Nykyaikainen HIV:n hoito

HIV:n hoidossa on tapahtunut suurta edistystä sen jälkeen, kun tautiepidemia debytoi 1980-luvun alussa. Tuolloin potilaat eivät eläneet enempää kuin muutama vuosi tartunnan saamisen jälkeen, mutta nykyään he voivat elää pitkän ja terveen elämän vähäisin HIV- oirein nykyaikaisten HIV-lääkkeiden kehityksen ansiosta. Nämä lääkkeet sen sijaan eivät paranna tautia, koska potilaalla on edelleen virus kehossa ja hän voi silti tartuttaa muita suojaamattoman seksin ja veren tartunnan kautta. Tällä hetkellä on neljä pääluokkaa viruslääkkeitä, joita käytetään yhdessä toistensa kanssa HIV:n hoidon aikana:

HIV:n hoidossa käytettävät lääkkeet

Eri lääkkeet hyökkäävät HIV-virusta vastaan eri mekanismien kautta ja taudin eri vaiheissa, mutta niille kaikille on yhteistä, että ne estävät viruksen kykyä tehdä itsestään uusia kopioita. Nämä lääkkeet vähentävät siksi virustasoa ja virusaktiivisuutta ja voivat siten hidastaa taudin etenemistä potilaassa.

HIV-lääkityksen hyökkäyskohtaKäänteiskopioijaentsyymin estäjät

Tämä lääkeryhmä toimii estämällä RNA:n transkriptioprosessia DNA:ksi, jolloin virus tekee monia kopioita geneettisestä materiaalistaan. Tässä prosessissa HIV-virus käyttää käänteiskopioijaentsyymiä kokoamaan raaka-aineita nukleotidien ja nukleosidien muodossa uudeksi DNA:ksi. Nykyaikaisessa HIV:n hoidossa viruksen transkriptiokoneisto pysäytetään joko estämällä entsyymin käänteiskopioijaentsyymi suoraan ns. ei-nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjillä (NNRTI:t) tai käyttämällä nukleosidianalogeja, jotka ovat nukleosideja muistuttavia lääkkeitä. Nämä nukleosidin kaltaiset lääkkeet ovat vääriä rakennuspalikoita, joita käänteiskopioija käyttää rakentamaan uutta, mutta viallista geneettistä materiaalia, jota ei voida käyttää mihinkään.

Proteaasin estäjät

Proteaasi-inhibiittorit toimivat HIV-infektoituneiden solujen sisällä estämällä proteaasientsyymin toimintaa, joka normaalisti leikkaa HIV-proteiinien pitkät ketjut pienemmiksi proteiineiksi. Nämä pienet proteiinit ovat tärkeitä ja olennaisia osia valmiissa ja toimivassa HIV-viruksessa, ja niitä käytetään nykyaikaisessa HIV-hoidossa estämään uusien viruspartikkelien muodostuminen.

Integraasi-inhibiittorit

Nämä lääkkeet toimivat HIV-tartunnan saaneen solun ytimessä estämällä entsyymiintegraasia, jota HIV-virus käyttää integroimaan oman DNA:nsa isäntäsolun geneettiseen materiaaliin. Tämä integraatio on erittäin tärkeä osa sairausprosessia, jossa HIV-virus muuttaa isäntäsolun ja potilaan taudin pysyväksi kantajaksi. Nykyaikaisessa HIV:n hoidossa integraasi-inhibiittoreita voidaan siis käyttää estämään HIV-viruksen leviämistä muihin immuunijärjestelmän soluihin.

CCR5-estäjät

Nämä lääkkeet estävät valkoisten verisolujen solukalvon erityisiä CCR5-reseptoreita, ja normaalisti nämä reseptorit ovat tärkeä osa immuunijärjestelmän toimintaa. Nämä reseptorit ovat myös HIV-viruksen tärkeä portti soluihin, joita he haluavat hyökätä, ja ne käyttävät reseptoria kiinnityspisteenä tunkeutuakseen soluun. CCR5-estäjät estävät näitä reseptoreita, jotta HIV-virus ei voi kiinnittyä kohdesoluun eikä päästä sinne.

Nykyaikainen HIV:n hoito

Moderni tripperiterapia HIV:n hoidossa

Nykyaikaisessa HIV-hoidossa on yleistä yhdistää eri HIV-lääkkeiden ryhmiä lääkeresistenssin kehittymisen estämiseksi. HIV-virukselle on ominaista, että se muuttaa jatkuvasti geneettisen materiaalinsa koostumusta, joten on olemassa riski kehittää HIV-versioita, jotka ovat vastustuskykyisiä tietylle lääkkeelle. Tämä voidaan estää käyttämällä lääkkeitä, joilla on eri hyökkäyspisteet samanaikaisesti, jolloin äskettäin syntyneiden resistenttien viruskantojen kehittyminen ja leviäminen estetään. Tätä HIV:n hoitostrategiaa kutsutaan ”HAARTiksi” (Highly Active anti-retroviral therapy) tai kolmoishoidoksi, ja kahta eri tyyppiä käytetään nukleosidianalogien ja proteaasi-inhibiittorin kanssa. Eri lääkkeiden valintaa ja annostusta säätelee veren virusmäärä, CD4 + -lymfosyyttien taso, jossa alhainen virustaso on osoitus alhaisesta virusaktiivisuudesta, kun taas riittävä määrä valkosoluja edustaa toimivaa ja resistenttiä immuunijärjestelmä. On tärkeää tehdä selväksi, että vaikka viruksen määrä veressä on hyvin alhainen onnistuneessa HIV:n hoidossa, potilas on silti tarttuva ja hän on positiivinen HIV-pikatestissä.

HIV-lääkkeet

HIV-hoidon yleiset sivuvaikutukset

On yleistä, että HIV-hoitoa saavat potilaat kokevat sivuvaikutuksia hoidon aikana, ja ne yleensä häviävät ajan myötä. Sivuvaikutusprofiili vaihtelee potilaasta toiseen, mutta yleisiä valituksia ovat yleensä:

  • Päänsärky
  • Unihäiriöt
  • Vatsakipu
  • Yleinen epämukavuuden tunne
  • Huono ruokahalu
  • Ripuli
  • Mielialan vaihtelut
  • Painonnousu
  • Diabetes
  • Metabolinen oireyhtymä

Ei ole epätavallista, että lääkäri ja potilas kokeilevat erilaisia lääkeyhdistelmiä, ennen kuin he lopulta löytävät ratkaisun, joka antaa vähiten valituksia ja toivotun hoitovasteen. Elämäntyyli vaikuttaa myös siihen, miten potilas reagoi lääkkeisiin, joten elämäntapatoimenpiteillä, kuten fyysisellä aktiivisuudella, tupakoinnin lopettamisella, hyvillä ruokailutottumuksilla ja painonpudotuksilla, voidaan ehkäistä ja vähentää yleisimpiä sairauksia HIV:n hoidossa.

HIV:n sivuvaikutuslääkkeet