HIV-testien merkitys: HIV-testaus: Terveytesi hallitseminen

HIV-testien merkitys: HIV-testaus: Terveytesi hallitseminen

Johdanto:

HIV (ihmisen immuunikatovirus) on maailmanlaajuinen terveysongelma, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti. Vaikka HIV:n ehkäisyssä ja hoidossa on edistytty merkittävästi, se on edelleen vakava ongelma. HIV-testauksella on ratkaiseva merkitys viruksen leviämisen hillitsemisessä ja varhaisen diagnoosin ja hengenpelastavien hoitojen saatavuuden varmistamisessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme hiv-testien merkitystä ja sitä, miksi jokaisen on tärkeää ottaa terveys haltuunsa ottamalla testit.

Varhainen toteaminen ja hoito:

Yksi HIV-testien merkittävimmistä eduista on mahdollisuus havaita virus varhaisessa vaiheessa. Varhaisen diagnoosin ansiosta henkilöt voivat saada tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa ja hoitoa nopeasti. Antiretroviraalinen hoito (ART) on mullistanut HIV:n hoidon, minkä ansiosta HIV:n kanssa elävät ihmiset voivat elää pitkään ja terveenä. Hoidon varhainen aloittaminen ei ainoastaan paranna terveydentilaa, vaan myös vähentää riskiä viruksen tarttumisesta muihin Jos harrastat suojaamatonta seksiä, sinun ei tarvitse lyödä vetoa siitä, että sinut testataan usein. Terveys on liian arvokas jätettäväksi vedonlyönti varaan.

Ennaltaehkäisy ja riskien vähentäminen:

HIV-testaaminen ei ole elintärkeää vain henkilöille, jotka epäilevät altistuneensa virukselle, vaan myös niille, jotka käyttäytyvät tavalla, joka saattaa altistaa heidät riskille. Monet hiv-tartunnan saaneet eivät tiedä asemastaan, mikä lisää riskiä viruksen siirtämisestä kumppaneille tai tietämättään riskikäyttäytymisestä. Säännöllinen hiv-testaaminen antaa ihmisille mahdollisuuden ottaa vastuuta seksuaaliterveydestään, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten harrastamaan turvaseksiä ja käyttämään estemenetelmiä, kuten kondomeja.

HIV-testien merkitys: HIV-testaus: Terveytesi hallitseminen

Kuvalähde: Kuvan lähde: Life4me+

Stigman murtaminen ja tietoisuuden lisääminen:

Hiv-testauksella on ratkaiseva rooli hiviin/aidsiin liittyvän leimautumisen murtamisessa. Keskustelemalla avoimesti testauksesta ja edistämällä sitä voimme luoda ympäristön, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja rohkaistuvat tietämään hiv-statuksensa. Säännöllinen testaaminen auttaa normalisoimaan prosessin ja edistää avointa vuoropuhelua seksuaaliterveydestä, mikä vähentää hiviin usein liittyvää pelkoa ja syrjintää.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden suojelu:

HIV-testaaminen on erityisen tärkeää henkilöille, jotka ovat seksuaalisesti aktiivisia tai suunnittelevat perheen perustamista. HIV-statuksen tunteminen antaa mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ehkäisystä, perhesuunnittelusta ja varotoimista, joilla suojellaan sekä kumppanin että omaa terveyttä. Hiv-tartunnan saaneet raskaana olevat naiset voivat saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa ja toimenpiteitä äidiltä lapselle siirtymisen estämiseksi, mikä vähentää merkittävästi viruksen siirtymisen riskiä vauvalle.

Kansanterveystyön tukeminen:

Säännöllinen hiv-testaaminen ei ole ratkaisevan tärkeää vain yksilön terveyden kannalta, vaan myös kansanterveyspyrkimysten kannalta, joilla pyritään hillitsemään viruksen leviämistä. Tunnistamalla hiv-positiiviset henkilöt terveysviranomaiset voivat tarjota heille asianmukaista neuvontaa, hoitoa ja tukea. Lisäksi tarkat tiedot hivin esiintyvyydestä auttavat poliittisia päättäjiä ja terveydenhuollon tarjoajia kehittämään kohdennettuja toimia ja kohdentamaan resursseja tehokkaasti.

Mielenrauha ja henkinen hyvinvointi:

HIV-statuksen tunteminen voi tuoda mielenrauhaa ja lievittää ahdistusta. Negatiiviset testitulokset antavat varmuutta, minkä ansiosta ihmiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä seksuaaliterveydestään luottavaisin mielin. Positiivisen tuloksen saaneille varhainen diagnoosi avaa mahdollisuuden oikea-aikaiseen lääketieteelliseen hoitoon, emotionaaliseen tukeen ja tukiverkostojen käyttöön. Varhainen puuttuminen voi parantaa merkittävästi hiv-tartunnan saaneiden ihmisten terveydentilaa ja elämänlaatua.

Päätelmät:

Hiv-testi on tärkeä askel kohti terveyden ja hyvinvoinnin hallintaa. Sen lisäksi, että se auttaa havaitsemaan viruksen varhaisessa vaiheessa, se antaa yksilöille mahdollisuuden saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, vähentää tartuntariskiä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Säännöllisellä testauksella on merkittävä rooli leimautumisen purkamisessa, tietoisuuden lisäämisessä ja kansanterveyspyrkimysten tukemisessa. Kannustamalla hiv-testaukseen voimme luoda yhteiskunnan, jossa kaikilla on käytettävissään tarvittavat resurssit ja tuki, jotta he voivat elää terveellistä elämää ja estää samalla viruksen leviämisen edelleen. Muistakaa, että hiv-statuksen tunteminen ei ole vain voimaannuttavaa itsellenne, vaan myös vastuullista toimintaa yhteisönne terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Sairauksien testauksen rooli raskauden aikana

