Klamydia hos gravide

Klamydia er en av de vanligste seksuelt overførbare infeksjonene i Norge. Hvis du er gravid og diagnostisert er med klamydia, er du sikkert også svært bekymret for om infeksjonen vil smittes videre til det ufødte barnet. I den anledning må det nevnes at gravide kvinner med en ubehandlet klamydiainfeksjon har en høyere risiko for dødfødsel, prematur fødsel, abort eller andre komplikasjoner. Det første du dermed bør gjøre er å kontakte din allmennlege, slik han kan iverksette behandling med antibiotika mot klamydia.

[klamydiatest]

Hvordan behandler man klamydia hos en gravid kvinne?

Klamydia, vil på linje med andre seksuelt overførbare infeksjoner, øke risikoen for abort, prematur fødsel og potensielt livstruende fosterdannelse utenfor livmorenFørste steg, er derfor å ta en klamydia test og eventuelt teste seg for andre seksuelt overførbare sykdommer, for å finne ut om du er smittet. Klamydia er en relativt billig sykdom å behandle for gravide kvinner, som man får skrevet reseptbelagt antibiotika av legen. Du vil som regel få en langtids-kur på 7 dager (Doxycyklin®), men i enkelte tilfeller kan legen velge å skrive ut en engangskur med Azitromax®. Dette er en velkjent behandlingsform, og forskning viser at behandling med antibiotika mot klamydia under graviditet, er trygt både for gravide og ammende kvinner. Når behandlingen er startet, vil legen anbefale deg å ta en ny test 3-5 uker senere for å sjekke at behandlingen har vært effektiv og at infeksjonen er ute av kroppen. Det er sjeldent av pasienter opplever alvorlige bivirkninger ved bruk av medisiner mot klamydia, men de vanligste er relativt harmløse i form av  diare, oppkast og svimmelhet. Er du allergisk mot antibiotika, skal du opplyse legen om dette.

Er behandling for klamydia trygt for det ufødte barnet?

Den største risikoen forbundet med klamydia under graviditet, er at infeksjonen kan overføres til fosteret, men hvis infeksjonen med klamydia behandles før fødselen, vil dette også gjøre barnet er trygt, fordi det får overført medisinen gjennom mor.

Fakta om klamydia

Hva er klamydia?

Klamydia er en den vanligste kjønnssykdommen i Norge, og forårsakes av en infeksjon med en bakterie som heter chlamydia trachomatis. Denne infeksjonen kan medføre en betennelse i livmorhalsen hos kvinner; urinrørskatarr og betennelse i anus/rektum hos både kvinner og menn. Klamydia hos kvinner kan være svært alvorlig, fordi den i noen tilfeller kan forårsake bekkenbetennelse, infertilitet, ektopisk graviditet(svangerskap utenfor livmoren) og kroniske bekkensmerter. Lymphogranuloma venereum, er en annen for for seksuelt overførbar sykdom, som også er forårsakt av klamydiabakterien, og er mest vanlig i utviklingsland. Denne formen for klamydiainfeksjon kjennetegnes ved utbrudd av betennelse i anus/rektum på grunn av ubeskyttet sex mellom menn, men den begynner å bli mer vanlig i den vestlige verden.

Hvor vanlig er klamydia?

Klamydia er den mest vanlige kjønnssykdommen i Norge, og den gir i mange tilfeller ingen merkbare symptomer eller plager. Det er derfor mange som går ubehandlet med en klamydiainfeksjon, noe som forsterker smitteeffekten. Størsteparten av de infiserte er under 25 år gamle, men sykdommen rammer også andre aldersgrupper. Klamydiasykdommen er utbredt i hele Norge, og det er kvinner som er overrepresentert i statistikken.

Hvordan får du klamydia?

Klamydia er en bakterie som fester seg til slimhinner via. seksuell kontakt mellom smittebærer og frisk person via. penis, vagina, munnhile, eller anus. Ejakulasjon er ikke nødvendig for at klamydia skal overføres til en partner. Det er også mulighet for smitte mellom mor og barn under fødsel, noe som kan forårsake klamydia i øyet eller lungebetennelse hos noen spedbarn. Personer som har hatt klamydiainfeksjonen og fått en vellykket behandling, kan på nytt få samme sykdommen igjen hvis de kommer i kontakt med bakterien igjen.

Hvem er utsatt for smitte med klamydia?

Alle seksuelt aktive personer kan få klamydia. Det er en veldig vanlig seksuelt overførbar sykdom, spesielt hos unge mennesker. Det er flere årsaker til at unge er overrepresentert på statistikken, og er en kombinasjon av biologiske/kulturelle årsaker og atferdsmønster, Noen unge bruker ikke kondom regelmessig. Hyppig partnerbytte er også en risikofaktor, og hvis dette skjer hyppigere en infeksjons-perioden til klamydia, er det en høy risiko for smitte.

Tenåringsjenter og unge kvinner kan ha en skade livmorhalsen, noe som øker mottakelighet for en infeksjon med klamydiabakterien. At unge er overrepresentert på statistikker kan også vise at unge har en større terskel for å  oppsøke hjelp og anskaffe prevensjon. Årsaker til det kan være transportkostnader, pris og at det kan oppleves som stigmatiserende. Seksuell kontakt mellom menn er også en årsak til klamydia, siden klamydia kan smittes gjennom oral og anal sex.

Hva er vanlige symptomer på klamydia?

Klamydia kjennetegnes som en «stille» infeksjon siden de fleste smittede har få eller ingen symptomer. Perioden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er veldig varierende. Av de som får symptomer, kan det ta flere uker før symptomene vises.

Kvinner vil som regel bli smittet av klamydiabakterien i livmorhalsen, som noen ganger vil gi symptomer i form av en urinveisinfeksjon med hyppige toalettbesøk, og i enkelte tilfeller kan uregelmessige blødninger utenfor menstruasjonsperioden forekomme. Infeksjonen kan også spres videre oppover i livmorhalskanalen, og dermed forårsake bekkenbetennelse. Dette debuterer ofte akutt med store smerter og bevegelsesvansker.

