Information om hurtig test for syfilis

Information om hurtig test for syfilis

Syfilis var meget almindelig før i tiden, men i nyere tid er forekomsten af sygdommen gradvist faldet i den almindelige befolkning. Der er dog i de senere år set en generel stigning i personer med indvandrerbaggrund, norske mænd, der har heteroseksuel sex med kvinder eller mænd uden for Europa, og i miljøer, hvor mænd har sex med mænd. På trods af at syfilis ikke altid forårsager symptomer , kan det have fatale og meget alvorlige komplikationer, hvis sygdommen ikke behandles i tide. Vi anbefaler alle udsatte grupper at teste sig selv løbende med vores syfilistest, så du kan opdage sygdommen i tide! Der er flere fordele ved at vælge en test for syfilis frem for en hospitalstest, da det tager flere nervepirrende dage at få resultaterne af en laboratorietest for syfilis fra hospitalet. Det forventes også, at personer i risikogrupperne deltager regelmæssigt for at opdatere dem om deres smittestatus, og det kan være en ubelejlig belastning for mange. Vores lyntest for syfilis er derimod et billigt og pålideligt tilbud, der gør det muligt for brugeren at “screene” sig selv for sygdom løbende bag husets fire vægge, så de kan opdage sygdom i tide og få behandling, hvis de er inficeret.

Hvordan fungerer en syfilis-selvtest?

Syfilis er forårsaget af spirokætbakterien treponema pallidum,  som overføres gennem seksuel kontakt og blodforurening. Denne bakterie har  en overflade med molekyler, der er helt unikke for denne bakterieart, og under sygdomsprocessen vil kroppen danne specifikke antistoffer, der retter sig mod syfilis overfladeproteiner i et forsøg på at bekæmpe infektionen. En syfilitisk viser  derfor sygdom ved at bekræfte tilstedeværelsen af antistoffer mod syfilis, og alt hvad man behøver er en lille dråbe blod udtaget fra den person man ønsker at teste for sygdom. Testen viser kun et positivt resultat, hvis du har tilstrækkelige syfilisantistoffer i blodet, og der går normalt noget tid, før disse niveauer er høje nok til at blive opdaget ved en syfilistest – uanset om testen foretages i hjemmet eller på hospitalet. En generel regel er derfor, at testen er 80 procent nøjagtig tre uger efter smittetidspunktet og 100 procent nøjagtig efter tre måneder. Vi anbefaler derfor, at alle i udsatte risikogrupper bruger en test for syfilis med jævne mellemrum, så sygdommen kan opdages og behandles i tide.

Information om hurtig test for syfilis

Hvordan udfører man en test for syfilis?

Hurtigtesten for syfilis er en kromatografisk-immunologisk analyse til kvalitativ påvisning af antistoffer mod TP i humant blod, og hele testproceduren fra start til resultat tager normalt 15 minutter.

Hele testproceduren bag en hurtig test for syfilis er hurtig og nem:

 1. Start testen ved at åbne den forseglede beholder langs kanten. Fjern testpatronen fra beholderen.
 2. Læg testkassetten fladt på en ren, tør, ikke-absorberende overflade Tag en dråbe blod og overfør den til testpuden.
 3. Vent på, at farvede striber vises. Læs resultatet efter 15 minutter. Det er vigtigt, at du ikke venter for længe med at læse resultatet, da du risikerer en falsk positiv, hvis du efterlader prøven for længe uden at kontrollere den.

Sådan aflæses resultatet fra en syfilistest:

Negativt: Kun 1 pink stribe vil være synlig. Dette indikerer, at der ikke er nogen påviselige antistoffer i blodet, og personen anses for infektionsfri og rask.

Positivt: To lyserøde striber vil være synlige. Dette indikerer, at prøven indeholder en påviselig mængde antistof, i hvilket tilfælde du skal kontakte en læge hurtigst muligt.

Ugyldig: Hvis ingen farvede striber er synlige, er dette en indikation af en mulig fejl i udførelsen af testen. Testen skal udføres en gang til med en ny og ubrugt testkassette.