On tärkeää, että odottavat äidit vastaanottavat raskauden aikaista hoitoa suojellakseen omaa ja syntymättömien lastensa terveyttä. Naiset käyvät läpi useita lääketieteellisiä tutkimuksia ja testauksia raskautensa aika pysyäkseen tietoisena omasta kokonaisvaltaisesta terveydestään sekä selvittääkseen onko heillä riski sairastua raskauden aikana. Sairauksien testaaminen on tärkeää raskauden aikaisessa hoidossa, koska se edesauttaa lääkärin mahdollisuutta diagnosoida ja hoitaa erilaisia sairauksia joita joko äidillä tai syntymättömällä lapsella on. Raskauden aikana saatetaan tehdä useita diagnostisia toimenpiteitä, mukaan lukien sairauksien testaaminen. Raskauden aikaisen hoidon aikana lääketieteen ammattilaiset saattavat suositella useita erilaisia testejä riippuen naisen lääketieteellisestä historiasta, riskitekijöistä ja muista syistä johtuen. Joitain usein testattuja sairauksia ovat;

 • Tarttuvien tautien testaus: HI-virus (HIV), hepatiitti B ja C, kuppa ja vihurirokko voidaan testata.
 • Geneettinen testaus: Downin syndrooma, sirppisolutauti ja kystinen fibroosi.
 • Ultraääni testaus: Muodostetaan kuva sikiöstä käyttäen ultraääntä. Ultraäänikuvaus saattaa auttaa löytämään myös sikiön poikkeavuuksia ja sillä voidaan seurata sikiön kasvua ja kehittymistä.
 • Sikiöseulontatestaus (NIPT): Uudemman tyylinen geneettinen testi jossa analysoidaan äidiltä otettu verikoe josta seulotaan  sikiön geneettisiä poikkeavuuksia

Kun naisen lääketieteellinen historia sekä muut riskitekijät otetaan huomioon, on mahdollista, että hänelle suositellaan ylimääräisiä testejä. Nämä testit saattavat maksaa jonkun verran, mutta pelaamisalustat kuten NetBet Casino voivat mahdollisesti olla tässä avuksi.

Sairauksien testauksen rooli raskauden aikana
Kuvan lähde: MyClark

On mahdotonta yliarvioida sairauksien testaamisen vaikutusta raskauden aikana. Aikainen diagnoosi ja sairauden hoito voivat auttaa alentamaan naisen riskiä kokea ongelmia raskaudessa ja takaavat mahdollisimman turvallisen synnytyksen lapselle. Tämä hyödyttää äitiä sekä lasta. Esimerkiksi naiset jotka saavat positiivisen HIV-testituloksen voivat saada antiretroviraalisen lääkityksen jolla madalletaan viruksen mahdollisuutta siirtyä myös lapseen. Samoin naiset jotka saavat positiivisen hepatiitti B-testituloksen voivat saada lääkitystä jotta sairaus ei siirtyisi lapselle.

Sairauksien testaaminen on tärkeää raskauden aikana, siitä puhuminen voi kuitenkin olla joskus vaikeaa. Osa naisista saattaa tuntea olonsa epämukavaksi tai noloksi heidän seksuaaliterveydestään sexual health puhuttaessa. Osa saattaa ohittaa sairauksien testaukset tuloksien pelon vuoksi tai asiaa koskevan stigman vuoksi. On tärkeää, että terveydenhuollossa työskentelevät ylläpitävät ympäristöä jossa naisilla on mukava olla ja he voivat tuoda julki huolet joihin saa tarvittaessa lääketieteellistä apua ilman uhkaa siitä, että heitä arvostellaan.

Kaiken kaikkiaan sairauksien testaus on tärkeä osa raskauden aikaista hoitoa. Terveydenhuollon työntekijät voivat auttaa varmistamaan sekä äidin, että lapsen terveyttä ja hyvinvointia huomaamalla ja hoitamalla ongelmat aikaisessa vaiheessa. On tärkeää, että raskaana ottavat aktiivisen osan raskauden aikaisessa hoidossaan ja myös  kertovat heitä hoitaville terveydenhoiton ammattilaisille mikäli heillä on mitään huolia. Naiset voivat saada turvallisen ja terveellisen raskauden sekä synnyttää terveitä lapsia mikäli he vastaanottavat hoitoa ja tukea koko raskauden ajan.

Tietoja HIV:n pikatesteistä

Tietoja HIV:n pikatesteistä

Näihin riskiryhmiin kuuluvien on tärkeää testata itsensä säännöllisesti HIV-pikatestillä, sillä tauti ei aina anna tartunnan saaneelle selkeitä tai yksiselitteisiä oireita. HIV on itse asiassa oireeton kolmanneksella tartunnan saaneista varhaisessa vaiheessa, ja tauti voi siten heikentää immuunijärjestelmää peruuttamattomasti pitkäksi aikaa ennen kuin se havaitaan ja hoidetaan. Tämä ajanjakso voi kestää useita vuosia joillakin ihmisillä, joten voit aiheuttaa mahdollisen tartuntariskin muille ihmisille. Siksi suosittelemme, että kaikki altistuneisiin riskiryhmiin kuuluvat ”seulovat” itsensä säännöllisesti HIV-testillämme, jotta he voivat saada mahdollisen HIV-tartunnan varhaisessa vaiheessa. Sinun tulee kuitenkin välittömästi hakeutua lääkäriin perusteellista lääkärintarkastusta varten, jos epäilet vahvasti aktiivista HIV-infektiota tai oireita, jotka viittaavat aktiiviseen sairauteen.

Miten HIV-pikatesti toimii?

