Publisert

Informasjon om hjemmetest for klamydia

Klamydia forårsakes av den lille bakterien chlamydia trachomatis, som smitter ved å invadere celler langs slimhinnen i kjønnsorganene. Klamydiabakterien skiller seg fra andre bakterier ved at den ikke kan lage energi på egenhånd, og bruker istedet for vertcellens energilagre til å formere seg selv. Denne prosessen vil ofte ikke gi noen symptomer eller, men bakterien vil derimot legge igjen masse spor som kan brukes til påvise dens tilstedeværelse. Et av disse er et spesielt molekyl på overflaten til klamydiabakterien som kalles for et antigen, som er helt unikt for denne sykdommen. Det betyr at en selvtest for klamydia kan bekrefte smitte ved å påvise tilstedeværelse av chlamydia-antigen, fordi ingen andre sykdommer vil ha dette molekylet. Det er viktig at man oppdager denne sykdommen i tide, slik at man forebygger alvorlige komplikasjoner som bekkenbetennelse.

Hvordan utfører man en klamydia hjemmetest?

Hele prosedyren bak en hjemmetest for klamydia er svært enkel, og man får resultatene i løpet av 15 minutter. Det første man skal gjøre er å dryppe et par dråper med bufferløsning A ned i prøverøret, og det er viktig at man gjør dette før man legger til prøvemateriale. Det er åpenbare anatomiske forskjeller hos menn og kvinner som tilsier at innsamling av prøvemateriale skjer på ulikt vis, men utover dette er prinsippene bak testen den samme for begge kjønnene.

Prøveinnsamling for kvinner som utfører en klamydiatest hjemme:

Innslamling av prøvemateriale når man tester for klamydia hjemme skjer enkelt ved at man fører vattpinnen inn i skjeden, og deretter gnir den godt rundt i et par sekunder før man tar den ut. Det er viktig at vattpinnen med biologisk materiale ikke kommer i kontakt med noen andre overflater enn skjeden, for å unngå kontaminasjon og feil prøveresultater. Vattpinnen føres deretter ned i prøverøret med bufferløsning A, hvor den snurres godt rundt i et par sekunder. Du kan kaste vattpinnen når du er ferdig med å blande.

Prøveinnsamling for menn som utfører en selvtest for klamydia:

Menn samler inn prøvemateteriale ved å føre vattpinnen i urinveisåpningen, og deretter rotere den rundt i 5 sekunder. Dette er kanskje den mest ubehagelige delen for menn som utfører en hjemmetest for klamydia, men det er viktig at rotasjonen skjer med tilstrekkelig kraft slik man skraper løs noen celler på overflaten langs slimhinnene. Klamydia er nemlig en intracellulær bakterie som lever inne i overflatecellene langs urinrøret, og man risikerer et falskt negativt resultatet dersom man utfører denne delen prøven riktig. Det er viktig at vattpinnen med prøvemateriale kontamineres når prøveinnsamlingen er ferdig, og dette gjør man ved å unngå kontakt med andre overflater. Til slutt fører man vattpinnen ned i prøverøret med bufferløsning A, hvor den snurres god rundt i et par sekunder.

De siste og avgjørende prøveprosedyrene – menn og kvinner:

Det siste steget blir å tilsette er par dråper med bufferløsning B ned i prøverøret, som deretter lukkes og ristes godt i 20 sekunder før man drypper blandingen ned på testkassetten. Da er det bare å vente i 10 – 15 minutter før man lese av resultatet fra sin hjemmetest for klamydia, som vil anses som positiv dersom man får to streker på kassetten, og negativ dersom den bare viser en strek.