Forholdsregler før brug af en test for syfilis:

 1. Brug frisk prøvemateriale (blod).
 2. Brug inden udløbsdato
 3. Åbn ikke testbeholderen, før stuetemperatur er nået,

Information om hurtige test for HIV

Information om hurtige test for HIV

Det er vigtigt, at personer i disse risikogrupper tester sig selv jævnligt med en hurtig test for hiv, da sygdommen ikke altid giver den smittede nogle klare eller entydige symptomer. Hiv er faktisk asymptomatisk hos en tredjedel af de smittede tidligt i forløbet, og sygdommen kan dermed svække immunforsvaret irreversibelt i lang tid, før det opdages og behandles. Denne periode kan hos nogle vare i flere år, så du udgør en mulig smitterisiko for andre. Vi anbefaler derfor, at alle personer i udsatte risikogrupper “screener” sig selv løbende med vores test for hiv, så de tidligt i forløbet kan fange en eventuel hiv-infektion. Du bør dog straks søge læge for en grundig lægeundersøgelse, hvis du har stærk mistanke om aktiv hiv-infektion eller symptomer, der indikerer aktiv sygdom.

Hvordan fungerer en hurtig test for hiv?

HIV er forårsaget af HIV-virus ( human immundefekt virus),  som overføres gennem ubeskyttet seksuel kontakt, blodforurening og fra mor til fødende barn. Virussen  dens struktur består af proteiner, der er specifikke og unikke for denne type virus, og kroppen danner antistoffer mod disse proteiner i et forsøg på at bekæmpe infektionen.  En HIV-test indeholder stoffer, der binder til disse antistoffer, når de opstår. Der udtages en lille dråbe blod fra patienten, og hvis personen har HIV-antistoffer i blodet – viser testen et positivt resultat! Der går dog et stykke tid, før kroppen er i stand til at lave tilstrækkelige mængder af antistoffer, der kan påvises ved en hurtig test hurtigtest for HIV eller gennem prøver for HIV i et laboratorium, og dermed vil din test have en nøjagtighed på 80 procent efter 3 uger og 100 procent efter 3 måneder siden antaget smittetidspunkt. Det betyder, at du med jævne mellemrum skal teste dig selv, hvis du er i en udsat risikogruppe, så en eventuel hiv-infektion fanges tidligt i forløbet af videre diagnostik og test for hiv.

Information om hurtige test for HIV

Hvordan udfører man en hiv-test derhjemme?

En hurtig test for HIV er en screeningstest, der påviser tilstedeværelsen af antistoffer mod HIV 1 og HIV 2 i blodet, og hele testproceduren tager mindre end 15 minutter.

Vores hurtige test for HIV har en enkel og hurtig testprocedure:

 1. Start testen ved at åbne den forseglede beholder langs kanten. Fjern testkassetten fra beholderen og llæg den på en flad, ren og tør overflade.
 2. Prøvemateriale opsamles ved at trække et par dråber blod fra pegefingeren med sprøjtens lancet, og dette dryppes på testkassettens testpude.
 3. Tilsæt et par dråber bufferopløsning.
 4. Vent på, at farvede striber vises. Læs resultatet efter 15 minutter.

Hvordan læser du resultatet fra en  test for hiv?

 • Negativ : Kun 1 pink stribe vil være synlig. Dette indikerer, at der ikke er nogen påviselig anti-HIV i blodet, der bruges til testen. 
 • Positivt: To lyserøde striber vil være synlige. Dette indikerer, at prøven indeholder en påviselig mængde anti-HIV, og derefter bør en læge kontaktes hurtigst muligt.
 • Ugyldig: Hvis ingen farvede striber er synlige, er dette en indikation af en mulig fejl i udførelsen af testen. Testen skal udføres en gang til med en ny og ubrugt testkassette.

Information om test for gonoré

Information om test for gonoré

Gonoré er forårsaget af bakterien nesseria  gonoré ,  bedre kendt som gonokokken, som overføres ved ubeskyttet samleje eller fra mor til barn under fødslen. Denne bakterie forårsager sygdom ved at angribe slimhinderne langs kønsorganerne og kan også inficere andre dele af kroppen, der er involveret i seksuel kontakt, såsom mund, svælg, anus og endetarm. En gonokokinfektion kan i mange tilfælde give en meget alvorlig reaktion med pusdannelse indenfor syv dage efter smittetidspunktet, men hos mange mennesker, især kvinder, kan sygdommen udvikle sig over længere tid uden at give nogen form for symptomer eller problemer . På trods af at gonoré ikke altid giver  symptomer , vil bakterierne altid efterlade karakteristiske spor i form af “gonoréspecifikke overfladeantigener”. Det er molekyler, der er specifikke for gonoré, og disse kan påvises ved hjælp af en test for gonoré.