Menn vil typisk få urinrørskatarr (betennelse i urinrøret), hvor kløe og svie er vanlige symptomer. Mange for også utflod og blir hovne.

Både men og kvinner kan få klamydiasmitte i anus og endetarmen, enten gjennom direkte kontakt (analsex), eller ved spredning fra livmorhals, noe som gir symptomer i form av smerter, utflod og/eller blødning.

Klamydia i øyet kan oppstå hos alle gjennom direkte kontakt med genitalier eller utflod gra kjønnsorganer.

Hvilke komplikasjoner kan klamydia lede til?

En klamydiainfeksjon går ofte uoppdaget, men kan gi alvorlige helseproblemer, både på kort og lang sikt.

Hos kvinner, kan en ubehandlet klamydiainfeksjon spres inn via livmorhals eller eggleder og forårsake bekkenbetennelse. Symptomer på dette er:

 • Smerter i nedre del av mageregionen.
 • Større mengder med utflod, som ofte er gult (kan også ha noe blod i).
 • Feber.
 • Sykdomsfølelse og nedsatt allmenntilstand er heller ikke uvanlig.

Menn kan få infeksjon i testikler og bitestikler. Hvis dette får gå ubehandlet kan det forårsake infertilitet, som betyr at man ikke lengre kan få barn. Symptomer på sykdommen i testikler og bitestikler er:

 • Smerter i pungen.
 • På en eller begge sider av pungen kan det oppstå rødhet og hevelse.
 • Ømhet.
 • Svie ved urinering.
 • Sykdomsfølelse og nedsatt allmenntilstand er heller ikke uvanlig.

En klamydiainfeksjon kan ha store helsemessige konsekvenser hvis den går ubehandlet. Har du symptomer på en bekkeninfeksjon eller infeksjon i testikler og bitestikler er det viktig at du går til lege så fort som mulig for å få behandling.

Hos kvinner kan en ubehandlet bekkeninfeksjon gi permanent skade på eggleder og livmor, og biologisk vev omkring. Dette kan igjen forårsake kroniske bekkensmerter, ufrivillig barnløshet, og et ektopisk svangerskap med dødelig utgang for moren.

Ubehandlet sykdom hos gravide er forbundet med for tidlig fødsel, samt smitte til det nyfødte barnet  i form av en lungebetennelse eller øyeinfeksjon.

Klamydia og HIV

Ubehandlet klamydia kan øke sjansene for å få, og avgi, HIV – et virus som er forstadiet til AIDS.

Hvem bør teste seg for klamydia?

Alle seksuelt aktive personer kan få en klamydiainfeksjon, og derfor burde alle med symptomer i underlivet, som utflod, smerter ved vannavlating, uvanlige sår, eller utslett bør avstå fra sex inntil de har testet negativt på klamydia.

Har du en sexpartner, som nylig har testet positivt for klamydia eller andre kjønnssykdommer bør også testes for å utelukke andre kjønnssykdommer.

Klamydia er som oftest asymptomatisk (uten symptomer), og da er det kun gjennom screening at de fleste infeksjoner oppdages. I Norge er det kun gjennom opportunistisk screening av seksuelt aktive under 25 år at det foretas noen masseundersøkelse. Dette innebærer at de i risikogruppen vil få en oppfordring av lege til å teste seg hvis de er i risikogruppen.

Ikke vent på en oppfordring på legen. Klamydia er den mest vanlige kjønnssykdommen i verden, og for å unngå smittefare, test deg hver gang du:

 • Skifter partner, spesielt hvis det er hyppig.
 • Opplever symptomer på klamydia.
 • En tidligere partner har klamydia.
 • Din eksisterende partner har klamydia.
 • Hvis du er gravid eller planlegger å få barn.
 • Gravide under 25, eller gravide med flere sexpartnere, bør testes igjen i 3. trimester.
 • Kvinner som har fått behandling for klamydia, bør testes igjen etter 3 måneder.

Hvordan tester man seg for klamydiabakterien?

Det er flere tester du kan ta. Hvis du er usikker på om du har klamydia, fordi en tidligere sexpartner eller eksisterende partner har klamydia, eller du bare vil sjekke deg selv, kan du kjøpe en test for klamydia her. En selvtest har en feilmargin på 0,2%, hvilket er veldig nøyaktig, testene og oppleves som lett og grei å bruke.

Behandling mot en klamydiainfeksjon

En klamydiainfekson behandles med antibiotika, hvor man som regel velger en syvdagerskur med Doxycyclin. Det er også mulig å velge en engandsdose med et sterke antibiotikum, som heter Azitromax, hvis pasienten med stor sannsynlighet ikke vil fullføre den konvensjonelle antibiotikakuren.

Etter behandling, bør du avstå fra seksuell aktivitet med andre personer i minst én uke, for å forhindre spredning til nye partnere. Det er viktig at man gjennomfører den syv dager lange kuren med antibioika før man har sex igjen, ellers risikerer man at du smitter sexpartneren sin. Du burde ikke dele medisinen med andre, ettersom det er usikkert om personen vil reagere med en allergisk reaksjon på medisinen. Selv om en antibiotikakur vil kurere infeksjonen, vil den ikke gjenopprette permanent skade som allerede er skjedd. Hvis symptomene fortsetter, selv etter behandling, må du kontakte legen din på nytt for videre undersøkelser.

Det er ikke uvanlig å få flere klamydiainfeksjoner, selv etter vellykkede behandlinger. Kvinner er særlig utsatt, hvis de ikke har gjennomført behandlingen, og har høy risiko for å bli smittet med en klamydiabakterien igjen. Flere klamydiainfeksjoner, vil øke risikoen for sykdommer knyttet mot en kvinnes reproduktive helse, som inkluderer bekkenbetennelse og graviditet utenfor livmor.

Menn og kvinner som har vært behandlet for en klamydiainfeksjon, bør ta en ny test etter 3 måneder, selv om sexpartnere er friskmeldt med vellykket behandling.