Publisert

Klamydia hos menn

Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen som finnes i Norge og verden for øvrig, og den har størst forekomst blant unge mellom 15 – 25 år der man antar en punkt prevalens på ca. 10 prosent. Denne sykdommen kjennetegnes av at den i flertallet av tilfellene ikke gir noen entydige symptomer, og dette gjør kvinner svært utsatt ettersom mindre halvparten av de smittede får noen plager som kan brukes til å gjenkjenne infeksjon Det er derimot vanligere at menn merker at de er smittet, hvor over 75 prosent av dem vil å symptomer. Dette gjør ikke sykdommen noe mindre farlig for de resterende 25 prosentene som ikke får symptomer på klamydia, ettersom en ubehandlet infeksjon kan resultere i alvorlige konsekvenser som bitestikkelbetennelse.

Hva er vanlige symptomer på klamydia hos menn?

Det kan ofte være vanskelig å oppdage klamydia hos menn ettersom symptomene ofte er vage og lite oppsiktvekkende, og dette resulterer ofte i at de smittede ikke får noen mistanke om sykdom. De klassiske plagene på en infeksjon med klamydia hos menn er:

 • Hvit, grå eller klar utflod fra urinveisåpningen på penis
 • Smerte, ubehag og svie ved vannlating
 • Betennelse, hevelse og ømhet rundt pung og testikler

Disse symptomene vil vanligvis oppstå en til tre uker etter smittetidspunkt, men klamydia hos menn (og kvinner) er ikke bare begrenset til kjønnsorganer. Det er også mulig å få klamydia i halsen og endetarmen etter oral- og analsex, noe som forekommer hyppigst i de miljøene hvor menn har sex med menn:

 • Klamydia i halsen (faryngitt): Halsbetennelse
 • Klamydia i anus (proktitt): Smerter, ubehag, kløe, blødning og utflod fra endetarmen

Hvilke komplikasjoner gir klamydia hos menn?

Det mulige skadeomfanget til klamydia hos menn blir ofte undervurdert, ettersom en ubehandlet infeksjon med denne bakterien kan resultere i permanente skader på sædleder og bitestikkel. Dette kan resultere i en bitestikkelbetennelse, og  i verste fall kan klamydia resultere i redusert fruktbarhet eller infertilitet, dersom man ikke får behandling i tide. Disse pasientene har også en økt risiko for å utvikle revmatologiske lidelser senere i livet som konjunktivitt, uretritt og reaktiv artritt.

Hvordan tar menn en klamydia test hjemme?

Klamydia diagnostiseres som regel ved at man avlegger en urinprøve som blir sendt til laboratoriet for videre analyser, og etter en uke får man svar på om man er smittet eller ei. Det er mulig å ta denne testen hos legen på fastlegekontoret, eller hos en helsesøster ved en helsestasjon. De vil gi deg nødvendig behandling med antibiotika dersom du er smittet. Det er også mulig å bestille prøver på nettet – og det finnes hovedsakelig to typer. Den første typen bestiller du fra et laboratoriet som sender deg prøveutstyr i posten, som du skal bruke til å samle inn prøvemateriale fra kjønnsorganene dine. Dette sender du i posten tilbake til laboratoriet, som vil kjøre masse avanserte analyser for avdekke klamydia. Du vil få svar på om du er smittet etter ca. en uke, men du vil ikke få noe tilbud om behandling. Det er også mulighet for å kjøpe hurtigtest for klamydia på vår hjemmeside, og den brukes til å påvise klamydia-antigen hos personer som ikke har noen symptomer på sykdom.

Publisert

Klamydia hos kvinner

Klamydia er mest prevalente seksuelt overførbare sykdommen i Norge, og det antas at 10 prosent av alle unge mellom 15 – 25 år til enhver tid er smittet. Denne sykdommen gir ikke alltid noen tydelige symptomer, og mer enn halvparten alle kvinner vet ikke at de smittet i det hele tatt. Dette gjør klamydia ekstra farlig for kvinner, ettersom det er større sjanse for at sykdommen sprer seg til andre steder i kroppen og gir alvorlige komplikasjoner.

Hva er tegn og symptomer på klamydia hos kvinner?