HIV:n aiheuttaa HIV-virus ( ihmisen immuunikatovirus),  joka tarttuu suojaamattoman seksuaalisen kontaktin, veren tartunnan ja synnyttävän lapsen äiti. Virus  sen rakenne koostuu proteiineista, jotka ovat spesifisiä ja ainutlaatuisia tälle virukselle, ja keho muodostaa vasta-aineita näitä proteiineja vastaan yrittääkseen taistella infektiota vastaan.  HIV-testi sisältää aineita, jotka sitoutuvat näihin vasta-aineisiin niiden ilmaantuessa. Potilaalta otetaan pieni pisara verta, ja jos henkilöllä on veressä HIV-vasta-aineita – testi näyttää positiivisen tuloksen! Kestää kuitenkin jonkin aikaa, ennen kuin elimistö pystyy valmistamaan riittävän määrän vasta-aineita, jotka voidaan havaita pikatestillä HIV:n varalta pikatestillä tai laboratoriossa olevilla HIV-näytteillä, joten testin tarkkuus on 80 prosentin tarkkuudella. 3 viikkoa ja 100 prosenttia 3 kuukauden kuluttua oletetusta tartunnasta. Tämä tarkoittaa, että sinun on testattava itsesi säännöllisesti säännöllisin väliajoin, jos kuulut altistuneeseen riskiryhmään, jotta mahdollinen HIV-infektio havaitaan varhaisessa vaiheessa lisädiagnostiikan ja HIV-testauksen aikana.

Tietoja HIV:n pikatesteistä

Kuinka teet HIV-testin kotona?

Hiv -pikatesti on seulontatesti, joka havaitsee HIV 1- ja HIV 2 -vasta-aineiden esiintymisen verestä ja koko testiprosessi kestää alle 15 minuuttia.

Hiv-pikatestissämme on yksinkertainen ja nopea testimenettely:

 1. Aloita testi avaamalla suljettu säiliö reunaa pitkin. Poista testikasetti säiliöstä ja laseta se tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle pinnalle.
 2. Näytemateriaali otetaan talteen vetämällä muutama tippa verta etusormesta ruiskulansetilla, ja tämä tiputetaan testikasetin testityynylle.
 3. Lisää muutama tippa puskuriliuosta.
 4. Odota värillisten juovien ilmestymistä. Lue tulos 15 minuutin kuluttua.

Kuinka luet tuloksen a  hiv-testi?

 • Negatiivinen : Vain yksi vaaleanpunainen raita on näkyvissä. Tämä osoittaa, että testissä käytetyssä veressä ei ole havaittavissa olevaa anti-HIV:tä. 
 • Positiivinen: Kaksi vaaleanpunaista raitaa tulee näkyviin. Tämä viittaa siihen, että näyte sisältää havaittavan määrän anti-HIV:tä, joten lääkäriin tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.
 • Virheellinen: Jos värillisiä raitoja ei ole näkyvissä, tämä on osoitus mahdollisesta virheestä testin suorittamisessa. Testi on suoritettava vielä kerran uudella ja käyttämättömällä testikasetilla.

Miten HIV voidaan ehkäistä?

Miten HIV voidaan ehkäistä?

HIV on erittäin vakava sairaus, joka tarttuu joko sukupuoliyhteyden kautta, veren välityksellä tai äidiltä lapselle synnytyksen aikana. Riski saada HIV-tartunta on väestössä aluksi melko pieni, mutta altistuneisiin riskiryhmiin kuuluvien on ryhdyttävä tiettyihin varotoimiin, jos he haluavat estää tartunnan.

HIV-tartunnan ehkäisy yhdynnän kautta

Yleisin HIV-tartuntareitti on seksuaalinen kontakti, ja tämä voi tapahtua sekä tavanomaisen emätinseksin että anaaliseksin kautta, jossa tartuntariski on huomattavasti suurempi. Voidaan siis sanoa, että selibaatti on tehokkain tapa ehkäistä seksuaalista HIV-tartuntaa, mutta tämä kuulostaa erittäin pahalta suurimmalle osalle ihmisistä. Onneksi sinun ei tarvitse kokonaan pidättäytyä seksistä, sillä on melkein yhtä tehokasta olla yhdynnässä vakituisen kumppanin kanssa tavallisessa suhteessa. Jos toisaalta olet yksi niistä, joille tulee vilunväristykset ajatuksesta pysyvästä parisuhteesta, on erittäin tärkeää, että sinä tai kumppanisi käytät kondomia aina, kun harrastat seksiä. Kondomit eivät poista tartunnan mahdollisuutta kokonaan, mutta voidaan sanoa, että riski saada HIV-tartunta vähenee 80 prosenttia, jos harrastat turvaseksiä. On myös suositeltavaa, että he testaavat itsesi säännöllisesti HIV-testillä kotona.

Miten HIV voidaan ehkäistä?

HIV-tartunnan ehkäisy veren tartunnan varalta

HIV voi tarttua sairaalta terveelle henkilölle, ja tämä tapahtuu useimmiten ruiskuhuumeiden käyttäjillä, jotka käyttävät yhteisiä neuloja lääkkeiden suonensisäiseen annosteluun. Tätä riskiryhmää kehotetaan lopettamaan ruiskujen jakaminen ja ruiskujen uudelleenkäyttö ja sen sijaan hankkimaan uusia ja steriilejä neuloja valtuutetulta terveydenhuollon tarjoajalta. On myös olemassa riski saada HIV-tartunta tatuoinnin ja lävistyksen kautta , jos olosuhteet, joissa tämä tapahtuu, eivät ole terveydellisiä. Täällä voit estää HIV:n leviämisen varmistamalla, että tatuointi- ja lävistysliikkeessä käytetään steriilejä neuloja ja puhtaita välineitä, mutta tietenkään ei ole julkista tahoa, joka säätelee tätä. Hygienia-rutiinit sen sijaan ovat erittäin turvallisia Norjassa, joten sinua kehotetaan olemaan tekemättä tatuointia tai lävistystä EU:n ulkopuolisessa maassa.