Klamydia og smitteoppsporing

Har en person blitt diagnostisert og behandlet for klamydia, bør han eller hun informere alle sexpartnere de siste 2 måneder, hvor det vært anal, vaginal og oral sex, slik at de kan oppsøke lege og eventuelt få behandling. Dette vil redusere risikoen for at nåværende og tidligere sexpartnere vil utvikle seriøse komplikasjoner av en klamydiainfeksjon, og ville også redusere risiko for gjentatt infeksjon. En person, og dens tidligere/nåværende partnere med klamydia, bør avstå fra all seksuell kontakt med andre personer inntil behandling er fullført og de er symptomfrie.

Hvordan forhindre klamydia?

Du kan forebygge en klamydiainfeksjon ved å bruke kondom, som ved korrekt anvendelse, kan redusere risikoen for å bli smittet av klamydia. Den aller beste måten å unngå klamydia på, er å avstå fra vaginal, anal og oral sex. Det er kanskje ikke så fristende, så derfor anbefales det at man har samleie innenfor et fast parforhold for å redusere risikoen for smitte mest mulig.

Klamydia hos barn og nyfødte

Klamydia er en av de vanligste seksuelt overførbare sykdommene vi har i Norge, og denne sykdommen påvirker utallige kvinner og menn hvert eneste år. En klamydiainfeksjon er ikke bare en risiko mot kvinnene som er smittet, men også fosteret under et mulig svangerskap. Klamydiabakterien er faktisk en av de vanligste årsakene til blindhet og pustevansker hos nyfødte barn. Hvis du planlegger å få barn eller er blitt gravid, burde du vurdere å teste deg for klamydia dersom du har en eller flere av følgende risikofaktorer:

 • Under 25 år gammel.
 • Har flere partnere.
 • Skiftet partner hyppig.
 • Partner er i risikogruppen/har kjønnssykdom.
 • Praktiserer ubeskyttet samleie.

Det er mulig å teste seg selv for sykdommen hos fastlegen din, eller på en helsestasjon for unge. Det er også mulig å kjøpe en klamydiatest på vår hjemmeside, som kan er en enkel og sikker test som du kan ta hjemme. Hvis du tester positivt for klamydia, vil du få utskrevet en antibiotikakur med doxycyclin som varer en uke. Det er viktig at du gjennomfører hele kuren, slit at man med hundre prosent sikkerhet kan være sikker på man er kvitt sykdommen.

[klamydiatest]

Klamydia på øyet hos nyfødte barn

Selv om du føder før termin eller på termindato, vil en ubehandlet klamydiainfeksjon være svært farlig for øynene til det nyfødte barnet. Barnet kan få klamydiakonjunktivitt, som påvirker utviklingen av barnets øyne ved at øynelokkene blir røde, hovne og fulle av pussfylt utflod. Denne tilstanden er svært avlorlig og kan resultere i blindhet dersom det ikke behandles med antibiotika så raskt som mulig.

Når klamydia gir lungebetennelse hos nyfødte barn

Klamydiabakteriene kan også spre seg til lungene til det nyfødte barnet, og dette gjør seg synlig som en lungebetennelse med rask pusting, tilstoppet nese og hoste. Dette vil være svært skadelig for barnet, dersom det ikke behandles i tide med antibiotika.

klamydia-lungebetennelse-barn

Hvordan påvirker klamydia gravide kvinner?

Klamydia er en bakterieinfeksjon som smitter gjennom seksuelt samkvem, og flertallet av de smittede vil ikke ha noen helst form for synlige eller merkbare symptomer. Det er derfor svært viktig at du tar en test for klamydia, slik at du ikke smitter andre – og hvis du er gravid; ikke smitter det ufødte barnet. De få som faktisk får symptomer, vil få dem etter 3 uker, og dette kan oppleves som en brennende følelse ved vannlating og sees som et klart vaginalt utflod. Hvis bakterien får nok tid, risikerer man at de sprer seg til egglederne i form av en bekkenbetennelse som er betinget av klamydia–  dette viser seg ved at man får svimmelhet, smerter i underlivet/bekken/mageregion. De fleste personer som er smittet med klamydia vil ikke merke noen symptomer, og derfor er det ikke uvanlig at infeksjonen gir alvorlige komplikasjoner som bekkenbetennelse. Dette kan i verste fall i infertilitet, ektopisk graviditet(en svært alvorlig og livstruende tilstand hvor det befruktede egget fester seg utenfor livmoren) og prematur fødsel.

Klamydia og forbygging av smitte

Klamydia er den vanligste kjønnsykdommen i Norden, og det antas at ca. 10 – 15 prosent av alle unge mellom 15 og 25 år til enhver tid er smittet. Denne sykdommen forårsakes av en infeksjon med klamydiabakterien som fester seg til slimhinner, og den trives best langs de indre overflatene til kjønnsorganene. Det betyr at bakterien overføres til andre personer gjennom seksuell kontakt, og det er nok med en enkel berøring mellom kjønnsorganene for å bli smittet. Du kan også få klamydia gjennom oral-, vaginal- og anal sex med en infisert person. Dette betyr også at bruk av kondom under samleie vil eliminere smitterisikoen betraktelig, men det vil ikke eliminere oddsene helt.

[klamydiatest]

Hvorfor oppdager man smitte med klamydia?

Det farlige med klamydia er at infeksjonen er at den ofte er helt symptomfri inntil den når et viss stadium i inkubasjonsforløpet, hvor den kan gi alvorlige helsemessige komplikasjoner. Dette er årsaken til at klamydia er den vanligste kjønnsykdommen i Norge og verden forøvrig, og de smittede er helt uvitne når smitter deres partnere. Dette resulterer i at en del av de smittede kvinnene ender opp med ufrivillig infertilitet (mister evnen til å lage barn), ettersom klamydiainfeksjonen får utvikle seg for lenge uten behandling. Klamydia smitter som regel gjennom ubeskyttet sex fra person til person, noe som at de samme personene også blir sårbare ovenfor andre sykdommer som HIV. Det er derfor svært viktig at personer i utsatte grupper bruker prevensjon under samleie! Det hender at folk blir smittet, selv om de praktiserer sikker sex og bruker prevensjon. I den anledning anbefales det at folk i de aktuelle risikogrupper «screener» selv regelmessig med en klamydia test som du tar hjemme, eller at du går til legen eller helsestasjon for å bli testet der.