Kvinner vil som regel ikke ha noen entydige plager eller tegn som gir mistanke om sykdom, men i litt under halvparten av tilfellene vil man få symptomer i form av:

Hvordan diagnostiserer man klamydia hos kvinner?

Det er relativt enkelt å diagnostisere klamydia, som i stor grad tar utgangspunkt i sykehistorie, kliniske funn og laboratorieprøver. Legen vil også spørre deg om en seksual anamnese, som innebærer spørsmål om antal sexpartnere og omstendighetene dette skjedde under – altså om det var tilfeldig og om det ble brukt kondom. Det vil også tas en klamydiatest fra underlivet som sendes til laboratoriet for videre undersøkelser.

Hvilke komplikasjoner kan kvinner få av klamydia?

En ubehandlet infeksjon med klamydia, uavhengig av kjønn, er svært farlig for den smittede ettersom det kan resultere i alvorlige komplikasjoner. Bekkenbetennelse er en av de mest fryktede komplikasjonene hos kvinner, ettersom den kan gi alvorlig infeksjon med smerter i underlivet, magesmerter, feber, kvalme, oppkast og plutselig besvimelse. Dette kan til syvende og sist gi permanente skader på kvinnens reproduktive system med infertilitet som siste konsekvens.

Hvordan reduserer kvinner risiko for smitte med klamydia?

Det er viktig at du går til legen dersom du mistenker smitte med klamydia, samtidig som du tar alle forholdsregler for å forebygge at du selv og andre blir smittet. Dette kan du gjøre ved å redusere antall fremmede sexpartnere, samtidig som at du oppfordrer partneren din til sikker sex med kondom.

Publisert

Klamydia i bitestikkel

Klamydia er den kjønnssykdommen i Norge som forekommer hyppigst, og av mange leger anses det som en folkesykdom ettersom 15 prosent av alle unge mellom 15 – 25 år til enhver tid er smittet av sykdommen. En av grunnene til at det er stor forekomst av klamydia blant unge, er at en infeksjonen svært sjeldent gir noen merkbare plager eller symptomer. Dette betyr at klamydia kan utvikle seg over lengre tid uten at den blir oppdaget og behandlet i tide, og dette kan hos menn resultere i alvorlige komplikasjoner som bitestikkelbetennelse (epidydimitt) – som til syvende og sist kan resultere i infertilitet og barnløsthet.

Hvilke symptomer gir klamydia i bitestikkel?

Epidydimitt er den latinske betegnelsen for akutt betennelse i bitestikkel, som debuter gradvis over noen dager med smerter i pungen som stråler opp i magen og lysken. Dette kan noen ganger ledsages av frysninger og feber på mellom 39 – 40 grader, og enkelte kan oppleve svie i urinrøret, hyppig vannlating og utflod fra urinrøret. Bitestikkelbetennelse har størst forekomst hos unge voksne, ettersom det som regel forekommer som en komplikasjon til en infeksjon med klamydia eller gonore. Det er derimot ikke uvanlig at man ikke får noen som helst symptomer ved klamydia i bitestikkel, og derfor er det viktig at man tester seg selv regelmessig med en hjemmetest for klamydia dersom man utsatt for smitte.

Hvordan diagnostiserer man bitestikkelbetennelse?

Bitestikkelbetennelse er i stor grad en klinisk diagnose, som betyr at den stilles på grunnlag av typiske symptomer og funn. Legen vil gjøre dette ved å se på pungen din, og deretter føle på den for å skille mellom inflammasjon i bitestikkel (epidydimitt) og testikkel (orkitt). Det neste han vil gjøre er å finne den underliggende årsaken til infeksjonen ved å teste deg for urinveisinfeksjon og kjønnssykdommer som klamydia.

Hva er prognose og behandling for klamydia i bitestikkel?

