Klamydia och bäckeninflammatorisk sjukdom

En bäckeninflammatorisk sjukdom är en infektion som påverkar det kvinnliga reproduktionssystemet, och detta inkluderar buken, äggledarna, äggstockarna, livmoderhalsen och livmodern. Detta tillstånd är inte så ovanligt och bör upptäckas tidigt för att undvika irreparabel skada och infertilitet. Det finns flera typer av bakterier som kan orsaka bäckeninflammation, men den vanligaste orsaken i Norden är den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia. Vanligtvis sprids bakterierna genom vaginalt samlag, vilket orsakar en infektion som kan spridas till bäckenet. En bäckeninfektion med bäckeninflammation kan vara extremt farlig och i värsta fall livshotande om infektionen sprider sig till blodet. Om du misstänker en infektion ska du genast uppsöka läkare.

[klamydiatest]

Vad är risken för  som klamydia ger  Bäckeninflammation?

En obehandlad klamydiainfektion ökar risken för att utveckla en bäckeninfektion, och ett stort problem är att denna sjukdom vanligtvis inte orsakar några märkbara tecken eller symtom. Detta gör det möjligt för bakterierna att utvecklas tillräckligt länge för att slå plötsligt och våldsamt. Det rekommenderas därför att gå till läkare eller vårdcentral om du känner igen följande beskrivning:

 • Du är under 25 år.
 • Ha samlag med flera partners.
 • Ha samlag utan preventivmedel.
 • Använd spiral.
 • Har tidigare haft bäckeninflammation.

Det är också möjligt att köpa ett test för klamydia i  vår webbutik, och detta är ett klamydiatest  som gör att du kan testa dig själv regelbundet för en asymtomatisk infektion i en säker miljö i ditt hem.

Vilka är symptomen på en  bäckeninfektion orsakad av klamydia?

Vissa kvinnor med bäckeninflammatorisk sjukdom har inga symtom alls, men de vanligaste symtomen på en mild bäckeninfektion är:

 • Smärta i nedre delen av buken (vanligaste symtomet).
 • Buksmärtor.
 • Feber.
 • Smärta under samlag.
 • Blödning.
 • Ökad mängd flytningar , som ofta har en dålig lukt.
 • En känsla av utmattning.

Bäckeninflammation kan orsaka mild eller måttlig smärta, men vissa kvinnor kan ha mycket svår smärta och tydliga symtom som:

 • Stora magsmärtor.
 • Kräkningar.
 • Synkope (plötslig svimning)
 • Hög feber.
 • Illamående.

Om du har allvarliga symtom bör du uppsöka läkare så snart som möjligt på 113, eftersom en bäckeninfektion kan ha spridit sig till ditt blod eller andra delar av kroppen – detta kan vara en potentiellt livshotande situation.

Hur testar man för klamydia och bäckeninflammation?

Om du fått ett positivt svar på ett klamydiatest och dessutom upplever symtom på en bäckeninfektion är sannolikheten stor att du har en klamydiainfektion som spridit sig vidare i systemet. Det är därför viktigt att du kontaktar en läkare eller annan vårdpersonal som avgör om du har en bäckeninfektion  på basis av symtomen och olika undersökningar:

 • Gynekologisk undersökning.
 • Ultraljudsundersökning av bäckenet.
 • Ta prover på livmoderhalsen för att kontrollera om det finns infektioner.
 • Urinprov för att kontrollera om det finns blod i urinen, cancer och andra sjukdomar.

Efter att ha tagit alla nödvändiga prover kommer läkaren att skicka dem till laboratoriet för vidare analys.

Bäckeninflammation och ytterligare gynekologiska undersökningar

Efter att läkaren har ställt diagnosen kan fler tester behövas för att se om det har uppstått någon bestående skada i bäckenområdet. En bäckeninflammatorisk sjukdom kan orsaka ärrbildning på äggledarna samt bestående skador på fortplantningsorganen, vilket i värsta fall kan resultera i infertilitet och göra dig steril.

Hur behandlar man en bäckeninfektion orsakad av klamydia?

En bäckeninfektion  kommer alltid att ha ett aggressivt och brett spektrum behandlingsprogram, eftersom man aldrig med hundra procents säkerhet kan dra slutsatsen att tillståndet beror på en infektion med klamydiabakterier. Det kan till exempel orsakas av en annan bakterie, även om de mikrobiologiska testerna tyder på annat. En bäckeninflammatorisk sjukdom av allvarlig karaktär innebär därför att man inte ”spelar” genom att satsa på behandling mot en enda typ av bakterier, utan snarare breddar spektrumet av antibiotikabehandling till att omfatta alla möjliga typer av bakterier. Om du av olika anledningar har ett tillstånd eller en sjukdom som gör att du inte kan ta antibiotika i pillerform kan det vara lämpligt att läkaren skickar dig till sjukhus för behandling. I sällsynta fall är en operation nödvändig om inte behandling med antibiotika mot klamydia räcker inte för att ta bort infektionen.

Hur minskar man risken för klamydia och bäckeninfektion?

 • Säker sex med preventivmedel.
 • Testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Undvik kontakt med flytningar från könsorganen.
 • När du går på toaletten; torka av dig framifrån och bak, så att du undviker att bakterierna förs in i slidan.

Vilka komplikationer kan klamydia och bäckeninflammation orsaka?

Om du inte får behandling kan du få allvarliga komplikationer till följd av klamydia:

 • Infertilitet som gör att man blir steril och förlorar möjligheten att få barn.
 • Utomkvedshavandeskap, dvs graviditet utanför livmodern.
 • Kronisk smärta i bäckenområdet, som kommer från ärrbildning i äggledarna och andra organ i bäckenet.
 • Infektionen kan också spridas till andra delar av kroppen och vara potentiellt livshotande.

Ta ett test nu eller gå till läkaren och kontrollera dig själv för klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det är mycket vanligare än man tror, och om man är i riskgruppen (under 25 år, flera partner eller nyligen bytt partner, samlag utan kondom etc.) är det otroligt viktigt att kolla upp sig själv ofta.