Hvordan forebygger man smitte med klamydia?

Det første du bør gjøre, er å alltid bruke kondom når du har sex med nye seksualpartnere, spesielt hvis du ikke er helt sikker på at de er smittet med kjønnssykdommer fra før. Det er også viktig at du tester deg selv regelmessig for kjønnssykdommer, samt at du oppfordrer partneren din til å ta en test for klamydia seg hvis du er i et monogamt forhold. Sexpartnere vil ofte gi hverandre infeksjonen igjen og igjen, og derfor bør dere avstå fra sex i rundt to uker ved eventuell smitte med klamydia, før dere kan føle dere helt trygge på at noen ikke blir smittet igjen. Er du i et åpent forhold eller har en mistanke om utroskap, er det igjen verdt det, for begge to, å ta en test for kjønnssykdommer, men det anbefales likevel at det brukes kondom under samleie. Det er en god idé å testes på jevnlig basis, for eksempel hvert halvår eller år. Dette gjelder spesielt hvis du ofte har sex med flere partnere.

Det er en god ide å begrense antall sexpartnere til et minimum, og det beste er å bare ha én, og å unngå sidespring er en opplagt måte å unngå at du og partneren din vil få klamydia.

Unngå å vaske underlivet med bakteriedrepende såpe, bruk heller en intimsåpe, fordi hvis de sunne og naturlige bakteriene fjernes fra underlivet, har du større risiko for å få klamydia.

Ikke ha sex hvis du har symptomer på klamydia – eller hvis din partner har symptomer, som smerter ved vannlating, utflod fra genitalier, eller kløe/svie i området rundt underlivet. Stop med seksuell aktivitet umiddelbart og oppsøk hjelp. Ikke engang kondomer kan gi deg nødvendig beskyttelse, hvis du eller din sexpartner har en klamydiainfeksjon som har fått lov til å utvikle seg over lengre tid.

Forebygg smitte med klamydia ved å bruke kondom under samleie

For at kondomer skal gi en så effektiv beskyttelse mot klamydia som mulig, er det nødvendig at de brukes hver gang du har seksuell aktivitet, inkludert oral, anal og vaginal sex. Kondom med ekstra slitestyrke bør brukes ved anal sex og vaginal sex, og disse kan kjøpes på de fleste apoteker. Kondomer kan kun brukes én gang.

Klamydia og bekkenbetennelse

En bekkenbetennelse er en infeksjon som rammer kvinners reproduksjonssystem, og dette omfatter underlivet, eggledere, eggstokker, livmorhals og livmor. Denne tilstanden er ikke så uvanlig og bør oppdages tidlig for å unngå uopprettelige skader og infertilitet. Det er flere typer bakterier som kan forårsake bekkenbetennelse, men den vanligste årsaken i Norden er kjønnssykdommen klamydia. Vanligvis vil bakterien smitte gjennom vaginalt samleie, og forårsake en infeksjon som kan spre seg videre til bekkenet. En bekkeninfeksjon med bekkenbetennelse kan være ekstremt farlig, og i verste fall livstruende dersom infeksjonen sprer seg videre til blodet. Hvis du har en mistanke om infeksjon bør du oppsøke lege med en gang.

[klamydiatest]

Hva er risikoen for at klamydia gir bekkenbetennelse?

En ubehandlet klamydiainfeksjon vil øke risikoen for å utvikle en bekkenbetennelse, og et stort problem er at denne sykdommen som regel ikke gir noen som helst form for merkbare tegn eller plager. Dette gjør bakterien i stand til å utvikle seg lenge nok til å slå til plutselig og voldsomt. Det anbefales derfor at du går til legen eller en helsestasjon, dersom du kan kjenne deg igjen følgende beskrivelse:

 • Du er under 25 år gammel.
 • Har samleie med flere partnere.
 • Har samleie uten prevensjon.
 • Bruker spiral.
 • Tidligere har hatt bekkenbetennelse.

Det er også mulighet for å kjøpe en test for klamydia i vår nettbutikk, og dette er en klamydiatest som gjør deg i stand til å teste deg selv regelmessig for en asymptomatisk infeksjon i hjemmets trygge omgivelser.

Hva er symptomene på en bekkeninfeksjon forårsaket av klamydia?

Noen kvinner med bekkenbetennelse vil ikke ha symptomer i det hele tatt, men de mest vanlige plagene på en mild bekkeninfeksjon er:

 • Smerter i underlivet (mest vanlige symptomet).
 • Magesmerter.
 • Feber.
 • Smerter under samleie.
 • Blødning.
 • Økte mengde utflod, som gjerne har en vond lukt.
 • En følelse av utmattelse.

Bekkenbetennelse kan være årsak til milde eller moderate smerter, men noen kvinner kan ha veldig store smerter og tydelige symptomer som:

 • Store magesmerter.
 • Oppkast.
 • Synkope(plutselig besvimelse)
 • Høy feber.
 • Kvalme.

Har du alvorlige symptomer bør du oppsøke lege så raskt som mulig på 113, fordi en bekkeninfeksjon nemlig kan ha spredd til blodet ditt eller andre deler av kroppen – dette kan være en potensielt livstruende situasjon.

Hvordan tester man seg for klamydia og bekkenbetennelse?

Hvis du har fått et positivt utslag på en klamydiatest og i tillegg opplever symptomer på en bekkenbetennelse, er det stor sannsynlighet for at du har en klamydiainfeksjon som har spredt seg videre i systemet. Det er da viktig at du kontakter tar kontakt med en lege eller annet helsepersonell, som vil avgjøre om du har bekkeninfeksjon på grunnlag av symptomene og ulike undersøkelser:

 • Gynekologisk undersøkelse.
 • Ultralydundersøkelse av bekkenet.
 • Ta prøver av livmorhalsen, for å se etter infeksjoner.
 • Urinprøve for å sjekke om det er blod i urinen, kreft og andre sykdommer.

