buken (vanligaste symtomet).
 • Buksmärtor.
 • Feber.
 • Smärta under samlag.
 • Blödning.
 • Ökad mängd flytningar , som ofta har en dålig lukt.
 • En känsla av utmattning.

Bäckeninflammation kan orsaka mild eller måttlig smärta, men vissa kvinnor kan ha mycket svår smärta och tydliga symtom som:

 • Stora magsmärtor.
 • Kräkningar.
 • Synkope (plötslig svimning)
 • Hög feber.
 • Illamående.

Om du har allvarliga symtom bör du uppsöka läkare så snart som möjligt på 113, eftersom en bäckeninfektion kan ha spridit sig till ditt blod eller andra delar av kroppen – detta kan vara en potentiellt livshotande situation.

Hur testar man för klamydia och bäckeninflammation?

Om du fått ett positivt svar på ett klamydiatest och dessutom upplever symtom på en bäckeninfektion är sannolikheten stor att du har en klamydiainfektion som spridit sig vidare i systemet. Det är därför viktigt att du kontaktar en läkare eller annan vårdpersonal som avgör om du har en bäckeninfektion  på basis av symtomen och olika undersökningar:

 • Gynekologisk undersökning.
 • Ultraljudsundersökning av bäckenet.
 • Ta prover på livmoderhalsen för att kontrollera om det finns infektioner.
 • Urinprov för att kontrollera om det finns blod i urinen, cancer och andra sjukdomar.

Efter att ha tagit alla nödvändiga prover kommer läkaren att skicka dem till laboratoriet för vidare analys.

Bäckeninflammation och ytterligare gynekologiska undersökningar

Efter att läkaren har ställt diagnosen kan fler tester behövas för att se om det har uppstått någon bestående skada i bäckenområdet. En bäckeninflammatorisk sjukdom kan orsaka ärrbildning på äggledarna samt bestående skador på fortplantningsorganen, vilket i värsta fall kan resultera i infertilitet och göra dig steril.

Hur behandlar man en bäckeninfektion orsakad av klamydia?

En bäckeninfektion  kommer alltid att ha ett aggressivt och brett spektrum behandlingsprogram, eftersom man aldrig med hundra procents säkerhet kan dra slutsatsen att tillståndet beror på en infektion med klamydiabakterier. Det kan till exempel orsakas av en annan bakterie, även om de mikrobiologiska testerna tyder på annat. En bäckeninflammatorisk sjukdom av allvarlig karaktär innebär därför att man inte ”spelar” genom att satsa på behandling mot en enda typ av bakterier, utan snarare breddar spektrumet av antibiotikabehandling till att omfatta alla möjliga typer av bakterier. Om du av olika anledningar har ett tillstånd eller en sjukdom som gör att du inte kan ta antibiotika i pillerform kan det vara lämpligt att läkaren skickar dig till sjukhus för behandling. I sällsynta fall är en operation nödvändig om inte behandling med antibiotika mot klamydia räcker inte för att ta bort infektionen.

Hur minskar man risken för klamydia och bäckeninfektion?

 • Säker sex med preventivmedel.
 • Testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Undvik kontakt med flytningar från könsorganen.
 • När du går på toaletten; torka av dig framifrån och bak, så att du undviker att bakterierna förs in i slidan.

Vilka komplikationer kan klamydia och bäckeninflammation orsaka?

Om du inte får behandling kan du få allvarliga komplikationer till följd av klamydia:

 • Infertilitet som gör att man blir steril och förlorar möjligheten att få barn.
 • Utomkvedshavandeskap, dvs graviditet utanför livmodern.
 • Kronisk smärta i bäckenområdet, som kommer från ärrbildning i äggledarna och andra organ i bäckenet.
 • Infektionen kan också spridas till andra delar av kroppen och vara potentiellt livshotande.

Ta ett test nu eller gå till läkaren och kontrollera dig själv för klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det är mycket vanligare än man tror, och om man är i riskgruppen (under 25 år, flera partner eller nyligen bytt partner, samlag utan kondom etc.) är det otroligt viktigt att kolla upp sig själv ofta.

Komplikationer av klamydia

Komplikationer av klamydia

Om du får en infektion med klamydia är du inte ensam! Tiotusentals smittas varje år bara i Norge, och det finns miljontals smittade varje år över hela världen. Klamydia är inte så farligt direkt, men om den får föröka sig fritt kan den spridas till andra delar av kroppen och ge dig problem på längre sikt. Det är just därför det är så viktigt att upptäcka infektion i de tidiga stadierna av sjukdomen, men tyvärr är de tiotusentals smittade människor vi har här  i Norge bara toppen av isberget, eftersom de flesta går runt utan att veta att de är smittade. En av huvudorsakerna till detta är det  en infektion med  klamydia i de flesta fall ger dig inga som helst symtom. De obevittnade bärarna har en större risk att utveckla allvarliga och bestående komplikationer till följd av klamydia, och dessa är något olika för män och kvinnor – gemensamt för dem båda är att de i slutändan kan resultera i infertilitet och kronisk smärta.

[klamydiatest]

Vilka komplikationer får kvinnor av klamydia?

Hos kvinnor kan obehandlad klamydia orsaka komplikationer om den sprider sig till andra fortplantningsorgan och orsakar bäckeninflammation, inflammation i livmodern och äggledarna och bartolinit (smärta, svullnad och rodnad i slidöppningen). Klamydiainfektion hos gravida kvinnor är också en möjlig orsak till missfall och för tidig födsel.

