Klamydia i anus

Klamydia i anus

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Norge, och man tror att ca. 15 procent av alla unga mellan 15 och 25 år smittas samtidigt. Denna infektion överförs nästan alltid genom sexuell kontakt mellan två personer, och detta  involverar då alla former av samlag – vaginalt, oralt och analt.  Den senare infektionsvägen orsakar klamydia i ändtarmen,  vilket kan vara en mycket obehaglig upplevelse om det ger symtom.

Vem får anal klamydia?

I princip kan vem som helst få klamydia i anus, så länge de är den mottagande parten i en handling av analsex. I princip kan detta vara vem som helst, men denna form av klamydiainfektion har störst förekomst i miljöer där män har sex med män . Det händer fortfarande ofta att heterosexuella kvinnor kommer till läkarmottagningen och  klagar på obehag i ändtarmen, men det betyder inte nödvändigtvis att de smittats genom analsex. Trots att anal klamydia ofta  överförs genom analsex, händer det ibland att en genital klamydiainfektion sprider sig till anus utan uppenbar anledning.

[klamydiatest]

Vilka  tecken och symtom ger  Klamydia i anus?

Klamydia i anus ger vanligtvis mindre uttalade symtom än en genital infektion, och detta gör det också svårare att upptäcka. De vanligaste besvären som personer med infektion i ändtarmen klagar över är smärta, klåda och obehag i anus och ändtarm (proktit). Det är också vanligt att den smittade har anala flytningar, som ibland kan färgas med blod. Det är i alla fall vanligare att man inte märker något relaterat till sjukdomen, då anal klamydia som i de flesta fall inte orsakar  någon form av symtom eller besvär. Detta är också den skrämmande delen eftersom en obehandlad klamydiainfektion, var den än är, kan sprida sig och orsaka allvarliga komplikationer om  det upptäcks inte i tid.

Vad är den vanliga behandlingen för klamydia i ändtarmen?

Det är ingen skillnad i behandling av klamydia i anus, svalg eller könsorgan, och det kommer alltid att börja med antibiotika. Det är vanligt att man väljer att använda tetracykliner i 7 dagar och under denna period är det viktigt att man avstår från sex helt.

Hur förhindrar man rektal klamydia?

Det mest effektiva sättet att förhindra infektion med klamydia är att använda kondom varje gång man har samlag, samtidigt som man håller antalet okända sexpartners till ett minimum. Det är också viktigt att testa sig själv regelbundet om man är i riskgruppen, och det kan man göra med ett klamydiatest. Detta test kan endast användas för att upptäcka infektion i könsorganen, så du måste gå till din husläkare om du misstänker klamydia i anus.

Gonorré i anus och rektum

Gonorré i anus och rektum

Det finns 350 miljoner människor i världen som smittas av en sexuellt överförbar sjukdom varje år världen över, vilket uppgår till ca. 5 procent av hela världens befolkning. De olika symtomen varierar mycket mellan de olika sjukdomarna, men de som drabbar ändtarmen har för det mesta samma symtom och tecken. De flesta könssjukdomar som infekterar anus/ändtarmen överförs genom analsex och det är därför det manliga könsorganet som är det sjukdomsöverförande ämnet. Det gör att män som har sex med män är extra utsatta för sexuellt överförbara sjukdomar, eftersom denna grupp utövar analsex i större utsträckning än heterosexuella.

[gonoretest]

Gonorré i anus

Gonorré kan infektera kroppen genom alla delar av kroppen som är involverade i sexuell kontakt, vilket är analt, oralt och vaginalt sex. Vi nämnde ovan att män som har sex med män oftast smittas efter att de varit mottagande part vid analsex, men hos kvinnor smittar sjukdomen ofta anus till följd av spridning från slidan efter en redan etablerad infektion i slidan. Om tecken på gonorré uppträder sker det vanligtvis inom 3 dagar – 2 veckor efter infektion. Dessa symtom och besvär kommer att visa sig som smärta, klåda och obehag i anus, blodiga flytningar och behov av täta toalettbesök. Med hjälp av ett rektoskop (kamera styrd in i anus/ändtarmen) kan läkaren ofta se sår, men i regel blir det inga direkt synliga tecken på infektion.

Vad händer om man inte får behandling för gonorré i ändtarmen?

Man ska helst inte vänta för länge med att söka läkare om man tydligt misstänker gonorré i ändtarmen. En lång väntetid kan resultera i att bakterierna sprider sig vidare till de inre könsorganen som äggledare hos kvinnor och bitestikler hos män , vilket kan orsaka allvarliga ärrbildningar och infektioner som i värsta fall kan resultera i bäckeninflammation, infertilitet, utomkvedshavandeskap. och kroniskt smärtsyndrom. Det finns också en underliggande risk för att gonokockerna går över i blodet och därifrån sprids till andra delar av kroppen, vilket kan orsaka mycket allvarliga komplikationer som infektionsartrit, hjärnhinneinflammation, ryggmärgsböld och sepsis. Män som har sex med män testar sig oftare än kvinnor , och därför är sannolikheten för kvinnor att få allvarliga komplikationer högre i den senare gruppen.

Hur kan man testa sig själv för gonorré i ändtarmen och på andra ställen ?

Det finns flera metoder som används för att avgöra om du är smittad med gonorré:

  • Ett test för gonorré som du kan ta hemma
  • Testa dig hos läkaren som tar prover direkt från anus.
  • Om du har haft analsexkontakt med någon bevisligen smittad av gonorré är sannolikheten att du själv är smittad mycket stor.