Hvordan udfører du en gonorétest derhjemme?

Det er utrolig nemt at udføre en test for gonoré, og hele proceduren tager mindre end 15 minutter. Alt du skal gøre er at dryppe et par dråber bufferopløsning A i reagensglasset og derefter tilføje prøvemateriale. Principperne bag prøveindsamling er noget forskellige mellem kønnene, men ud over dette  principperne bag selvtest for gonoré hos mænd og kvinder er de samme.

Information om test for gonoré

Prøveindsamling til kvinder, der udfører en hurtig test for gonoré:

Det første du gør er at føre podepinden ind i skeden, hvor du roterer den rundt i et par sekunder, inden du tager den ud, men husk at være forsigtig, så podepinden ikke kommer i kontakt med andre.  overflader. da forurening kan give forkerte resultater. Til sidst dyppes podepinden i et reagensglas med oksekødsopløsning A, hvor der røres godt i et par sekunder, inden den tages ud og smides væk.

Prøvesamling for mænd, der udfører en gonorétest:

Podepinden føres ind i urinvejsåbningen og roteres godt i et par sekunder. Dette er uden tvivl en ubehagelig del af testproceduren hos mænd, men det er vigtigt, at du bruger tilstrækkelig kraft i lang nok tid, da du skal have en vis mængde  prøvemateriale for at testen giver et pålideligt resultat. Det sidste man skal gøre er at stikke podepinden ind i reagensglasset med bufferopløsning A, hvor den drejes godt rundt i 5 sekunder.

Den sidste del af selvtestproceduren for gonoré er den samme for mænd og kvinder:

Det sidste du gør er at tilsætte et par dråber bufferopløsning B til reagensglasset, derefter lukke låget og ryste beholderen godt i 20 sekunder, før blandingen overføres til  testkassetten. Nu skal du bare vente i ca. 15 minutter på resultatet, som man læser  af ved at se på stregerne, der dannes på testkassetten. To streger indikerer en positiv test og infektion, mens en streg betyder, at du ikke er smittet.

Information om test for klamydia

Information om test for klamydia

Klamydia skyldes de små bakterier chlamydia trachomatis , som inficerer ved at trænge ind i celler langs kønsorganernes slimhinde. Klamydiabakterien adskiller sig fra andre bakterier ved, at den ikke kan skabe energi på egen hånd, og i stedet bruger værtscellens energilagre til at reproducere sig selv.  Denne proces vil ofte ikke give nogen symptomer eller, men bakterierne vil på den anden side efterlade masser af spor, som kan bruges til at demonstrere dens tilstedeværelse. Et af disse er et særligt molekyle på overfladen af klamydiabakterien kaldet  et antigen,  hvilket er fuldstændig  unik for denne sygdom. Dette betyder, at en klamydia-selvtest kan bekræfte infektion ved at påvise tilstedeværelsen af klamydiaantigen , fordi ingen andre sygdomme vil have dette molekyle. Det er vigtigt at opdage denne sygdom i tide, så alvorlige komplikationer såsom bækkenbetændelse forhindres.

Hvordan  laver du en klamydia test?

Hele proceduren bag en klamydiatest er meget enkel, og du får resultaterne inden for 15 minutter. Det første du skal gøre er at dryppe et par dråber bufferopløsning A i reagensglasset, og det er vigtigt, at du gør dette, før du tilføjer prøvemateriale. Der er tydelige anatomiske forskelle hos mænd og kvinder, som indikerer, at indsamlingen af prøvemateriale foregår på  forskelligt, men ud over dette er principperne bag testen de samme for begge køn.

Information om test for klamydia

Prøvesamling for kvinder, der optræder med en  klamydia test hjemme:

Koagulation af prøvemateriale, når der testes for klamydia derhjemme , sker blot ved at indsætte podepinden i skeden, og  gnid det derefter godt rundt i et par sekunder, før du tager det ud. Det er vigtigt, at podepinden med biologisk materiale ikke kommer i kontakt med andre overflader end skeden, for at undgå kontaminering og forkerte testresultater. Podepinden føres derefter ned i reagensglasset med bufferopløsning A, hvor den hvirvles godt rundt i et par sekunder.  Du kan smide podepinden, når du er færdig med at blande.

