Komplikationer av gonorré

Om gonorré får gå ostört utan behandling kan det leda till allvarliga konsekvenser för både kvinnor och män. Detta kommer att få olika utfall för varje kön, men det råder ingen tvekan om att det kan leda till allvarliga komplikationer – speciellt om bakterierna har passerat in i blodet, eftersom det gör att bakterierna sprids till andra ställen i kroppen. Som tur är är detta ovanligt, men en obehandlad gonorréinfektion ökar risken avsevärt.

[gonoretest]

Båda könen kan få följande komplikationer av gonorré:

 • Problem med lederna – det är här bakterierna har kommit in i blodomloppet och in i lederna, vilket orsakar inflammation i de områden som attackeras av gonorrébakterien. Om detta händer kan det leda till bestående komplikationer som kronisk gikt. Lyckligtvis är detta en mycket ovanlig komplikation.
 • HIV – Det är inte allmänt känt, men det finns faktiskt en ökad risk att få HIV om man är smittad av gonorré, eftersom man är mer mottaglig för andra infektioner.
 • Hjärtproblem – hjärtklaffarna kan också påverkas på samma sätt som lederna i kroppen, detta kan leda till ett allvarligt tillstånd om hjärtklaffarna är försvagade.
 • Ögoninfektioner – Nyfödda är särskilt benägna att få ögoninfektioner om mamman har gonorré. Denna ögoninfektion kan göra att barnet blir permanent blind om det inte behandlas snabbt.

Kvinnor och komplikationer av gonorré:

När gonokocken rör sig mot fortplantningsorganen och tillåts utvecklas obehandlad, kan det leda till allvarliga konsekvenser hos kvinnor

 • Bäckeninflammation – detta är en allvarlig komplikation som kan leda till ännu fler problem efter att infektionen behandlats. Man räknar med att 10-20 % av alla kvinnor som får gonorré kommer att utveckla bäckeninflammation, vilket leder till ärrbildning i äggledarna vid menstruation och kan leda till utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern) i framtida graviditeter. Vanligtvis kommer detta att kräva en inläggning på sjukhuset för att övervinna sjukdomen, men risken för infertilitet är särskilt stor. Detta kan vara mycket förödande för unga kvinnor som inte har bildat familj, och de kan få sina drömmar förstörda.
 • Kronisk smärta i bäckenet och nedre delen av buken.
 • Inflammation i Bartholins körtlar (som frigör ett sekret under sex för att smörja slidan) – detta leder ofta till smärta och obehag.
 • Flytningar från könsorganen.
 • Om du är gravid när du har fått infektionen finns det en risk att du kan föra den vidare till ditt ofödda barn.

Män och komplikationer av gonorré

 • Epididymit (inflammation i epididymis ) – detta är ett tillstånd där epididymis sväller och fäster vid sädesledaren. Detta är mycket smärtsamt och kan leda till feber och i värsta fall infertilitet.
 • Ärrbildning i urinröret kan orsaka problem med urinering.
 • Inflammation i sädesledaren kan också förekomma.
 • Akut prostatit (kroniskt bäckensmärtasyndrom) är en annan komplikation som orsakas av gonorré och är en bakteriell infektion i prostatakörtlarna.
 • Utsläpp i reproduktionsområdet kan också förekomma, vilket är smärtsamt.
 • Det finns en ökad risk för blåscancer.

Testa dig för gonorré

Genom att upptäcka symtom på gonorré i ett tidigt skede minskar du avsevärt risken för allvarliga komplikationer! Det är många som går runt med en obehandlad gonorréinfektion alldeles för länge och detta hade lätt kunnat undvikas genom att ta ett gonorrétest hemma eller hos läkaren. Du bör också ta detta varje gång du byter partner, och det är lämpligt att du testar dig för gonorré regelbundet om du är en av riskgrupperna för gonorré. Du förhindrar då att smitta andra, samt förhindrar att infektionen tillåts spridas till andra delar av kroppen. Gonorré är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion, som bara försvinner med rätt behandling. Tyvärr är det många som går omkring ovetande om att de är smittade och det finns anledning att tro att det finns stora mörkertal när det kommer till antalet nya smittade i Norge varje år.