Klamydia er en bakteriell infeksjon som behandles med en antibiotika i form av en 7 dagers kur med tetracyclin, men ved sykdom i bitestikkelen er man nødt til å bruke en sterke type antibiotika for å redusere skadeomfanget mest mulig. Det er også vanlig at personer med bitestikkelbetennelse må innlegges på sykehus i et par dager for observasjon, men på tross av dette er prognosen for behandlet bitestikkelbetennelse svært god. De aller fleste vil ikke få noen som helst komplikasjoner i det hele tatt, men i enkelte tifeller, hvis de er svært uheldige, kan de få redusert fertilitet.

 

Publisert

Klamydia og utvikling av vaksine

Klamydia er en av de vanligste seksuelt overførbare sykdommen vi har i Norge, med over 20.000 nye diagnostiserte tilfeller hvert år, hvor trolig enda flere er uten diagnose. Dette kan være farlig, ettersom en ubehandlet infeksjon med klamydia kan resultere i alvorlige komplikasjoner som svangerskap utenfor livmoren, lungebetennelse, infertilitet hos kvinner, og i sjeldne tilfeller blindhet, om du skulle være så uheldig å bli smittet med infeksjonen i øyet. Selv om ringvirkningene av en klamydiainfeksjon kan være alvorlige, har det aldri lykkes forskere å utvikle en vaksine.

Ny og lovende vaksine mot klamydia kan være på vei

I 2015 ble det testet en lovende vaksine mot klamydia på mus i USA, og ifølge en ny studie som var publisert i tidsskriftet Vaccine, var vaksinen så effektiv at den kan bane vei for vaksiner mot andre, og minst like alvorlige, seksuelt overførbare sykdommer, som HIV og genital herpes. Veien dit har derimot ikke vært lett, og ble i det store og hele satt i skyggen etter en del uetiske forsøk på friske mennesker på 60-tallet.

Forebyggende tiltak er fortsatt viktigere enn en vaksine

Utviklingen av vaksine mot klamydia har pågått i over femti år uten at forskerne har kommet noe nærmere en fungerende vaksine, og utviklingen av en forebyggende metode mot spredning av klamydia kan stoppe smittetilfeller som ofte ikke blir oppdaget på grunn av at en infeksjonens symptomfrie natur. Det er et nemlig bare et fåtall av de smittede som får de klassiske symptomene med utflod i vagina, smerter ved urinering og såre genitalier. På tross av at sykdommen virker harmløs for de fleste, kan den forårsake alvorlige komplikasjoner hos gravide kvinner og reproduktive problemer som infertilitet, hvis infeksjonen får gå ubehandlet. De viktigste forbyggende tiltakene er fortsatt sikker sex og regelmessig «screening» med klamydia hjemmetest. Selv om vaksinen nok er en del år unna enda (forskning tar tid), er det en stor seier i kampen mot seksuelt overførbare sykdommer.

Publisert

Klamydia hos gravide

Klamydia er en av de vanligste seksuelt overførbare infeksjonene i Norge. Hvis du er gravid og diagnostisert er med klamydia, er du sikkert også svært bekymret for om infeksjonen vil smittes videre til det ufødte barnet. I den anledning må det nevnes at gravide kvinner med en ubehandlet klamydiainfeksjon har en høyere risiko for dødfødsel, prematur fødsel, abort eller andre komplikasjoner. Det første du dermed bør gjøre er å kontakte din allmennlege, slik han kan iverksette behandling med antibiotika mot klamydia.

Hvordan behandler man klamydia hos en gravid kvinne?