Etter å ha tatt alle de nødvendige prøvene vil legen sende disse inn til laboratoriet for videre analyser.

Bekkenbetennelse og videre gynekologiske undersøkelser

Etter at legen har stilt diagnosen, kan det være nødvendig med flere tester for å se om det er tilkommet noen varige skader i bekkenområdet. En bekkenbetennelse kan nemlig forårsake arrdannelser på eggledere samt permanent skade på de reproduksjonsorganet, som i verste fall kan resultere i infertilitet og gjøre deg steril.

Hvordan behandler man en bekkeninfeksjon forårsaket av klamydia?

En bekkeninfeksjon vil alltid ha et aggressivt og bredspektret behandlingsprogram, fordi man aldri med hundre prosent sikkerhet kan konkludere med at tilstanden skyldes en infeksjon med klamydiabakterier. Den kan for eksempel skyldes en annen bakterie, selv om de mikrobiologiske testene tilsier noe annet . En bekkenbetennelse alvorlige natur tilsier derfor at man ikke “gambler” med å satse på behandling mot enkelt bakterietype, men heller utvider spekteret på antibiotikabehandlingen for å omfatte alle mulige typer bakterier. Hvis du av ulike årsaker har en tilstand eller en sykdom som tilsier at du ikke kan ta antibiotika i pilleform, kan det være aktuelt at legen vil sende deg på sykehuset for behandling. I sjeldne tilfeller er det nødvendig med en operasjon hvis ikke behandling med antibiotika mot klamydia ikke er tilstrekkelig for å fjerne infeksjonen.

Hvordan reduser man risikoen for klamydia og en bekkeninfeksjon?

 • Sikker sex med prevensjon.
 • Test deg for seksuelt overførbare sykdommer.
 • Unngå kontakt med genital utflod.
 • Ved toalettbesøk; tørk deg fra fronten og bakover, slik at du unngår at bakterien føres inn i vagina.

Hvilke komplikasjoner kan klamydia og bekkenbetennelse medføre?

Hvis du ikke får behandling kan du å alvorlige komplikasjoner som følge av klamydia:

 • Infertilitet, som betyr at man blir steril og mister muligheten for å få barn.
 • Ektopisk graviditet, altså svangerskap utenfor livmoren.
 • Kroniske smerter i bekkenområdet, som kommer av arrdannelser på eggledere og andre organer i bekkenet.
 • Infeksjonen kan også spre seg til andre deler av kroppen, og være potensielt livstruende.

Ta en test nå eller gå til legen og sjekk deg for klamydia og andre seksuelt overførbare sykdommer. Det er mye mer vanlig enn du tror, og hvis du er i risikogruppen (under 25, flere partnere eller nylig har skiftet partner, samleie uten kondom osv.), er det utrolig viktig å sjekke seg ofte.

Klamydia på øyet (konjunktivitt)

Detter er en øyeinfeksjon som er forårsaket av en mikroorganisme som heter chlamydia trachomatis, som tradisjonelt sett anses for å vætr seksuelt overførbar infeksjon. Dette er en uvanlig type form for konjuktivitt, men du risikerer å få den dersom du ikke er forsiktig.

Hva slags symptomer får man av klamydia på øyet?

Ved klamydia i øyet vil symptomene være de samme som ved andre bakterielle konjuktivitter, som kjennetegnes av røde øyer, utflod og noen ganger hovne øyelokk. Bindehinnene og hornhinnen kan også bli påvirket av denne formen for infeksjon i øyet.

Andre vanlige symptomer omfatter:

 • Uklart syn / tåkesyn.
 • Smerter og kløe.
 • Kan oppleves sviende/ “brennende”.
 • Klebrig utflod som ofte merkes om morgenen.
 • I sjeldne tilfeller; hovne lymfeknuter rundt øret.

[klamydiatest]

Hvordan smittes man med klamydia på øyet?

Du kan få klamydiakonjuktivitt hvis du gnir væske med bakterien i øyet, og dette skjer som oftest dersom du har klamydia og berører øyet etter å ha vært i kontakt med underlivet. Sjeldnere vil det komme fra partner, håndklær, kosmetikk og falske øyevipper.

Hvordan tester man seg for en klamydia klamydiakonjunktivitt?

Det vangliste er å sette diagnosen konjuktivitt på grunnlag av symptomene, men det er noen ganger nødvendig å gå til lege for å utksrevet øyedråper med antibiotika med tetracylciner eller klorafenikol. En vanlig bakteriell øyeinfeksjon kan forsårsakes av mange ulike bakterier, men som regel vil ikke legen legge noen spesiell vekt hvilken type bakterie som foråsaker infeksjonen, ettersom prognosen med standardbehandling er den samme for de ulike bakteriene. Legen vil også gjøre en videre utredning av skadeomfang, for å finne ut om synet har tatt skade av infeksjonen. Det er svært viktig at man oppsøker legen dersom du har mistanke om en infeksjon med klamydia i øyet, ettersom dette er en synstruende infeksjon. Vær obs på at, hvis du har konjunktivitt forårsaket av klamydiabakterien, vil ikke øyendråper kurere infeksjonen. Klamydia på øyet vil kureres med antibiotisk medisin som tas gjennom munnen. Uten behandling, kan infeksjonen være langvarig.

Hvordan forebygger man en øyekatarr med klamydia?

En klamydiainfeksjon er lett å forhindre, spesielt hvis du vet at du har klamydia på forhånd (er du usikker kan du kjøpe en klamydiatest her):

 • Unngå å berøre underlivet og vask hendene godt etter toalettbesøk.
 • Bruk kondom!

Hva er behandling for klamydia i øyet?

Klamydia i øyet blir behandlet med en systemisk antibiotikakur som tas per oralt, for å forsikre at klamydiainfeksjonen blir behandlet i hele kroppen.

