Gonorré och behandling med antibiotika

Gonorré är en av de många könssjukdomar du kan få genom att utöva oskyddat sex med utländska sexpartners, och denna infektion går ofta obemärkt förbi för den smittade personen. Detta är skrämmande eftersom det finns en risk att sjukdomen kan spridas till andra delar av kroppen, och därifrån kan gonorré orsaka allvarliga komplikationer som bäckeninflammation , epididymit, infektiös artrit och infertilitet. Lyckligtvis kan detta undvikas om du upptäcker och behandlar sjukdomen tidigt i förloppet, så att du får behandling. Det gör du genom att testa dig själv med ett gonorrétest om du har en tydlig misstanke om gonorré, eller om du tillhör någon av riskgrupperna med hög förekomst av gonorré .

[gonoretest]

Vad är den vanliga behandlingen för gonorré?

Idag är standardbehandlingen för gonorré en engångsdos av antibiotika, och detta rekommenderas för:

  • Människor som testar positivt på ett gonorrétest.
  • Alla som har haft sexuell kontakt med en gonorrésmittad person inom de senaste 60 dagarna, även om de inte har några symtom eller har använt kondom.
  • Nyfödda, där modern har haft gonorré vid födseln.

Det är viktigt att du fullföljer hela antibiotikakuren, även om du ordineras mer än en dos.

Ha inte sexuell kontakt med andra…

  • …när du får behandling..
  • …tills du och din(a) partner(ar) har testats och behandlats. Om du har fått behandling för gonorré medan din partner inte fått behandling kommer du med största sannolikhet att bli smittad igen.
  • …om behandlingen är en engångsdos antibiotika bör du vänta minst 7 dagar efter att du tagit läkemedlet innan du har sex igen.

Använd alltid kondom när du har sex. Detta skyddar dig mot sexuellt överförbara sjukdomar, och testa dig ofta om du ofta har oskyddat sex med olika sexpartners.

Vad gör du om behandlingen mot gonorré inte fungerar?

Om symtomen kvarstår kan det vara att du har blivit smittad igen eller att ett fel har uppstått i behandlingen. Det är också möjligt att du har blivit smittad av en resistent gonokocker, och det vanligaste är att gonorré utvecklar resistens mot antibiotika som kinoloner (syntetiska antimikrobiella läkemedel), penicillin och tetracykliner. När en bakterie blir resistent mot antibiotika kan dessa typer inte användas för att bekämpa sjukdomen. Då måste du Läkaren tar ett nytt test för att ta reda på vilken typ av antibiotika som är mest effektiv.

Gonorré och utveckling av resistens mot antibiotika

Gonokocken har utvecklat resistens mot de traditionella antibiotika under flera decennier, och penicillin har inte använts vid behandling av gonorré sedan mitten av 80-talet då de första resistenta utbrotten inträffade. Sedan dess har det successivt blivit svårare och svårare att behandla sjukdomen och genom 90-talet och millennieskiftet tappade även de bredspektrumklasser av antibiotika sin effekt på gonokocken, men detta förlorade också sin effekt på gonorré. Idag används cefalosporiner (ett antibiotikum baserat på en typ av svamp), men i vissa länder har också resistens mot denna behandlingsstrategi observerats. Fortsätter resistensutvecklingen så riskerar vi att förlora kriget mot gonorré då det så småningom inte längre kommer att finnas någon effektiv behandling mot sjukdomen.

Varför får vi ”superbeständiga” gonokocker?

Idag utvecklar många sjukdomsframkallande mikrober resistens mot antibiotika, eftersom dessa läkemedel ofta skrivs ut utan tydlig indikation. I Norge och Västeuropa är vi lyckligtvis ganska bra på att skriva ut rätt typ av antibiotika för rätt indikation, men i många utvecklingsländer kan vem som helst köpa vilken typ av antibiotika som helst på apoteket – utan att ange någon bra anledning. Detta är inte bara ett problem för de fattiga länderna, utan även för oss i Norge eftersom världen gradvis har blivit mer och mer globaliserad. Detta var uppenbart senast 2015, då det var ett nytt utbrott av en ”superresistent” gonokock i norra England. Trots att vi inte har en hög förekomst av gonorré i Norge är det överhängande hotet om en multiresistent gonorréstam väldigt skrämmande.

Hur förhindrar vi utvecklingen av resistens hos stammar av gonorré?

Under 2016 pågår prövningar riktade mot vacciner och andra antibiotika, där de sista prövningarna visar positiva resultat. I korthet sker ytterligare utveckling av cefalosporiner direkt mot gonorré ; Cefixime ® , som med rätt dosering har visat sig vara mycket effektivt mot gonorrébakterierna, och vaccinerna är ett antibiofilmsvaccin. Ändå, dden bästa metoden för att begränsa spridningen av gonorré är alltid att upptäcka infektion tidigt genom att testa sig själv regelbundet, på så sätt kan man aktivt bidra till att förhindra fortsatt spridning av en folksjukdom som ligger nära klamydia vad gäller antalet nya infektioner per år , i Norge och resten av världen.