Tecken och symtom på gonorré

Tecken och symtom på gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom där sjukdomens uppkomst och sannolikheten för att få märkbara symtom bestäms av den smittade personens kön, men också vilken smittväg som gonokockbakterien kommer igenom. Ett exempel på dessa skillnader är att kvinnor som huvudregel alltid utvecklar symtom, medan endast något mindre än hälften av alla smittade kvinnor gör det.

Vi rekommenderar därför alla personer i riskgrupper som har oskyddat sex och ofta byter partner att ta ett gonorrétest, eftersom komplikationerna av en obehandlad gonorréinfektion kan vara mycket allvarliga. Det är också viktigt att vara medveten om att gonokocker i princip kan penetrera och orsaka sjukdomar i alla kroppens hinnor – det vill säga allt från könsorgan, ändtarm, ögon och slemhinnor i mun och svalg, vilket gör att sjukdomsbilden beror på vilken del av kroppen som är infekterad.

[gonoretest]

Tecken på gonorré i buken

Detta är den vanligaste infektionsvägen för gonokockbakterierna, och är den form av sjukdomen som orsakar de klassiska symtomen på en gonorréinfektion. Det är vid gonorré i underlivet man ser de största skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller symtom och sjukdomsgrad.

Symtom på en genital infektion hos män:

Av män, ca. 90 % av alla smittade får symtom, vilket gör det enkelt för läkaren att diagnostisera sjukdomen och omedelbart påbörja behandlingen. De första tecknen på en gonorréinfektion hos män uppträder vanligtvis inom en vecka efter infektion:

 • Kisslust och frekvent urinering
 • Brännande och sveda vid urinering
 • Gulvit och pusliknande flytning från penis
 • Svullnad, rodnad och ömhet runt urinrörsöppningen på penis
 • Svullnad och smärta i testiklarna

Symtom på en genital infektion hos kvinnor

Mycket färre kvinnor utvecklar symtom från en gonokockinfektion och man uppskattar att över 60 procent av alla kvinnor inte upplever några symtom alls. Sjukdomstecken är ofta diffusa, vilket gör det svårt att avgöra om personen är smittad. De vanligaste symtomen är:

 • Feber
 • Gulvit och pusliknande flytningar från slidan
 • Smärta och sveda vid urinering
 • Kisslust och frekvent urinering
 • Diffus smärta i nedre delen av buken
 • Smärta under samlag
 • Blödning utanför förväntad menstruation

När gonorré orsakar symtom någon annanstans på kroppen

Alla kroppens slemhinnor kan i princip infekteras av gonokockbakterierna, vilket gör att sjukdomen ofta drabbar delar av kroppen som är inblandade i alternativa former av sex, såsom svalg och ändtarm:

Symtom på gonorré i halsen

Gonorré i halsen har oralsex som smittväg och är vanligt bland prostituerade och i miljöer där män har sex med män. Denna manifestation av gonokockinfektionen påminner om en vanlig halsont:

 • Öm hals
 • Hes röst

Symtom på gonorré i ändtarmen

Gonokockbakterierna kan överföras genom analsex, och kommer då att ge upphov till symtom från ändtarmen. Denna form av gonorré ses oftast hos män som har sex med män och orsakar problem i form av:

 • Klåda runt anus
 • Smärta och sveda under avföring
 • Smärta och obehag i ändtarmsöppningen

Tecken på synhotande gonokockinfektion i ögonen

Detta är en mycket aggressiv gonorréinfektion där bakterien äter genom hornhinnan, och detta drabbar spädbarn under födseln, där den överförs från infekterad mor till barn. Detta är en mycket allvarlig manifestation av gonorré som nästan alltid slutar med att patienten blir blind – även om behandlingen startar tidigt.

Ovanliga symtom på gonorré

I sällsynta fall kommer en gonorréinfektion som ursprungligen var lokaliserad till slemhinnorna att spridas genom blodet till leder och senor. Denna form av gonorré börjar vanligtvis veckor till månader efter infektion och ger följande symtom:

 • Röda kliande utslag på bröstet, handflatorna, armarna och benen.
 • Smärta vid rörelse
 • Rörelse svårigheter
 • Feber
 • Frysning