Bäckeninflammation med bäckeninfektion :

Klamydia är en av huvudorsakerna till bäckeninflammatorisk sjukdom hos kvinnor, vilket är en  infektion där bakterierna har spridit sig till livmodern, äggstockarna och äggledarna – vilket kan resultera i infertilitet, ihållande bäckensmärtor och ökad risk för utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern). En bäckeninfektion med bäckeninflammatorisk sjukdom kommer att behandlas med antibiotika och tidig behandling kommer avsevärt att minska risken för infertilitet. Du bör avstå från samlag om du behandlas för bäckeninflammation, eftersom du riskerar att smitta andra under behandlingstiden, samt risken att bli smittad av  klamydiabakterien igen. Det är viktigt att vara medveten om att en bäckeninfektion med bäckeninflammation är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver akut behandling och därför är det viktigt att du omedelbart uppsöker läkare om du misstänker en bäckeninfektion med bäckeninflammation.

Inflammation i livmoderhalsen (cervicit):

Cervicit är en inflammation i livmoderhalsen (cervix), som är den anatomiska övergången mellan slidan och livmodern. De allra flesta kommer inte  uppleva några tydliga symtom, men en del kan känna klåda och obehag i slidan, få flytningar med pus eller ovanlig blödning. Några  kommer även att ha ont vid samlag och symtom som påminner om en urinvägsinfektion med täta toalettbesök och brännande smärta vid urinering. En obehandlad cervicit kan göra att livmoderhalsen förstoras och cystor, vilket i sin tur kan orsaka en infektion.  Kronisk (långvarig) cervicit kan också orsaka ryggsmärtor, svår smärta i bäckenet och ihållande flytningar från slidan.

Infektion och inflammation i äggledarna (salpingit)

En klamydiainfektion kan leda till blockerade äggledare, vilket  hindrar äggen från att migrera  genom kanalerna under ägglossningen. Det krävs faktiskt inte mer än en delvis blockerad äggledare för att vara signifikant  öka risken för utomkvedshavandeskap, vilket är en mycket allvarlig graviditet som kan vara dödlig om den inte behandlas i tid. Detta händer när ägget fäster sig på utsidan av livmodern, vanligtvis i en äggledare. Ibland kan ett kirurgiskt ingrepp ta bort blockeringen, men det är en riskabel operation.

Infektion i Bartholins körtlar ( bartolinit ):

Bartholins är bönformade slemkörtlar som  fuktar slidan med ett slemhinnat sekret vid samlag, och de är placerade på motsatta sidor av slidöppningen. Ett  Klamydiainfektion kan resultera i att körtlarna blockeras, och därmed får man en  Bartholins cysta. En normal cysta är vanligtvis smärtfri och relativt ofarlig, men om den finns kvar  infekterad av en bakterie,  det kan orsaka en så kallad Bartholins böld (böld). Detta är vanligtvis rött, mycket ömt och smärtsamt vid beröring och kan leda till feber. En böldinfektion behandlas vanligtvis med antibiotika och dränering.

Vilka komplikationer får män av  klamydia?

Män är särskilt mottagliga för det faktum att klamydiainfektionen kan spridas till underlivet (penis och pung) och i anus. Utan behandling kan en klamydiainfektion leda till infertilitet, skadade njurar och kronisk gikt.

Katarr i urinröret (uretrit)

Uretrit hos män är en inflammation i urinvägarna på undersidan av penis. Symtom inkluderar en vit eller tydlig grumlig flytning från penis spets, sveda eller smärta vid urinering, frekvent urinering och spetsen av penis är kliande och öm. Om inflammationen lämnas obehandlad över tid kan en förträngning av urinrörskanalen uppstå, vilket kan göra det svårt att kissa eftersom urinen har dålig dränering genom urinvägarna. Detta skapar tryck i buken, vilket kan skada njurarna och orsaka kronisk njursvikt. Uretrit kan behandlas med antibiotika.

Inflammation i epididymis (epididymitis)

Epididymit är inflammation i epididymis, ett långt rör som förbinder testiklarna (där spermier produceras) med sädesledaren (rör där spermier samlas innan utlösning genom urinröret). En infekterad epididymis kan bli inflammerad, vilket orsakar svullnad och ömhet i det drabbade området av pungen. Infektionen kan leda till en ansamling av vätska eller en böld. En obehandlad epididymit är en allvarlig komplikation av klamydia som kan leda till infertilitet.

Artrit (reaktiv arterit)

Reaktiv artrit är en immunologisk sen följd av en infektion, där kroppens immunförsvar angriper lederna. De vanligaste symtomen på reaktiv artrit inkluderar inflammation i lederna (artrit), urinröret (uretrit) och ögonen (konjunktivit). Klamydia orsakar reaktiv artrit oftare hos män än hos kvinnor, och  Det finns ingen botande behandling för artrit och även om symtomen vanligtvis förbättras efter tre till tolv månader kan de komma tillbaka. Symtomen kan lindras med prednisolon eller ibuprofen.

Förhindra långvariga och kroniska komplikationer  orsakad av klamydia

Det finns många personer med klamydia utan symtom , och många kunde ha undvikit allvarliga komplikationer som bäckeninfektion om sjukdomen hade upptäckts och behandlats i tid. Det bästa sättet att förebygga infektion och skador är att regelbundet testa dig för klamydia, och det kan du göra med ett klamydiatest som du tar hemma.