Klamydia, vil på linje med andre seksuelt overførbare infeksjoner, øke risikoen for abort, prematur fødsel og potensielt livstruende fosterdannelse utenfor livmorenFørste steg, er derfor å ta en klamydia test og eventuelt teste seg for andre seksuelt overførbare sykdommer, for å finne ut om du er smittet. Klamydia er en relativt billig sykdom å behandle for gravide kvinner, som man får skrevet reseptbelagt antibiotika av legen. Du vil som regel få en langtids-kur på 7 dager (Doxycyklin®), men i enkelte tilfeller kan legen velge å skrive ut en engangskur med Azitromax®. Dette er en velkjent behandlingsform, og forskning viser at behandling med antibiotika mot klamydia under graviditet, er trygt både for gravide og ammende kvinner. Når behandlingen er startet, vil legen anbefale deg å ta en ny test 3-5 uker senere for å sjekke at behandlingen har vært effektiv og at infeksjonen er ute av kroppen. Det er sjeldent av pasienter opplever alvorlige bivirkninger ved bruk av medisiner mot klamydia, men de vanligste er relativt harmløse i form av  diare, oppkast og svimmelhet. Er du allergisk mot antibiotika, skal du opplyse legen om dette.

Er behandling for klamydia trygt for det ufødte barnet?

Den største risikoen forbundet med klamydia under graviditet, er at infeksjonen kan overføres til fosteret, men hvis infeksjonen med klamydia behandles før fødselen, vil dette også gjøre barnet er trygt, fordi det får overført medisinen gjennom mor.

Publisert

Fakta om klamydia

Hva er klamydia?

Klamydia er en den vanligste kjønnssykdommen i Norge, og forårsakes av en infeksjon med en bakterie som heter chlamydia trachomatis. Denne infeksjonen kan medføre en betennelse i livmorhalsen hos kvinner; urinrørskatarr og betennelse i anus/rektum hos både kvinner og menn. Klamydia hos kvinner kan være svært alvorlig, fordi den i noen tilfeller kan forårsake bekkenbetennelse, infertilitet, ektopisk graviditet(svangerskap utenfor livmoren) og kroniske bekkensmerter. Lymphogranuloma venereum, er en annen for for seksuelt overførbar sykdom, som også er forårsakt av klamydiabakterien, og er mest vanlig i utviklingsland. Denne formen for klamydiainfeksjon kjennetegnes ved utbrudd av betennelse i anus/rektum på grunn av ubeskyttet sex mellom menn, men den begynner å bli mer vanlig i den vestlige verden.

Hvor vanlig er klamydia?

Klamydia er den mest vanlige kjønnssykdommen i Norge, og den gir i mange tilfeller ingen merkbare symptomer eller plager. Det er derfor mange som går ubehandlet med en klamydiainfeksjon, noe som forsterker smitteeffekten. Størsteparten av de infiserte er under 25 år gamle, men sykdommen rammer også andre aldersgrupper. Klamydiasykdommen er utbredt i hele Norge, og det er kvinner som er overrepresentert i statistikken.

Hvordan får du klamydia?

Klamydia er en bakterie som fester seg til slimhinner via. seksuell kontakt mellom smittebærer og frisk person via. penis, vagina, munnhile, eller anus. Ejakulasjon er ikke nødvendig for at klamydia skal overføres til en partner. Det er også mulighet for smitte mellom mor og barn under fødsel, noe som kan forårsake klamydia i øyet eller lungebetennelse hos noen spedbarn. Personer som har hatt klamydiainfeksjonen og fått en vellykket behandling, kan på nytt få samme sykdommen igjen hvis de kommer i kontakt med bakterien igjen.

Hvem er utsatt for smitte med klamydia?

Alle seksuelt aktive personer kan få klamydia. Det er en veldig vanlig seksuelt overførbar sykdom, spesielt hos unge mennesker. Det er flere årsaker til at unge er overrepresentert på statistikken, og er en kombinasjon av biologiske/kulturelle årsaker og atferdsmønster, Noen unge bruker ikke kondom regelmessig. Hyppig partnerbytte er også en risikofaktor, og hvis dette skjer hyppigere en infeksjons-perioden til klamydia, er det en høy risiko for smitte.