HIV:n tarttuminen äidiltä lapselle synnytyksen aikana

HIV-tartunta on hyvin yleinen kehitysmaiden lasten keskuudessa, mutta he eivät ole saaneet tautia suonensisäisten huumeiden väärinkäytön tai turvattoman seksin kautta. Toisaalta he saivat tartunnan HIV-tartunnan saaneelta äidiltään syntymän aikana tai imetyksen kautta, jolloin virus tarttui äidinmaidosta. HIV ei tartu äidiltä sikiöön raskauden aikana, ja näin ollen on mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin tartuntariskin vähentämiseksi synnytyksen aikana ja sen jälkeen mahdollisimman paljon. Tämä voidaan tehdä aloittamalla HIV:n aggressiivinen hoito antiviraalisilla aineilla ennen syntymää ja sen jälkeen ja samalla antamalla lapselle ravintoa rintamaidon korvikkeena imetyksen sijaan.

HIV:n testaus ja diagnostiikka

HIV:n testaus ja diagnostiikka

HIV on erittäin vakava sairaus, jossa immuunijärjestelmä heikkenee vähitellen ajan myötä, jolloin tartunnan saanut henkilö tulee alttiiksi sairauksille, jotka eivät muuten ole terveille ihmisille vaarallisia. On erittäin tärkeää, että tartunta havaitaan ajoissa, jotta pitkälle edenneen HIV:n vakavat komplikaatiot voidaan estää , mutta monille virustartunta ei aiheuta minkäänlaisia oireita. Siksi on tärkeää, että teet testin, jos harjoitat riskialtista toimintaa ryhmässä, jossa HIV esiintyy usein tai jos epäilet saavasi tartunnan.

Vasta-aineet muodostavat kaiken HIV-diagnostiikan perustan

Elimistö muodostaa vasta-aineita kaikkia mikro-organismeja vastaan, jotka voivat aiheuttaa sairauksia, vaikka tartunnan aiheuttaja on yleensä suhteellisen vaaraton. Nämä molekyylit muodostavat perustan monien tartuntatautien diagnostiikalle ja testaukselle, ja ne on mahdollista havaita verestä 3-4 viikon kuluttua HIV-tartunnan saamisesta. Tässä yhteydessä positiivinen tulos tarkoittaa havaittavissa olevia määriä HIV-vasta-ainetta veressä ja on siten infektion ilmentymä, kun taas negatiivinen tulos on hyvä uutinen koehenkilölle. Kestää kuitenkin jonkin aikaa, ennen kuin vasta-ainetasot veressä ovat riittävän korkeita, jotta ne voidaan havaita 100 prosentin varmuudella, ja riskinä on niin sanottu ”väärä negatiivinen testitulos”, jos testaat itsesi liian aikaisin. Tärkeä sääntö muistaa, että testit ovat 80 prosentin tarkkuudella kolmen viikon kuluttua ja 100 prosentin tarkkuudella kolmen kuukauden kuluttua riippumatta siitä, tehdäänkö ne sairaalassa vai lääkärin vastaanotolla. Tartunta-ajan ja kolmen kuukauden välistä ajanjaksoa kutsutaan ”ikkunaksi”, ja tänä aikana olet aina vaarassa saada väärän negatiivisen tuloksen . Tänä aikana ollaan myös tarttuvia, joten yhteiskunnallisen haitan mahdollisuus on suurin tänä aikana. Tänä aikana sinun on testattava itsesi säännöllisesti nopealla HIV-testillä sekä harjoitettava turvaseksiä kondomin kanssa.

HIV:n testaus ja diagnostiikka

Miten HIV-testi suoritetaan?

HIV-testin taustalla olevat toimenpiteet riippuvat siitä, otatko näytteen kotona vai sairaalassa, mutta periaatteessa se alkaa aina koehenkilön verestä. Tämä voidaan ottaa verinäytteellä käsivarresta (sairaala) tai pienellä pistolla sormeen, kuten HIV-testissä. Sairaalassa näytemateriaali lähetetään laboratorioon lisäanalyysejä varten ELISA- ja Western Blot -muodossa. ELISA toimii havaitsemalla HIV-vasta-aineita verestä, samalla tavalla kuin pikatesti HIV:lle, mutta ero on siinä, että se voi kertoa jotain infektion aggressiivisuudesta. Western-Blot havaitsee verestä proteiineja ja rakennekomponentteja HIV:tä vastaan, mutta se on kalliimpaa ja kestää kauemmin, joten se ei sovellu tavalliselle ihmiselle, joka haluaa testata itsensä säännöllisesti. Sen sijaan se sopii varsin hyvin hiv-äitien syntyneille vauvoille, sillä vastasyntyneet saavat äidin vasta-aineita rintamaidosta imetyksen kautta. Tämä tarkoittaa, että hiv-äitien vauvat saavat aina positiivisen tuloksen HIV-testissä, jos teet pikatestin tai ELISA:n, mutta virusproteiinit havaitseva Westernblot soveltuu toisaalta erittäin hyvin tähän tarkoitukseen. .

HIV:n ja AIDSin yleisiä komplikaatioita

HIV:n ja AIDSin yleisiä komplikaatioita

HIV on virus, joka hyökkää valkosoluja vastaan, joten immuunijärjestelmä heikkenee vähitellen ajan myötä. Tämä tekee tartunnan saaneesta alttiita opertunistisille sairauksille, jotka ovat infektioita ja tiloja, jotka ovat yleensä vaarattomia ihmisille, joilla on normaali immuunijärjestelmä. Näiden sairauksien esiintyvyys ja vakavuus lisääntyvät, kun valkosolujen määrä vähenee, ja kun taso laskee tarpeeksi alhaiseksi, havaitaan AIDSille niin ainutlaatuisia komplikaatioita, että niitä kutsutaan AIDSin määrittäviksi sairauksiksi.