Prøveindsamling til mænd, der udfører en klamydia-selvtest:

Mænd indsamler prøvefødemateriale ved at indsætte podepinden i urinrørsåbningen og derefter rotere den rundt i 5  sekunder. Dette er  måske den mest ubehagelige del for mænd  som udfører en test for klamydia, men det er vigtigt, at rotationen foregår med tilstrækkelig kraft til at skrabe nogle celler af på overfladen langs slimhinderne. Klamydia er en intracellulær bakterie, der lever inde  overfladecellerne langs urinrøret, og du risikerer et falsk negativt resultat, hvis du udfører denne del af testen korrekt. Det er vigtigt, at podepinden med prøvemateriale  bliver forurenet når  prøveindsamlingen er afsluttet, og dette gøres ved at undgå kontakt med andre overflader. Til sidst føres podepinden ind i reagensglasset med bufferopløsning A, hvor den hvirvles rundt i et par sekunder.

De endelige og afgørende retssagsprocedurer – mænd og kvinder:

Det sidste trin er at tilsætte et par dråber bufferopløsning B i reagensglasset, som derefter lukkes og rystes godt i 20 sekunder, før blandingen dryppes på.  testkassetten. Så skal du blot vente 10 – 15 minutter, før du aflæser resultatet fra din test for klamydia, som vil blive betragtet som positiv, hvis du får to streger på kassetten, og negativ, hvis den kun viser én streg.

Test og diagnose af gonoré

Test og diagnose af gonoré

Gonoré er en seksuelt overført sygdom, der spredes gennem ubeskyttet sex, og denne infektion kan forårsage alvorlige komplikationer, hvis den inficerede person går for længe uden at modtage behandling. Denne sygdom giver meget ofte symptomer hos mænd, men hos kvinder er der en betydelig andel, som slet ikke har symptomer. Det er derfor vigtigt at teste sig selv jævnligt, om man er i risikogruppen for gonoré, eller med det samme, hvis man har en klar mistanke om sygdommen.

Det er muligt at tage en test for gonoré et par dage efter at have haft ubeskyttet sex, men det anbefales at vente en uge, da inkubationsperioden (den tid det tager for bakterierne at udvikle sig til en infektion) varer alt fra 2-7 dage. Du tester dig normalt hos din praktiserende læge eller på et sundhedscenter, men det er også muligt at teste dig selv med en gonorétest, som du tager derhjemme.

[gonoretest]

Hvad kan der ske, hvis du får diagnosen for sent?

En skjult infektion med gonoré, der ikke opdages og behandles i tide, kan spredes fra kønsorganerne til andre dele af kroppen. Et af disse steder kan være æggeledere og livmoder hos kvinder, og bitestikler og sædledere hos mænd. Dette kan resultere i forskellige komplikationer, men nogle alvorlige senfølger er normalt bækkenbetændelse, ektopisk graviditet (graviditet uden for livmoderen) og kronisk smertesyndrom. Der er også nogle mennesker, der mister evnen til at få børn, fordi gonoré gør dem sterile .

Hvem skal tage en test for gonoré?

Det anbefales, at du tester dig selv, om du kan identificere dig med et eller flere af nedenstående punkter, men husk at disse i første omgang er vejledende. Det betyder, at alle, der har mistanke om infektion, bør tage en test for gonoré, selvom de ikke genkender det.

 • Du eller din partner tror, du har symptomer på gonoré.
 • Du har haft ubeskyttet sex med en ny partner.
 • Du eller din partner har haft ubeskyttet sex med andre mennesker.
 • Mænd, der har sex med mænd
 • Mænd, der har sex med kvinder uden for Europa
 • Mænd, der har sex med prostituerede.
 • Du har en anden seksuelt overført sygdom.
 • En sexpartner fortæller dig, at de har en seksuelt overført sygdom.

Hvor kan man tage en test for gonoré?

Der er flere steder, hvor du kan blive testet for gonoré:

 • Den praktiserende læge.
 • Sundhedscenter for unge
 • Specialister.
 • Hospital.
 • Du kan også tage en gonorétest derhjemme til screeningsformål