Information om testning för gonorré

Gonorré orsakas av bakterien nesseria  gonorré ,  mer känd som gonokocken, som överförs genom oskyddat samlag eller från mor till barn under födseln. Denna bakterie orsakar sjukdomar genom att angripa slemhinnorna längs könsorganen och kan även infektera andra delar av kroppen som är inblandade i sexuell kontakt, såsom mun, svalg, anus och ändtarm. En gonokockinfektion kan i många fall ge en mycket allvarlig reaktion med pusbildning inom sju dagar efter infektionstillfället, men hos många människor, särskilt kvinnor, kan sjukdomen utvecklas under en längre tid utan att ge några som helst symtom eller problem. . Trots att gonorré inte alltid ger  symtom kommer bakterierna alltid att lämna efter sig karaktäristiska spår i form av ”gonorréspecifika ytantigener”. Dessa är molekyler som är specifika för gonorré, och dessa kan upptäckas med ett test för gonorré.

Hur gör man ett gonorrétest hemma?

Det är otroligt enkelt att utföra ett test för gonorré, och hela proceduren tar mindre än 15 minuter. Allt du behöver göra är att droppa några droppar buffertlösning A i provröret och sedan lägga till provmaterial. Principerna bakom provinsamling är något olika mellan könen, men utöver detta  principerna bakom självtestning för gonorré hos män och kvinnor är desamma.

Information om testning för gonorré

Provtagning för kvinnor som utför ett snabbtest för gonorré:

Det första du gör är att föra in pinnen i slidan där du roterar runt den i ett par sekunder innan du tar ut den, men kom ihåg att vara försiktig så att pinnen inte kommer i kontakt med andra  ytor. eftersom kontaminering kan ge felaktiga resultat. Slutligen doppas pinnen i ett provrör med nötköttlösning A, där den rörs om ordentligt i ett par sekunder innan den tas ut och slängs.

Provsamling för män som utför ett gonorrétest:

Pinnen förs in i urinvägsöppningen och roteras väl under några sekunder. Detta är utan tvekan en obehaglig del av testproceduren hos män, men det är viktigt att du använder tillräckligt med kraft under tillräckligt lång tid, eftersom du måste ha en viss mängd  provmaterial för att testet ska ge ett tillförlitligt resultat. Det sista man gör är att föra in pinnen i provröret med buffertlösning A, där det snurras runt ordentligt i 5 sekunder.

Den sista delen av självtestproceduren för gonorré är densamma för män och kvinnor:

Det sista du gör är att tillsätta några droppar buffertlösning B i provröret, stäng sedan locket och skaka behållaren väl i 20 sekunder innan du överför blandningen till  testkassetten. Nu är det bara att vänta i ca. 15 minuter på resultatet, vilket man läser  av genom att titta på linjerna som bildas på testkassetten. Två streck indikerar positivt test och infektion, medan en streck betyder att du inte är smittad.