HIV:n ja AIDSin yleisiä komplikaatioita

Opportunistiset sairaudet HIV:ssä ja AIDSissa

Yleiset HIV-infektiot

 • Tuberkuloosi on yksi yleisimmistä opportunistisista infektioista köyhissä maissa, ja sitä pidetään johtavana kuolinsyynä loppuvaiheen AIDSia sairastavilla ihmisillä maailmanlaajuisesti.
 • Sytomegalovirus on herpesvirusperheen alaryhmä, ja se tarttuu kehon nesteiden, kuten syljen, veren ja virtsan, kautta. siemennestettä ja rintamaitoa. Merkittävä osa yhteiskunnasta on tämän viruksen tartunnan saaneita, mutta useimmilla ihmisillä virus pysyy inaktiivisessa vaiheessa, jossa se ei aiheuta uhkaa. Kun immuunijärjestelmä on heikentynyt, kuten AIDS, virus voidaan aktivoida uudelleen. Virus voi sitten hyökätä silmiin, ruoansulatusjärjestelmään, keuhkoihin ja muihin elimiin ja aiheuttaa sieltä vakavia komplikaatioita, kuten sokeuden ja keuhkokuumeen.
 • Candidiasis on sieni-infektio, jonka aiheuttaa Candida albicans -sieni, joka elää kontrolloituina määrinä ympäri kehoa. Tämä mikrobi on yleensä vaaraton, mutta se voi muuttua aggressiiviseksi pitkälle edenneessä HIV-taudissa. Sitten se aiheuttaa tulehduksen suun, kielen, ruokatorven ja emättimen limakalvoissa, joille on ominaista paksu ja valkoinen pinnoite.
 • Kryptokokkiaivokalvontulehdus on cryptococcus neoformans -sienen aiheuttama aivokalvontulehdus, joka on myös suhteellisen vaaraton mikrobi, jota yleensä esiintyy maaperässä. Tämä tila ilmenee, kun sieni hyökkää immuunipuutteisen henkilön aivoja ympäröiviin kalvoihin ja nesteisiin.
 • Toksoplasmoosi on mahdollisesti kuolemaan johtava infektio, jonka aiheuttaa Toxopasma gondi -loinen , joka yleensä tarttuu ihmisiin ulkokissan ulosteiden kautta. Tämä infektio voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, kuten sokeutta ja enkefaliittia, jos se tartuttaa henkilöä, jolla on HIC tai AIDS.
 • Kryptosporidioosin aiheuttaa immuunijärjestelmää hyökkäävä loinen, ja se tarttuu yleensä haavoittuvaiseen henkilöön saastuneen juomaveden välityksellä. Nämä loiset kasvavat tartunnan saaneiden ihmisten suolistossa ja sappitiehyissä, missä ne aiheuttavat vakavaa kroonista ripulia.

Yleisiä syöpiä HIV- ja AIDS-potilailla

 • Kaposin sarkooma on eräänlainen syöpä, joka alkaa verisuonten soluseinästä ja jonka aiheuttaa HHV-8 ( ihmisen herpesvirus tyyppi 8). Tämä virus on yleensä inaktiivisessa vaiheessa terveillä ihmisillä, koska immuunijärjestelmä pitää sen kurissa, mutta HIV-tartunnan saaneilla tauti on hyvin yleinen. Tämä syöpämuoto nähdään yleensä vaaleanpunaisena, punaisena tai violettina vauriona iholla tai suun limakalvolla, mutta tummaihoisilla merkit ovat ruskeita tai mustia. Kaposin sarkooma voi myös aiheuttaa komplikaatioita elimissä, kuten suolistossa ja keuhkoissa.
 • Lymfooma on syövän muoto, joka esiintyy imusolmukkeiden valkosoluissa, ja se esiintyy kivuttomana, joustavana, kumimaisena kyhmynä kaulan, kainaloiden tai nivusissa olevissa imusolmukkeissa.

Muut HIV:lle yleiset komplikaatiot

 • ”Kuhjumisoireyhtymä” tarkoittaa tilaa, jossa painon putoaminen on vähintään 10 prosenttia lyhyessä ajassa, ja siihen liittyy usein ripulia, kroonista väsymystä ja kuumetta. Nykyään tämä komplikaatio on onneksi hyvin harvinainen, ja tämä johtuu todennäköisesti nykypäivän tehokkaista hoitovaihtoehdoista.
 • Neurologisia komplikaatioita nähdään usein sekavuuden, muistin heikkenemisen, masennuksen, ahdistuneisuuden ja kävelyvaikeuksien muodossa, vaikka HIV-virus ei hyökkää hermosoluihin suoraan. Yksi yleisimmistä pitkälle edenneen sairauden neurologisista seurauksista on AIDS-dementiakompleksi, joka aiheuttaa käyttäytymismuutoksia ja kognitiivisten toimintojen heikkenemistä.

Kuinka ehkäistät HIV:n ja AIDSin aiheuttamia komplikaatioita?

HIV-tartunnan saaneella potilaalla on erittäin huono ennuste, lyhentynyt elinajanodote ja huono elämänlaatu, mutta tehokkaalla HIV -hoidolla tämä potilasryhmä voi elää suunnilleen samanlaista elämää kuin ihmiset, joilla ei ole HIV-tartuntaa. On myös tärkeää, että tartunnan saaneet ryhtyvät varotoimiin, jos he työskentelevät alueilla, joilla on suuri altistuminen tauteja aiheuttaville mikrobeille, kuten kouluissa tai päiväkodeissa. He voivat tehdä tämän harjoittamalla hyviä pesurutiineja tai käyttämällä maskia sairauden puhjetessa. Etu on myös, jos potilas osallistuu sairauksien ehkäisytyöhön, esimerkiksi kannustamalla riskiryhmiin kuuluvia testaamaan itsensä säännöllisesti HIV-pikatestillä.