 • Voksne vil som regel få utskrevet tetrasykliner i form av Doxycyclin eller Azitromax.
 • Barn kan ikke behandles med tetrasykliner, og vil få utskrevet en makrolid-antibiotika i form av Erytromycin. .

Betennelse i øyet med klamydia hos barn

Klamydia på øyet er relativt harmløst for voksne, men det er en av hovedårsakene til blindhet hos barn. Hvis moren er infisert med klamydia, er det også en stor risiko for at det nyfødte barnet blir smittet under fødsel. Symptomene vil som regel vise seg 1-14 dager etter fødsel og vil inkludere røde øyer, hovne øyelokk hos spedbarnet og utflod. Det er derfor viktig at du går til lege med en gang hvis spedbarnet viser symptomer på en øyeinfeksjon. Gravide kvinner vil nemlig få en gratis test for klamydia hos legen for å forhindre at infeksjonen forblir uoppdaget.

Komplikasjoner ved klamydia

Hvis du får en infeksjon med klamydia er du ikke alene! Titusener bliver smittet hvert år bare i Norge, og det er millioner av smittede hvert år på verdensplan. Klamydia er ikke så farlig med en gang, men hvis den får lov til å formere seg fritt kan den spres til andre steder i kroppen og gi deg problemer på lengre sikt. Det er nettop derfor det er så viktig å oppdage smitte i tidlige stadiene av sykdommen, men dessverre er de titusenvis av smittede vi har her i Norge bare toppen av isfjellet, fordi de fleste går rundt uten å vite at de er smittet. En av de viktigste årsakene til dette er at en infeksjon med klamydia i de fleste tilfellene ikke vil gi deg noen som helst symptomer. De uvitne smittebærerne har en større risiko for å utvikle alvorlige og permanente komplikasjoner som følge av klamydia, og disse er noe forskjellig for menn og kvinner – felles for dem begge er at de til syvende og sist kan resultere i infertilitet og kroniske smerter.

[klamydiatest]

Hvilke komplikasjoner får kvinner av klamydia?

Hos kvinner, kan ubehandlet klamydia gi komplikasjoner dersom det spres til andre reproduktive organer og forårsaker bekkenbetennelse, betennelse i livmoren og eggleder, og bartholinitt (smerter, hevelse og rødhet i skjedeåpningen). Klamydiainfeksjon hos gravide er også en mulig årsak til spontanabort og tidligfødsel.

Bekkenbetennelse med bekkeninfeksjon:

Klamydia er en av hovedårsakene til bekkenbetennelse hos kvinner, som er en infeksjon hvor bakterien har spredd seg til livmor, eggstokker og eggledere – noe som kan resultere i infertilitet, vedvarende smerter i bekkenet og en økt risiko for ektopisk graviditet (graviditet utenfor livmoren). En bekkeninfeksjon med bekkenbetennelse vil bli behandlet med antiobiotika og tidlig behandling vil redusere risikoen for infertilitet betraktelig. Du bør avstå fra samleie hvis du får behandling for bekkenbetennelse, fordi du risikerer å smitte andre under behandlingsperioden, samt at du risikerer å bli smittet av klamydiabakterien på nytt. Det er viktig å være klar over at en bekkeninfeksjon med bekkenbetennelse er en veldig alvorlig tilstand som krever akutt behandling, og derfor er det viktig at du søker øyeblikkelig legehjelp dersom du har mistanke om en bekkeninfeksjon med bekkenbetennelse.

Betennelse i livmorhalsen (cervicitt):

Cervicitt er en betennelse i halsen til livmoren (livmorhalsen), som er den anatomiske overgangen mellom vagina og livmoren. De aller fleste vil ikke oppleve noen entydige symptomer, men enkelte kan kan føle kløe og ubehag i skjeden, ha vaginal utflod med puss, eller uvanlig blødninger. Noen få vil også ha smerter under samleie og symptomer som minner om en urinveisinfeksjon med hyppige toalettbesøk og sviende smerter ved urinering. En ubehandlet cervicitt, kan føre til at livmorhalsen forstørres og cyster, som igjen kan gi en infeksjon. Kronisk (langtids) cervicitt kan også være årsak til smerter i ryggen, store smerter i bekkenet og vedvarende vaginal utflod.

Infeksjon og betennelse i eggledere (salpingitt)

En klamydiainfeksjon kan føre til blokkerte eggledere, noe som forhindrer at eggene kan vandre gjennom kanalene under eggløsningen. Det skal faktisk ikke mere til enn en delvis blokkert eggleder til å betraktelig øke risikoen for en ektopisk graviditet, som er en svært alvorlig tisltand som kan ha en dødelig utgang dersom det ikke behandles i tide. Dette skjer ved at egget fester seg på utsiden av livmoren, vanligvis i en eggleder. Noen ganger kan et kirurgisk inngrep fjerne blokkeringen, men det er en risikabel operasjon.

Infeksjon i Bartholinske kjertler (bartholinitt):

Bartholinske er bønneformede slimkjerter som fukter skjeden med et slimsekret under seksuelt samleie, og de er plassert på hver sin side av den vaginale åpningen. En klamydiainfeksjon kan resultere i at kjertlene blokkeres, og dermed får man en bartholinsk cyste. En vanlig cyste er som regel smertefri og relativt harmløs, men hvis den blir infisert av en bakterie, kan det gi en såkalt bartholinsk verkebyll (abscess). Denne er vanligvis rød, veldig øm og smertefull ved berøring, og kan lede til feber. En abscess infeksjon behandles som regel med antibiotika og drenasje.

Hvilke komplikasjoner får menn av klamydia?

Menn er spesielt utsatt for at klamydiainfeksjonen kan spre seg til de genitale områdene (penis og pung) og i anus. Uten behandling kan en klamydiainfeksjon føre til infertilitet, ødelagte nyrer og kronisk gikt.

