3-i-1 Test

kr 239,90

Test deg for de mest relevante kjønnssykdommer i Norge i dag. Uansett hvilken risikogruppe du eventuelt tilhører, er det alltid en risiko for å bli smittet med Klamydia, Gonoré eller Syfilis. I pakken får du: 1x Klamydiatest, 1x Gonoretest, 1x Syfilistest.

Tomt på lager

Test Kjønnssykdommer

I denne testpakken får du testet deg for de mest relevante kjønnssykdommer i Norge i dag. Uansett hvilken risikogruppe du eventuelt tilhører, er det alltid en risiko for å bli smittet med Klamydia, Gonoré eller Syfilis. Dessverre, er det alt for mange som utsetter å teste seg, noe som kan skyldes flere årsaker, men resultatet blir, at du utgjør en risiko for nåværende og fremtidige sexpartnere.

Klamydia Test

Klamydia er den aller mest vanlige kjønnssykdommen i Norge, Europa, og verden forøvrig. Klamydia er en bakterieinfeksjon som kan smitte via alle åpninger i kroppen, som inkluderer hals, vaginalt, analt, øye og munn. Tatt i betraktning hvor vanlig og utbredt denne kjønnssykdommen er (over 20.000 nye, kjente tilfeller hvert år), så burde det være helt naturlig å teste seg for klamydia hver gang du har hatt ubeskyttet sex med kjente, og ukjente, partnere. Antallet av faktisk smittede er antageligvis veldig høyt. Noen anslag sier at rundt regnet 20% av den unge befolkningen er smittet til enhver tid.

Klamydia kan føre til alvorlige komplikasjoner hvis bakterien får fritt spillerom til å spre seg i kroppen din. På den andre siden, er behandlingen forholdsvis enkel og det er, som regel, kort vei fra smitte til å bli kvitt infeksjonen.

Gonoré Test

Gonoré er en av de kjønnssykdommer, som det blir flere og flere tilfeller av, hvert år. I takt med økt velferd reiser nordmenn rundt i hele verden og tar dessverre med seg hjem gonorébakterien i økende omfang. Gonoré er ikke den mest vanlige kjønnssykdommen, men den kan ofte gi samme symptomer som klamydia. I likhet med klamydia, vil heller ikke gonoré vise symptomer i de aller fleste tilfeller (kvinner), og bakterien er forholdsvis enkel å behandle. Komplikasjonene kan bli alvorlige og i ytterste konsekvens føre til kroniske lidelser, skader på det reproduktive systemet og bekkenbetennelse, infertilitet, og død.

I takt med økende omfang av gonoréinfeksjoner i verden, er det også fremvekst av behandlingsresistent gonoré.

Syfilis Test

Syfilis er en kjønssykdom som er i framgang i deler av Europa. Derfor, er det viktig å teste seg jevnlig for også denne kjønnssykdommen, spesielt om du faller inn i en risikogruppe.