Nykyaikainen HIV:n hoito

Nykyaikainen HIV:n hoito

HIV:n hoidossa on tapahtunut suurta edistystä sen jälkeen, kun tautiepidemia debytoi 1980-luvun alussa. Tuolloin potilaat eivät eläneet enempää kuin muutama vuosi tartunnan saamisen jälkeen, mutta nykyään he voivat elää pitkän ja terveen elämän vähäisin HIV- oirein nykyaikaisten HIV-lääkkeiden kehityksen ansiosta. Nämä lääkkeet sen sijaan eivät paranna tautia, koska potilaalla on edelleen virus kehossa ja hän voi silti tartuttaa muita suojaamattoman seksin ja veren tartunnan kautta. Tällä hetkellä on neljä pääluokkaa viruslääkkeitä, joita käytetään yhdessä toistensa kanssa HIV:n hoidon aikana:

HIV:n hoidossa käytettävät lääkkeet

Eri lääkkeet hyökkäävät HIV-virusta vastaan eri mekanismien kautta ja taudin eri vaiheissa, mutta niille kaikille on yhteistä, että ne estävät viruksen kykyä tehdä itsestään uusia kopioita. Nämä lääkkeet vähentävät siksi virustasoa ja virusaktiivisuutta ja voivat siten hidastaa taudin etenemistä potilaassa.

HIV-lääkityksen hyökkäyskohtaKäänteiskopioijaentsyymin estäjät

Tämä lääkeryhmä toimii estämällä RNA:n transkriptioprosessia DNA:ksi, jolloin virus tekee monia kopioita geneettisestä materiaalistaan. Tässä prosessissa HIV-virus käyttää käänteiskopioijaentsyymiä kokoamaan raaka-aineita nukleotidien ja nukleosidien muodossa uudeksi DNA:ksi. Nykyaikaisessa HIV:n hoidossa viruksen transkriptiokoneisto pysäytetään joko estämällä entsyymin käänteiskopioijaentsyymi suoraan ns. ei-nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjillä (NNRTI:t) tai käyttämällä nukleosidianalogeja, jotka ovat nukleosideja muistuttavia lääkkeitä. Nämä nukleosidin kaltaiset lääkkeet ovat vääriä rakennuspalikoita, joita käänteiskopioija käyttää rakentamaan uutta, mutta viallista geneettistä materiaalia, jota ei voida käyttää mihinkään.

Proteaasin estäjät

Proteaasi-inhibiittorit toimivat HIV-infektoituneiden solujen sisällä estämällä proteaasientsyymin toimintaa, joka normaalisti leikkaa HIV-proteiinien pitkät ketjut pienemmiksi proteiineiksi. Nämä pienet proteiinit ovat tärkeitä ja olennaisia osia valmiissa ja toimivassa HIV-viruksessa, ja niitä käytetään nykyaikaisessa HIV-hoidossa estämään uusien viruspartikkelien muodostuminen.

Integraasi-inhibiittorit

Nämä lääkkeet toimivat HIV-tartunnan saaneen solun ytimessä estämällä entsyymiintegraasia, jota HIV-virus käyttää integroimaan oman DNA:nsa isäntäsolun geneettiseen materiaaliin. Tämä integraatio on erittäin tärkeä osa sairausprosessia, jossa HIV-virus muuttaa isäntäsolun ja potilaan taudin pysyväksi kantajaksi. Nykyaikaisessa HIV:n hoidossa integraasi-inhibiittoreita voidaan siis käyttää estämään HIV-viruksen leviämistä muihin immuunijärjestelmän soluihin.

CCR5-estäjät

Nämä lääkkeet estävät valkoisten verisolujen solukalvon erityisiä CCR5-reseptoreita, ja normaalisti nämä reseptorit ovat tärkeä osa immuunijärjestelmän toimintaa. Nämä reseptorit ovat myös HIV-viruksen tärkeä portti soluihin, joita he haluavat hyökätä, ja ne käyttävät reseptoria kiinnityspisteenä tunkeutuakseen soluun. CCR5-estäjät estävät näitä reseptoreita, jotta HIV-virus ei voi kiinnittyä kohdesoluun eikä päästä sinne.

Nykyaikainen HIV:n hoito

Moderni tripperiterapia HIV:n hoidossa

Nykyaikaisessa HIV-hoidossa on yleistä yhdistää eri HIV-lääkkeiden ryhmiä lääkeresistenssin kehittymisen estämiseksi. HIV-virukselle on ominaista, että se muuttaa jatkuvasti geneettisen materiaalinsa koostumusta, joten on olemassa riski kehittää HIV-versioita, jotka ovat vastustuskykyisiä tietylle lääkkeelle. Tämä voidaan estää käyttämällä lääkkeitä, joilla on eri hyökkäyspisteet samanaikaisesti, jolloin äskettäin syntyneiden resistenttien viruskantojen kehittyminen ja leviäminen estetään. Tätä HIV:n hoitostrategiaa kutsutaan ”HAARTiksi” (Highly Active anti-retroviral therapy) tai kolmoishoidoksi, ja kahta eri tyyppiä käytetään nukleosidianalogien ja proteaasi-inhibiittorin kanssa. Eri lääkkeiden valintaa ja annostusta säätelee veren virusmäärä, CD4 + -lymfosyyttien taso, jossa alhainen virustaso on osoitus alhaisesta virusaktiivisuudesta, kun taas riittävä määrä valkosoluja edustaa toimivaa ja resistenttiä immuunijärjestelmä. On tärkeää tehdä selväksi, että vaikka viruksen määrä veressä on hyvin alhainen onnistuneessa HIV:n hoidossa, potilas on silti tarttuva ja hän on positiivinen HIV-pikatestissä.

HIV-lääkkeet

HIV-hoidon yleiset sivuvaikutukset

On yleistä, että HIV-hoitoa saavat potilaat kokevat sivuvaikutuksia hoidon aikana, ja ne yleensä häviävät ajan myötä. Sivuvaikutusprofiili vaihtelee potilaasta toiseen, mutta yleisiä valituksia ovat yleensä:

 • Päänsärky
 • Unihäiriöt
 • Vatsakipu
 • Yleinen epämukavuuden tunne
 • Huono ruokahalu
 • Ripuli
 • Mielialan vaihtelut
 • Painonnousu
 • Diabetes
 • Metabolinen oireyhtymä

Ei ole epätavallista, että lääkäri ja potilas kokeilevat erilaisia lääkeyhdistelmiä, ennen kuin he lopulta löytävät ratkaisun, joka antaa vähiten valituksia ja toivotun hoitovasteen. Elämäntyyli vaikuttaa myös siihen, miten potilas reagoi lääkkeisiin, joten elämäntapatoimenpiteillä, kuten fyysisellä aktiivisuudella, tupakoinnin lopettamisella, hyvillä ruokailutottumuksilla ja painonpudotuksilla, voidaan ehkäistä ja vähentää yleisimpiä sairauksia HIV:n hoidossa.

