Gonorré i mun och svalg

Det finns många människor, särskilt tonåringar, som anser att oralsex är ”säkert sex”, men det är inte alltid fallet eftersom säker sex inte bara handlar om att förhindra oönskad graviditet. Det innebär också att undvika infektion med sexuellt överförbara sjukdomar som HIV, klamydia, syfilis eller gonorré. Oralsex kommer inte att vara ” säkert sex ” om kondom inte används, som kontakt med könsorganen på en smittad person om den kommer i kontakt med slemhinnorna i munnen.

[gonoretest]

Gonorré överförs till mun och svalg genom oralsex

Om du har oralsex med en person som är smittad av gonorré kan du riskera att få infektionen i halsen. Det är vanligtvis störst risk att bli smittad om man ger oralsex till en man (penis), medan risken för infektion är lägre om man ger det till en kvinna. Man riskerar också infektion om man kysser en person som har gonorré i halsen och man kan därför säga att det inte finns någon form av sex som är helt ”säker”.

Vilka är tecken och symtom på gonorré i halsen och munnen

En gonorréinfektion i svalg och mun kallas för ”faryngeal gonorré”. Det är inte ovanligt att en person som är infekterad med gonorré i halsen har infektionen i andra delar av kroppen såsom penis, ändtarm eller slida, och de flesta med faryngeal gonorré kommer inte att uppleva några speciella symtom eller problem från hals. Om symtom däremot uppstår kommer de vanligtvis att vara i form av faryngit (inflammation i bakre delen av halsen), halsont och halsfluss. Det kan också ibland finnas symtom på en allmän bakterieinfektion, såsom feber och svullna lymfkörtlar runt halsen och halsen. Det finns många av de ovan nämnda symtomen som även kan gälla andra sjukdomar, och därmed behöver inte halsont nödvändigtvis betyda en gonorréinfektion. Det är därför nödvändigt att få en diagnostisk analys av ett halstest av läkaren, för att klargöra om det faktiskt är gonorré i halsen.

Vilka komplikationer kan man få av gonorré i halsen?

När en gonorréinfektion i halsen är obemärkt och obehandlad, kan den spridas till blodomloppet och orsaka en allvarlig komplikation som kallas spridd gonokockinfektion. Detta är ett allvarligt tillstånd som kan leda till attacker på hjärtat, lederna och det centrala nervsystemet inklusive hjärnan och ryggmärgen. Detta är ett allvarligt tillstånd där din hälsa försämras avsevärt och kan leda till långvarig sjukdom och i värsta fall död.

Vad är den vanliga behandlingen för en gonorréinfektion i mun och svalg?

De typer av antibiotika som fungerar på genital och rektal gonorré är inte nödvändigtvis effektiva mot infektioner i halsen, och därför kommer en person som är infekterad med gonorré i halsen och munnen att få någon annan typ av antibiotika för att behandla infektionen. Om du har faryngeal gonorré är sannolikheten stor att du angrips på flera ställen i kroppen och du kommer därför att få antibiotika utskriven även för detta. Klamydia är en vanlig följeslagare till gonorréinfektioner och det är mycket vanligt att man får behandling för detta samtidigt.

Testa dig själv för gonorré hemma

Ett test för gonorré rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO), särskilt om du passar in i en riskgrupp som har en hög förekomst av gonorré . Detta test är lätt att utföra och testresultaten är mycket tillförlitliga. Om du tar ett gonorrétest och får ett positivt resultat för gonorréinfektion är det lämpligt att du uppsöker läkare eller vårdcentral så snart som möjligt, så att du undviker att ditt tillstånd förvärras genom att infektionen sprider sig till andra delar av kroppen. Om du har fått ett positivt test är det också viktigt att informera dina tidigare och nuvarande sexpartners, så att du kan förhindra ytterligare infektion och se till att de får behandling så snart som möjligt.