Urinrørskatarr(uretritt)

Uretritt hos menn er en betennelse i urinkanalen som ligger på undersiden av penis. Symptomer inkluderer et hvitt eller blank grumset utflod fra tuppen av penis, svie eller smerter ved urinering, ofte tissetrengt og tuppen av penis klør og er øm. Hvis betennelsen får gå ubehandlet over tid, kan det skje en forsnevring av urinrørskanalen, noe som kan gjøre det vanskelig å tisse fordi urinen har dårlig drenasje gjennom urinveiene. Dette gjør at det kommer et trykk i buken, som kan skade nyrene og gi kronisk nyresvikt. Uretritt kan behandles smed antibiotika.

Bitestikkelbetennelse (epididymitt)

Epididymitt er betennelse i bitestikkelen, et langt rør som forbinder testiklene (der sæden produseres) til sædlederen (kanaler der sæd samles før utløsning gjennom urinrøret). En infisert bitestikkel kan bli betent, noe som forårsaker hevelse og ømhet i det berørte området på pungen. Infeksjonen kan føre til at det skjer en opphopning av væske eller en abscess. En ubehandlet epididymitt er en alvorlig komplikasjon av klamydia som kan føre til infertilitet.

Leddbetennelse (reaktiv arteritt)

Reaktiv artritt er en immunologisk senfølge av en infeksjon, hvor kroppens immunforsvar angriper leddene. De vanligste symptomene på en reaktiv artritt inkluderer betennelse i leddene (artritt), urinrøret (uretritt) og øyne (konjunktivitt). Klamydia gir oftere reaktiv artritt hos menn enn hos kvinner, og det finnes ingen kurativ behandling for leddgikt og selv om symptomene vanligvis blir bedre etter tre til tolv måneder, kan de komme tilbake. Symptomene kan lindres med prednisolon eller ibuprofen.

Forebygg langvarige og kroniske komplikasjoner forårsaket av klamydia

Det er mange som går rundt med klamydia uten symptomer, og mange kunne ha unngått alvorlige komplikasjoner som bekkeninfeksjon dersom sykdommen hadde blitt oppdaget og behandlet i tide. Den beste måten å forebygge smitte og skader er ved å teste seg selv regelmessig for klamydia, og dette kan du gjøre med en klamydia test som du tar hjemme.

Klamydia og infertilitet

Klamydia er en av hovedårsakene til infertilitet i verden, og sykdommen er veldig ofte uten symptomer. Dette gjør det vanskelig å identifisere sykdommen, og veldig mange vet ikke engang at de er smittet. Hvis klamydia for utvikle seg uten å bli oppdaget, kan bakterien gjøre stor skade på det reproduksjons-organene til kvinner og menn – som til syvende og sist gjør den smittede steril.

[klamydiatest]

Hvordan gjør klamydia deg steril?

Infertilitet betyr at man blir steril og mister evnen til å få barn, og denne komplikasjonen rammer kvinner og menn med samme hyppighet. Det er selvfølgelig andre årsaker enn klamydia til at par/personer opplever å bli steril, slik som overvekt og genetisk disposisjon, men klamydia er i sterk økning som en av de største årsakene til ufrivillig barnløshet og infertilitet i Norge. Dette har en sammenheng med at klamydia veldig vanlig hos tenåringer og unge kvinner, som har en tendens til å teste seg alt for sent, noe som gir større risiko for uopprettelige skader på eggledere.

Klamydia og infertilitet hos kvinner

Hvis klamydiainfeksjonen får utvikle seg ubehandlet alt for lenge, kan den spres til andre deler av det kvinnelige reproduktive systemet. Det er særlig livmor og eggledere som blir affisert, noe som kan resultere i bekkenbetennelse og bekkeninfeksjon. Dette kan utvikle seg lenge uten at det foreligger symptomer og er veldig farlig, fordi sykdommen vil forårsake arr og blokkering av eggledere, som kan resultere i at evnen til å få barn faller bort og i tillegg; abort, for-tidig-fødsel og dødfødsel. I noen tilfeller kan det også oppstå svangerskap utenfor livmoren, noe som kan potensielt være dødelig for moren.

Ektopisk graviditet

Når en kvinne blir gravid, vil egget bli befruktet i egglederene før det beveger seg videre til livmoren (hvor det fester seg). Et svangerskap utenfor livmoren vil skje når egget fester seg utenfor livmoren, for eksemepel i en av egglederne (som regel fordi eggleder er blokkert). Dette skjer når bekkenbetennelsen, som ofte er forårsaket av den bakterie som gir klamydia, har gått ubehandlet så lenge at det skader eggleder og blokkerer de. Noen ganger vil klamydiabakterien lage flere små arr i eggleder, og dette går ofte ubemerket. Hvis egget fester seg en plass utenfor livmoren, er det nødvendig med umiddelbar kirurgisk behandling for å få fjernet egget. Graviditet utenfor livmoren er nemlig veldig farlig og kan føre til indre blødninger med potensielt dødelig utgang.

Symptomer på graviditet utenfor livmoren.

Symptomene er varierte og kan også være tegn på andre sykdommer, men de vanligste symptomene på graviditet utenfor livmoren er:

 • Forsinket menstruasjon.
 • Blødning i vagina (kan være utflod som noen ganger er brunlig. Kan falle sammen med menstruasjon.)
 • Svimmelhet.
 • Bekkensmerter.
 • Positiv graviditetstest.

Hvis du er gravid og opplever pulserende hjertebank eller en hamrende følelse i bekkenområdet, eller du opplever en plutselig smerte, bør du oppsøke lege snarest mulig for å være på den sikre siden. Er du usikker på om du har klamydia, er det tilrådelig å ta en test hos legen for å unngå infertilitet, men du kan også teste deg selv hjemme med klamydia test.

Fakta om klamydiabakterien

Chlamydia Trachomatis er den bakterie som er ansvarlig for den seksuelt overførbare infeksjonen klamydia og den mindre kjente tilstanden lymphogranuloma venerum. Klamydia er den den vanligste seksuelt overførbare sykdommen i Norge, med mer enn 23000 nye diagnoser hvert år. I den anledning kan det være greit å vite akkurat hva denne bakterien er, hva den gjør og hvorfor den er så smittsom.