HIV:n sivuvaikutuslääkkeet

HIV:n ja AIDSin merkit ja oireet

HIV:n ja AIDSin merkit ja oireet

HIV on erittäin vakava sairaus, jonka aiheuttaa HIV-virus hyökkäämällä elimistön immuunijärjestelmää vastaan niin, että se vähitellen heikkenee ja on herkempi infektioille ja muille sairauksia aiheuttaville organismeille. Tämä sairausmekanismi muokkaa HIV:n ja AIDSin kliinisen kuvan ja johtaa monenlaisiin erilaisiin oireisiin. HIV-infektio on kuitenkin mahdollista jakaa kolmeen eri vaiheeseen, joille kaikille on ominaista taudille tyypillinen kuva.

HIV:n ja AIDSin merkit ja oireet

HIV :n ensimmäinen vaihe aiheuttaa oireita, jotka muistuttavat suutelua

HIV:n ensimmäinen vaihe debytoi noin. 4–6 viikkoa tartunnan jälkeen, ja ammattilaiset kutsuvat sitä primaariseksi infektioksi. Tässä vaiheessa elimistön immuunijärjestelmä mobilisoi vahvan immunologisen vasteen HIV-viruksia vastaan, joten kliininen kuva on samanlainen kuin suudelmataudin tai influenssan tapauksessa:

 • Kuume
 • Päänsärky
 • Turvonneet ja arat imusolmukkeet
 • Ripuli
 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Väsymys
 • Lihas heikkous
 • Kipu lihaksissa ja nivelissä
 • Kipeä kurkku
 • Punainen ihottuma ylävartalossa – ei kutiava

Tämä HIV:n ensimmäinen vaihe kestää yleensä yhdestä kahteen viikkoa, ja tämän vaiheen jälkeen potilas siirtyy oireettomaan vaiheeseen, jossa hän kokee epämukavuutta. On tärkeää tietää, että merkittävä osa tartunnan saaneista ei koe mitään edellä mainituista oireista. Siksi on tärkeää, että jokainen, joka on altistunut tartuntariskille, testaa itsensä HIV-testillä.

Oireeton kausi – HIV:n toinen vaihe

HIV:n toinen vaihe on niin sanottu piilevä jakso, jolloin potilas on täysin oireeton, ja tämä ajanjakso voi kestää kuukausista vuosikymmeniin. Tässä vaiheessa HIV-virukset tappavat hitaasti mutta varmasti immuunijärjestelmän valkosoluja, mikä heikentää pitkällä aikavälillä kehon vastustuskykyä infektioita ja pahanlaatuisia solumuutoksia vastaan. Tätä prosessia voidaan seurata verikokeilla, jotka analysoivat T-auttajasolutyypin valkosolujen määrää. Nämä vähenevät vähitellen tietylle tasolle, jossa sanotaan, että potilas on saavuttanut HIV-infektion kolmannen ja viimeisen vaiheen, eli AIDSin.

AIDS – kolmas ja viimeinen vaihe

Tässä vaiheessa elimistön immuunijärjestelmä tuhoutuu täysin, joten tavalliset ja muuten vaarattomat mikro-organismit ja vaikutukset voivat olla potilaalle kohtalokkaita. Tämä vaihe aiheuttaa siksi suuren määrän erilaisia oireita, ja on tavallista nähdä seuraava sairauskuva:

 • Jatkuva väsymys
 • Turvonneet ja arat imusolmukkeet niskassa ja nivusissa
 • Pitkät kuumejaksot – yli 10 päivää
 • Yöhikoilut
 • Äkillinen ja selittämätön painonpudotus
 • Hengenahdistus
 • Vaikea ja pitkittynyt ripuli
 • Sieni-infektiot suussa, kurkussa tai emättimessä
 • Mustelmat ja verenvuoto

On myös ns. AIDSin määritteleviä sairauksia, jotka tyypillisesti vaikuttavat vain AIDS-potilaisiin ja ihmisiin, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt:

 • Pneumocystosis – Pneumocystis jiroveci -sienen aiheuttama keuhkokuume. Tämä sieni-infektio on yksi tunnusomaisimmista AIDSin määrittävistä sairauksista, eikä sen tiedetty aiheuttavan tautia ennen kuin ensimmäiset HIV-tartuntatapaukset tulivat 80-luvun alussa.
 • Karposis-sarkooma – ihosyövän muoto, jolle on ominaista aiemman lasten HSV-8-viruksen aiheuttaman infektion uudelleenaktivoituminen. Tämä aiheuttaa pieniä violetteja täpliä, jotka peittävät koko kehon.
 • Toksoplasmoosi – Tämä on Toxoplasma gondi -loisen aiheuttama infektio, joka hyökkää aivoihin, sydämeen, keuhkoihin ja verkkokalvoon. Tämä aiheuttaa oireita, kuten kuumetta, lihasheikkoutta, väsymystä, sekavuutta, epileptisiä kohtauksia, huimausta, sokeutta ja päänsärkyä. Hyvin suuri osa väestöstä kantaa sisällään tämän loisen inaktiivista muotoa, ja tämä voi aktivoitua uudelleen, jos immuunijärjestelmä ei pysty pitämään sitä kurissa.

HIV ja AIDS

HIV ja AIDS

Mitä ovat HIV ja AIDS?

HIV on virus, joka leviää seksuaalisen kontaktin ja veren välityksellä. Tämä virus hyökkää elimistön immuunijärjestelmää vastaan, jolloin se vähitellen heikkenee ja on alttiimpi infektioille ja muille sairauksille. AIDS on lopputulos pitkäaikaisesta HIV-infektiosta, jossa immuunijärjestelmä on täysin heikentynyt.

