Pass på – det er en risiko for å få kjønnssykdommer allerede under forspillet

Mistanke om kjønnssykdom?

Sex sprer ikke bare glede – det kan også spre kjønnssykdommer. De fleste kjønnssykdommer, som vi kjenner til i dag, spres i alle av kroppens åpninger. Under forspillet, er det kanskje ikke alle som er like nøye med beskyttelsen, men dette er altså superviktig. Eksempelvis, er det fullt mulig å få klamydia i halsen og i øyet til og med!

Så det er viktig å desinfisere massjasebenker og bruke kondom under alt av samleie, som også inkluderer oral sex, analsex og vaginal sex.

Hvordan forhindre kjønnssykdommer

Den aller enkleste måten å beskytte seg mot kjønnssykdommer på, er å avstå fra sex helt og holdent. Naturlig nok vil dette bli et problem for mange, og da er det kondom og annen prevensjon, som er det nest beste.

Ingen er immune mot å bli smittet. Selv de som ikke er i en risikogruppe kbør tete seg en gang iblant bare for å være på den sikre siden. Har du vært i et langvarig forhold, er det også en god ide å få avklart smittesituasjonen, før en eventuell ny partner kommer på banen.

Når det er sagt, er det noen som er mer utsatt enn andre. Spesielt yngre personer, som skifter partner hyppig er særlig utsatt. Klamydia er en kjønnssykdom verd å merke i denne sammenhengen, fordi den er såpass utbredt. En relativt ny undersøkelse viser at det er 7% av alle testede som er smittet med klamydia.

Her skal det merkes, at dette er tall ut ifra testede personer, og dette tallet reflekterer mest sannsynlig ikke faktisk antall tilfeller. I Norge er det også de mellom 15 og 24 år, som er overrepresentert i statistikken, og det er også tilfellet i andre europeiske land.

Tenk sikkert hver gang

Du kan, som nevnt, ikke sikre deg helt hundre prosent mot eventuell smitte. Det du derimot kan gjøre, er å ta forhåndsregler, som kan mine sannsynligheten betydelig. Noen ganger kan det være du er i en situasjon hvor det ikke er særlig romantisk å spørre om en eventuell smittesituasjon. Da er det viktig du har kondom tilgjengelig, fordi bruk av kondom kan redusere risikoen for smittespredning på nær 100%, g dette forutsetter at det ikke er noen ubeskyttet kontakt med genitalier. Eventuelt også andre kroppsåpninger.

Selv om partneren ikke vil bruke kondom, er det viktig du er konsekvent (gjelder menn og kvinner altså), fordi dette er den aller beste måten å forhindre kjønnssykdommer på.

Skifter du partner ofte, er det minst like viktig å få testet seg. I noen kommuner er dette helt gratis, men du kan også gå til fastlegen eller kjøpe deg en test på nett.

Har du en mistanke om klamydia skal du ha lav terskel for å gå til legen. En eventuell klamydiainfeksjon kan i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner, men du vil også forhindre smittespredning samt få behandling så tidlig som mulig i forløpet. I de fleste tilfeller sal det gå noe tid før du kan påvise smitte, men dette kan du eventuelt avklare med en lege, for å få laget en testplan/behandlingsplan.

Hvordan kan man forebygge HIV?

Hvordan kan man forebygge HIV?

HIV er en svært alvorlig sykdom som enten smitter gjennom seksuell kontakt, blodsmitte eller fra mor til barn under fødsel. Risikoen for å bli smittet av HIV-viruset er i utgangspunkt ganske lav i den generelle befolkning, men personer i utsatte risikogrupper er nødt til å ta visse forholdsregler dersom de ønsker å forebygge smitte.

Forbygge HIV ved samleie

Den vanligste smitteveien for HIV er gjennom seksuell kontakt, og dette kan skje ved både konvensjonell vaginal sex, men også gjennom analsex hvor risikoen for smitte er betraktelig større. En kan derfor si at sølibat er den mest effektive måten å forebygge seksuell HIV smitte på, men lyden av dette klinger svært dårlig hos de aller fleste . Du trenger heldigvis ikke å avstå fra sex fullstendig, ettersom det nesten er like effektivt å ha samleie med en fast partner i et fast parforhold. Hvis du derimot er en av dem som får frysninger av tanken om et fast parforhold, så er det svært viktig at du eller partneren din bruker kondom hver eneste gang du har sex. Kondomer eliminerer ikke sjansen for smitte fullstendig, men en kan si at risikoen for å bli smittet av HIV reduseres med 80 prosent hvis du praktiserer sikker sex. Det anbefales også at de tester deg selv regelmessig med en test for hiv hjemme.

Hvordan kan man forebygge HIV?

Forebygge HIV ved blodsmitte

HIV kan smitte gjennom fra en syk til en frisk person, og dette skjer oftest hos sprøytemisbrukere som deler på nålene de skal bruke til å administrere narkotika intravenøst. Denne risikogruppen oppfordres til å stoppe med sprøytedeling og gjenbruk av sprøyter, og heller anskaffe nye og sterile nåler hos et autorisert helseforetak. Det er også en risiko for å bli smittet av HIV gjennom tatovering og piercing, dersom forholdene dette skjer under ikke er sanitære. Her kan man forebygge smitte av HIV ved å forsikre seg om at tatoverings- og piercingsjappa bruker sterile nåler og rent utstyr, men det finnes så klart ikke noe offentlig organ som regulerer dette. Rutinene for hygiene er derimot svært sikre i Norge, så man oppfordres til å ikke anskaffe seg tatovering eller piercing i land utenfor EU.

Smitte av HIV fra mor til barn under fødsel

Det er svært vanlig med HIV smitte hos barn i utviklingsland, men disse har ikke fått sykdommen gjennom sprøytemisbruk eller usikker sex. De derimot blitt smittet av deres HIV-infiserte mor under fødselen, eller gjennom amming hvor viruset smittet over fra brystmelken. HIV smitter ikke over fra moren til fosteret under svangerskapet, og dermed er det mulig å iverksette tiltak for redusere risikoen for smitte under og etter fødsel i størst mulig grad. Dette kan man gjøre ved å starte en aggressiv behandling av HIV med antivirale midler i for- og etterkant av fødselen, samtidig som man gir barnet ernæring i form av morsmelkerstatning framfor amming.