Hvordan smitter klamydiabakterien og hvor farlig er det?

Den vanligste måten å få klamydia på er gjennom seksuell aktivitet mellom to personer, hvor, minst, den ene parten er smittet. Nyfødte kan bli smittet av den aktuelle bakterie under fødsel, og da er øynene og lungene spesielt utsatt, noe som i verste fall kan forårsake blindhet og en alvorlig lungebetennelse. Klamydia bakterie er også årsaken til bekkenbetennelse hos kvinner, noe som er et resultat av et svakere immunsystem hos den smittede. Klamydia kan også gi komplikasjoner som arrdannelser på eggleder og livmor. Ved utvikling av lymphogranuloma venerum, har klamydiabakterien forårsaket lesjoner på kjønnsorganenes slimhinner, og dette er en mer alvorlig infeksjon, ettersom det kan føre til en potensielt dødelig infeksjon i lymfesystemet. Det er derfor FN gjennom WHO anbefalte test for klamydia til å oppdage skjulte seksuelt overførbare sykdommer (som klamydia), slik at de smittede kunne oppdages og behandles i tide.

[klamydiatest]

Hvilken bakterie gir klamydia?

Chlamydia Trachomatis, tilhører en gruppe bakterier som er blant de minste organismene vi har. Det som er litt spesielt med denne bakterien, er at den veksler mellom to tilstander. Hvor den enten har mulighet for å reprodusere, men er ikke smittsom; eller den andre tilstanden, hvor den er smittsom, ikke kan reprodusere seg, ikke kan overleve på egenhånd, og trenger en vert som den kan trekke energi fra for å overleve.  Når klamydiabakterien kommer i kontakt med en vertscelle vil den spire (celledeling) som et resultat av at den kommer i kontakt med glukose(naturlig druesukker), og deretter gå inn i en vegetativ tilstand. Celledelingen vil derfra foregå hver 2-3 time og full inkubasjonstid er 7-21 dager i verten. Etter celledeling, vil klamydiabakterien gå tilbake igjen til en reproduktiv tilstand. Og slik fortsetter det helt til immunforsvaret bekjemper infeksjonen eller bakterien behandles med antibiotika, som stopper celledelingen og gir kroppen tid til å skille den ut av kroppen. Det som er så farlig med klamydiabakterien, er at den er symptomfri hos de aller fleste kvinner og rundt halvparten av mennene. Og hvis den får formere seg fritt i kroppen, kan man i verste fall få svært alvorlige komplikasjoner av klamydia.

Hvilken behandling er effektiv mot klamydia?

Hvis en infeksjon med en slik bakterie blir behandlet tidlig, er risikoen for alvorlige skader minimale. Den eneste måten å behandle en smittet person, er ved å fjerne klamydiabakterien fra vertscellen uten å skade den, og det gjøres med en syvdagers doxysyklinkur. Ved å oppdage klamydia tidlig kan du forhindre at du utvikler alvorlige komplikasjoner, men også at andre blir smittet. En test for klamydia kan være betryggende og preventivt.

Klamydia i munnen og halsen

Klamydia i munnen og halsen er en sjelden tilstand hvor bakterien chlamydia trachomatis infiserer halsen. Den smitter gjennom oral sex med en smittet person. Klamydia vil vanligvis bare nøye seg med å angripe kjønnsorganene men i sjeldnere tilfeller kan den faktisk også angripe halsen. Sjekk om du har klamydia med en billig og kvalitetssikret klamydia test. Vanlige symptomer vil da omfatte; sår hals, og rødhet i halsen, men i de fleste tilfeller vil den smittede ikke ha noen symptomer i det hele tatt. En annen type for klamydia i halsen og munnen forårsakes av bakterien chlamydia pneumoniae, men den overføres via dråpesmitte – altså ikke gjennom seksuell kontakt. Denne typen for klamydia har samme symptomer som en halsbetennelse med chlamydia trachomatis, og vil etter en stund utvikle seg til en langvarig lungebetennelse som kjennetegnes av langvarige perioder med tørrhoste.

[klamydiatest]

Hva er vanlige symptomer på klamydia i halsen og munnen?

Klamydia i halsen smitter gjennom ubeskyttet samleie, hvor en av partene allerede er infisert med klamydiabakterien. Hvis symptomer gjør seg gjeldende, noe de i de fleste tilfeller ikke vil, er det som regel etter 1-3 uker etter smittetidspunkt  at de vil være synlige/merkes. En sår hals eller irritasjon i halsen, vil vanligvis være det første symptomet at bakterien har lagt seg i halsen. Hvis symptomer som sår hals er langvarig etter et ubeskyttet samleie, er det ikke usannsynlig at du har klamydia i halsen. Det er da tilrådelig at du oppsøker lege, særlig hvis du har sår hals i mer enn 1 uke. En sår hals trenger ikke nødvendigvis bety at du har fått en halsbetennelse med klamydia, men hvis flere symptomer er tilstede, er det lettere å avgjøre om det dreier seg om den aktuelle sykdommen. Andre symptomer er:

 • Smerter når du svelger.
 • Smerter i halsen når du snakker.
 • Smerter i halsen vil gjøre det ukomfortabelt å svelge.
 • Feber. (behøver ikke å inkludere smerter i halsen)

Hva gjør man hvis man mistenker klamydia i hals?

Bakterien chlamydia trachomatis kan trigge kroppen til å skru opp for de naturlige forsvarsmekanismene, som kan resultere i en feber fordi kroppen vil prøve å bli kvitt bakteriene. Det er derimot sjeldent at klamydia i halsen gir noen entydige symptomer, og derfor kan det være veldig vanskelig å påvise en slik infeksjon. Det er som regel gjennom en legeundersøkelse, hvor andre sykdommer blir utelukket, at klamydia i halsen blir oppdaget. En enkel metode til å avgjøre om du er infisert med klamydiabakterien i hals, er å ta en klamydiatest hos legen! Den vanligste behandling for kamydia i halsen er en antibiotikakur med doxysyklin i ca. 7 dager.