HIV ja AIDS

Miten saat HIV-tartunnan?

HIV löytyy kantajan kehon nesteistä, joissa veri, siemenneste, emättimen erite ja rintamaito sisältävät tarpeeksi virusta tartunnan välittämiseksi. Myös muut kehon nesteet, kuten sylki ja virtsa, sisältävät viruksia, mutta eivät tarpeeksi aiheuttamaan erityistä infektioriskiä.

Tartunta seksuaalisen kontaktin kautta

Yleisin HIV-tartuntatapa on seksuaalinen kontakti, ja virus tarttuu, kun kehon nesteet joutuvat kosketuksiin emättimen, virtsaputken ja peräsuolen limakalvojen kanssa. Tämä tarkoittaa, että infektio voi tapahtua emättimen ja anaaliseksin kautta, jälkimmäinen on seksin muoto, jossa infektioriski on suurin. Naisella on suurin riski saada tartunta heteroseksuaalisen kanssakäymisen aikana kuin päinvastoin, mutta myös vastaanottava osapuoli on suurin riski, kun miehet harrastavat seksiä miesten kanssa.

Veren infektio

HIV-virusta löytyy suuria määriä veressä, ja siksi se leviää injektiohuumeiden käyttäjien ympäristöissä, joissa he käyttävät yhteisiä ruiskuja, neuloja ja muita laitteita. Myös verensiirroista on mahdollista saada tartunta, mutta tämä riski on nyt eliminoitu verenluovuttajien perusteellisella testauksella ja luovuttajanveren lämpökäsittelyllä.

Siirtyminen äidiltä lapselle

Riski HIV:n tarttumisesta äidiltä lapselle on olemassa raskauden, synnytyksen ja imetyksen aikana. Tämä riski on n. 30 %, mutta voidaan vähentää 1 %:iin antiviraalisella hoidolla ja imetystä välttämällä.

Mitkä ovat HIV:n ja AIDSin oireet?

HIV on jaettu vaiheisiin, joista ensimmäistä vaihetta kutsutaan primääriseksi HIV-infektioksi. Se debytoi n. 50–70 % kaikista tartunnan saaneista noin 2–3 viikkoa tartunnan jälkeen. Nämä oireet kestävät yleensä 2-3 viikkoa, ja ne voidaan usein sekoittaa flunssaan tai ”suudelmatautiin”:

 • Kuume
 • Kipeä kurkku
 • Turvonneet imusolmukkeet
 • Lihas- ja nivelkipu
 • Ihottuma

Tartunnan saanut tuntee olonsa täysin terveeksi ensimmäisen vaiheen päätyttyä ja virusmäärä vakiintuu lopulta pienemmälle tasolle kuin primaariinfektion aikana. Ensivaiheen jälkeinen virustaso määrittää, kuinka nopeasti sairaus etenee, ja korkea taso liittyy taudin nopeampaan etenemiseen. Taudin kululle on tästä lähtien ominaista asteittain heikentynyt immuunipuolustus, johon liittyy toistuvia virus-, bakteeri-, sieni- ja loisinfektioita. Tämä jatkuu, kunnes kehon immuunijärjestelmä on poissa, ja tätä vaihetta kutsutaan AIDSiksi. Hoitamattoman HIV:n potilaiden taudin etenemisnopeus vaihtelee suuresti, ja tutkimukset osoittavat, että yli 50 % on oireettomia 10 vuoden taudin jälkeen, kun taas toiset saavat AIDSin jo 2 vuoden kuluttua.

Miten HIV ja AIDS diagnosoidaan?

Hiv-viruksen havaitseminen äskettäin sairastuneen verestä kestää yleensä vähintään 1 kuukauden, koska joudut odottamaan vasta-aineiden kehittymistä ja riittävän korkeaa virustasoa. HIV-testejä pidetään erittäin luotettavina, mutta aina on olemassa niin sanotun väärän positiivisen tuloksen riski. Tämä tarkoittaa, että jokaista, jolla on positiivinen testi, on seurattava 6 viikon kuluttua uuden testin suorittamiseksi, ennen kuin diagnoosi voidaan tehdä 100 prosentin varmuudella. Nykyään on hyvin yleistä, että terveyskeskukset tarjoavat niin sanottua HIV-pikatestiä, jotta erittäin haavoittuvat ryhmät välttyisivät tarpeettomilta ja hermoja raastettavilta vierailuilta. Tällaista HIV-testiä tarjotaan vain suurimmissa kaupungeissa, mutta älä pelkää – verkkokauppamme myy niitä, jotta voit ”seuloa” itsesi säännöllisesti.

Miten hoidat HIV:tä ja AIDSia?

HIV-infektioon ei ole parantavaa hoitoa, mutta taudin etenemistä voidaan hidastaa nykyaikaisella kolmoishoidolla. Se koostuu kolmesta viruslääkkeestä, joiden avulla potilas voi elää lähes normaalia elämää ilman monia ongelmia, koska taudin eteneminen hidastuu huomattavasti.

Miten pienennät riskiä saada HIV-tartunta?

Tärkein HIV-tartunnan ehkäisytoimenpide on turvaseksiä kondomin kanssa emättimen, peräaukon ja suullisen yhdynnän aikana. Tämä koskee erityisesti haavoittuvia ryhmiä, kuten esim. miehet, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Ruiskuriippuvaisia kehotetaan olemaan jakamatta ruiskuja, kärkejä ja muita tarvikkeita keskenään. Ennaltaehkäisevää hoitoa on tarjolla ihmisille, jotka epäilevät äskettäin altistuneensa infektiolle, ja se koostuu PEP-nimisen viruslääkityksen välittömästä antamisesta. Tämä 4 viikon hoito vähentää infektioriskiä huomattavasti, kunhan se annetaan 48 tunnin sisällä oletetusta tartunnasta.