Klamydia och behandling med antibiotika

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom där bakterien invaderar ytcellerna längs urinvägarna och slidkanalen. Inne i cellen kommer klamydiabakterierna att använda värdcellens näringsämnen för att föröka sig, så att den infekterade cellen så småningom dör av svält. Denna sjukdomsprocess kan orsaka ett brett spektrum av symtom och allmänt obehag, men oftast märker den smittade inte några problem alls. Kroppen klarar av att bekämpa klamydiainfektionen på egen hand, men detta är riskabelt eftersom slutresultatet kan bli att sjukdomen sprider sig till fortplantningsorganen vilket i slutändan kan resultera i infertilitet och kronisk bäckeninflammation. Klamydia anses därför vara en folkhälsosjukdom, där patienten alltid ska behandlas med antibiotika!

[klamydiatest]

När  du börjar med behandling  för klamydia?

Om du har symtom på klamydia eller misstänker infektion bör du uppsöka din husläkare för att få dig själv undersökt. Han eller hon kommer att fråga dig om symtom, sjukdomshistoria och den viktigaste sexuella informationen. Om du har klassiska klamydiasymtom startar behandlingen direkt, men om du inte har några symtom måste du vänta en vecka på resultatet av ett klamydiatest innan antibiotikakuren startar.

Vad används antibiotika mot  klamydia?

Det finns två typer av antibiotika som vanligtvis används för klamydia:

  • Sju dagars kurs med Doxycycline®
  • Engångsdos med Azithromax®

Läkaren kommer i första hand att välja Doxycycline® eftersom Azithromax® är resistensframkallande. Det är viktigt att vara medveten om att behandling av klamydia skrivs ut på blått recept , vilket innebär att du får läkemedlet helt gratis av allmänheten – utan att betala självrisk!

 

klamydia test

Antibiotikabehandling med Doxycycline® är guldstandarden

Doxycyclin® är en bredspektrumtyp av antibiotika med bakteriostatisk effekt, vilket innebär att det hämmar bakteriernas toxinproduktion och förmåga att föröka sig, vilket gör att kroppens immunförsvar får en enorm fördel när den ska bekämpa infektionen. Doxycycline® måste tas två gånger om dagen under en vecka vid behandling av klamydia, och du måste avstå från samlag under hela behandlingsförloppet för att minska risken för att du ska smitta andra och vice versa. Läkaren kommer eventuellt att kalla in dig för ett kontrolltest för klamydia efter 4 till 6 veckor om:

  • Symtomen kvarstår
  • Låg sannolikhet att du kommer att genomföra behandlingen
  • Misstanke om att du kommer att bli smittad igen

En dos  med  Azithromax® är en sista utväg

Azithromax® är ett mycket potent och kraftfullt antibiotikum med en bakteriedödande verkningsmekanism, vilket innebär att det dödar bakterierna snarare än att bara hämma deras tillväxt. Detta är en typ av antibiotika som läkaren helst försöker undvika vid behandling av klamydia, eftersom det främjar resistens. Läkaren kommer bara att överväga att skriva ut läkemedlet om han misstänker att patienten har ”låg följsamhet” – d.v.s. att patienten med all sannolikhet inte kommer att slutföra den konventionella sjudagarskuren med Doxycycline®. I dessa fall kommer en engångsdos av Azithromax® att vara den bästa behandlingen, eftersom denna kurs kommer att utrota alla klamydiabakterier kort efter att dosen tagits.

antibiotika