Klamydia och vaccinutveckling

Klamydia och vaccinutveckling

Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna vi har i Norge, med över 20 000 nya diagnostiserade fall varje år, med förmodligen ännu fler odiagnostiserade. Detta kan vara farligt, som en obehandlad infektion med klamydia  kan resultera i allvarliga komplikationer som utomkvedshavandeskap, lunginflammation, infertilitet hos kvinnor och i sällsynta fall blindhet, om du skulle ha otur att bli smittad av infektionen i ögat. Även om biverkningarna av en klamydiainfektion kan vara allvarliga, har forskare aldrig lyckats utveckla ett vaccin.

Ett nytt och lovande vaccin mot klamydia kan vara på väg

2015 testades ett lovande vaccin mot klamydia på möss i USA, och enligt en ny studie publicerad i tidskriften Vaccine var vaccinet så effektivt att det kan bana väg för vacciner mot andra, och minst lika allvarliga, sexuellt överförbara sjukdomar, såsom HIV och genital herpes. Vägen dit har dock inte varit lätt, och lades till stor del i skymundan efter ett antal oetiska experiment på friska människor på 60-talet.

[klamydiatest]

Förebyggande åtgärder är fortfarande viktigare än ett vaccin

Utvecklingen av ett vaccin mot klamydia har  har pågått i över femtio år utan att forskarna kommit närmare ett fungerande vaccin, och  utvecklingen av en förebyggande metod mot spridning av klamydia kan stoppa infektionsfall som ofta inte upptäcks  på grund av infektionens symptomfria karaktär. Det är nämligen bara ett litet antal av de smittade som får de klassiska symtomen flytningar, smärta vid urinering och ömma könsorgan. Även om  Även om sjukdomen verkar ofarlig för de flesta kan den orsaka allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor och reproduktionsproblem som infertilitet om infektionen lämnas obehandlad. De viktigaste förebyggande åtgärderna är fortfarande säker sex och regelbunden ”screening” med klamydiatest. Även om vaccinet troligen är ett antal år bort (forskning tar tid) är det en stor seger i kampen mot sexuellt överförbara sjukdomar.