Jernmangel Selvtest

kr 12,90

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi (lav blodprosent), og er en vanlig tilstand hos barn, eldre og kvinner i fertil alder. Denne tilstanden skyldes ofte lave jernlagre på grunn av jernfattig kosthold, kraftige menstruasjonsblødninger eller blødning fra mage og tarm. Jermangelanemi gir diffuse og lite entydige symptomer, og derfor kan det være greit å “screene” seg selv med en test for jernmangel!

Tomt på lager

En test for jernmangel er et tilbud for dem som mistenker eller er særlig utsatt for blodmangel og lavt nivå av hemoglobin, og er en rask og enkel test som kan utføres hjemme.

En slik test virker ved å påvise nivåer det jernlagrene proteinet ferritin, som vil være redusert i forbindelse med en aktiv jernmangelanemi.

Dette gjør man enkelt ved å tappe et par dråper blod fra fingeren, som deretter dryppes på testputen til din hurtigtest med en pipette.

Denne tilsettes til slutt et par dråper med bufferløsning, og resultatet vil da fremkomme etter par minutter med venting. Et slik svar må alltid tolkes av autorisert helsepersonell, og er ikke diagnostisk for sykdommen.

Når burde man vurdere en jernmangeltest?

Jernmangel er en tilstand som forårsakes av lave jernlagre, og dette kan være forårsaket av mange ulike årsaker:

 • Kvinner i fertil alder med kraftige menstruasjonsblødninger
 • Ensidig og jernfattig kosthold hos barn og eldre.

Blødning fra mage og tarm i forbindelse med:

 • Morbus chrons
 • Ulcerøs kolitt
 • Tykktarmskreft

Kreft og andre blodsykdommer:

 • Leukemi og lymfom
 • Kreft med spredning til ryggmarg

Autoimmune sykdommer hvor immunforsvaret angriper kroppen:

 • Revmatoid artritt
 • Systemisk lupus erythematosus

I alle de overnevnte sykdommene vil ikke jernmangel være det fremtredende symptomet, men felles for all blodmangel og lav blodprosent er at det utvikler seg gradvis med få symptomer. Det tar gjerne litt tid før man merker noe til det, men når det først slår inn, vil man merke en  generell reduksjon av velvære:

 • Trøtthet og følelse av å være uopplagt
 • Dårlig ytelse ved fysisk anstrengelse
 • Tungpust ved anstrengelse
 • Svimmelhet
 • Blek hudfarge
 • Sår tunge
 • Pica-syndrom hvor man får lyst til å spise jernholdige stoffer som jord, leire eller maling.

Det er viktig å være klar over at det finnes mange ulike årsaker til jermangelanemi, og at enkelte av de overnevnte tilstandene i seg selv kan gi forhøyede nivåer av ferritin selv om du har lave jernlagre. Det er derfor viktig å alltid tolke resultatet fra sin selvtest for jernmangel sammen med autorisert helsepersonell.

Hvordan tar legen en test for jernmangel?

Legen vil basere all diagnostikk av jernmangelanemi på sykehistorie, kliniske funn og en blodprøve. Det er flere andre årsaker til lav blodprosent (anemi) enn jernmangel, som legen tar til betrakning når han bestiller tester. Så strategien for valg av prøver vil være: (1) Har pasienten blodmangel? og (2) Hva forårsaker lav blodprosent hos pasienten?Det er nemlig ingen vits å teste noen for lav jernmangel før man vet om de faktisk har lav blodprosent. De ulike analysemetodene og testene er kostbare, så legen må alltid gjøre en såkalt “screeening” av blodmangel før han kan begynne å utrede deg for de mulige årsakene. Dette gjør han ved å bestille laboratorieanalyser som gir han informasjon om:

 • Antall, størrelse og fargeintensitet til de røde blodcellene, der blodmangel vil gi færre, mindre og blekere celler.
 • Nivået av hemoglobin som er et bærer protein for jern i de røde blodceller, og vil være redusert ved lav blodprosent.

Det finnes utallige årsaker til blodmangel, og de fleste av dem krever videre og mer omfattende utredning som ikke kan dekkes av blodprøver alene. Det er likevel mulig å få ufattelig mye informasjon ut av en liten test, som kan gi oss en svært god

 • Jernlagre i form av ferritin, som vil være betydelig redusert ved jernmangel.
 • Antall r-eticulocytter, som er forstadiet til røde blodceller. Dette er et utrykk for mange nye celler som dannes, som kan være økt (blødning) eller redusert (leukemi) ved lav blodprosent.
 • Bilirubin som er et nedbrytningsprodukt av hemoglobin. Dette vil være forhøyet ved tilstander eller hendelser som ødelegger eller sprekker røde blodceller.
 • Haptoglobin er et protein i blodet som binder fritt hemoglobin. Nivået av dette molekylet vil være redusert ved tilstander som ødelegger røde blodceller.
 • Redusert nivå av B12 og/eller folat kan være en årsak til lav blodprosent.

Hvordan virker en hurtigtest for jernmangelanemi?

Kroppen lagrer jern i et protein som kalles for ferritin, og dette molekylet finnes i store mengder i lever, milt, muskler og beinmarg. Noe ferritin vil alltid komme over i blodbanen hvor det kan påvises i ulik grad av ulike analyse metoder, og ved jernmangel vil nivået av ferritin i blodet være betydelig redusert. En test for jernmangel virker ved at den gir utslag dersom nivået av ferritin ser under 20 ng/Ml, som er grensen for det ICD-10 og WHO definerer som jernmangelanemi.

Hvordan tolker man resultatet fra en test for lav blodprosent?

Et positivt utslag på en jernmangeltest kan med ganske stor sikkerhet tolkes som en jernmangel, men et negativt utslag vil ikke være like sikkert. Det er nemlig mange ulike forhold og tilstander som kan gi forhøyede nivåer av ferritin på tross av at personen har mangel på jern, ettersom dette molekylet er et akuttfaseprotein som øker ved større traumer på kroppen, infeksjon og inflammatoriske/autoimmune sykdommer som leddgikt. Det betyr at en test for jernmangel kan gi uriktige resultater hvis man nettop har vært syk, eller hvis man har andre tilstander som gir kontinuerlig aktivering av immunapparatet. Det er også viktig å være klar over at en selvtest for jernmangel ikke kan brukes til å påvise anemi (blodmangel), ettersom en slik test ikke forteller noe om nivået av hemoglobin. Du kan ha nemlig ha lavt nivå av jern i kroppen uten å ha lav blodprosent, og i slike tilfeller kan man bruke en hemoglobinmåler! Disse resultatene skal ALLTID tolkes sammen med en lege, ettersom svarene må vurderes opp mot hele det kliniske bildet og sykehistorie.