Tenåringsjenter og unge kvinner kan ha en skade livmorhalsen, noe som øker mottakelighet for en infeksjon med klamydiabakterien. At unge er overrepresentert på statistikker kan også vise at unge har en større terskel for å  oppsøke hjelp og anskaffe prevensjon. Årsaker til det kan være transportkostnader, pris og at det kan oppleves som stigmatiserende. Seksuell kontakt mellom menn er også en årsak til klamydia, siden klamydia kan smittes gjennom oral og anal sex.

Hva er vanlige symptomer på klamydia?

Klamydia kjennetegnes som en «stille» infeksjon siden de fleste smittede har få eller ingen symptomer. Perioden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er veldig varierende. Av de som får symptomer, kan det ta flere uker før symptomene vises.

Kvinner vil som regel bli smittet av klamydiabakterien i livmorhalsen, som noen ganger vil gi symptomer i form av en urinveisinfeksjon med hyppige toalettbesøk, og i enkelte tilfeller kan uregelmessige blødninger utenfor menstruasjonsperioden forekomme. Infeksjonen kan også spres videre oppover i livmorhalskanalen, og dermed forårsake bekkenbetennelse. Dette debuterer ofte akutt med store smerter og bevegelsesvansker.

Menn vil typisk få urinrørskatarr (betennelse i urinrøret), hvor kløe og svie er vanlige symptomer. Mange for også utflod og blir hovne.

Både men og kvinner kan få klamydiasmitte i anus og endetarmen, enten gjennom direkte kontakt (analsex), eller ved spredning fra livmorhals, noe som gir symptomer i form av smerter, utflod og/eller blødning.

Klamydia i øyet kan oppstå hos alle gjennom direkte kontakt med genitalier eller utflod gra kjønnsorganer.

Hvilke komplikasjoner kan klamydia lede til?

En klamydiainfeksjon går ofte uoppdaget, men kan gi alvorlige helseproblemer, både på kort og lang sikt.

Hos kvinner, kan en ubehandlet klamydiainfeksjon spres inn via livmorhals eller eggleder og forårsake bekkenbetennelse. Symptomer på dette er:

 • Smerter i nedre del av mageregionen.
 • Større mengder med utflod, som ofte er gult (kan også ha noe blod i).
 • Feber.
 • Sykdomsfølelse og nedsatt allmenntilstand er heller ikke uvanlig.

Menn kan få infeksjon i testikler og bitestikler. Hvis dette får gå ubehandlet kan det forårsake infertilitet, som betyr at man ikke lengre kan få barn. Symptomer på sykdommen i testikler og bitestikler er:

 • Smerter i pungen.
 • På en eller begge sider av pungen kan det oppstå rødhet og hevelse.
 • Ømhet.
 • Svie ved urinering.
 • Sykdomsfølelse og nedsatt allmenntilstand er heller ikke uvanlig.

En klamydiainfeksjon kan ha store helsemessige konsekvenser hvis den går ubehandlet. Har du symptomer på en bekkeninfeksjon eller infeksjon i testikler og bitestikler er det viktig at du går til lege så fort som mulig for å få behandling.

Hos kvinner kan en ubehandlet bekkeninfeksjon gi permanent skade på eggleder og livmor, og biologisk vev omkring. Dette kan igjen forårsake kroniske bekkensmerter, ufrivillig barnløshet, og et ektopisk svangerskap med dødelig utgang for moren.

Ubehandlet sykdom hos gravide er forbundet med for tidlig fødsel, samt smitte til det nyfødte barnet  i form av en lungebetennelse eller øyeinfeksjon.

Klamydia og HIV

Ubehandlet klamydia kan øke sjansene for å få, og avgi, HIV – et virus som er forstadiet til AIDS.

Hvem bør teste seg for klamydia?

Alle seksuelt aktive personer kan få en klamydiainfeksjon, og derfor burde alle med symptomer i underlivet, som utflod, smerter ved vannavlating, uvanlige sår, eller utslett bør avstå fra sex inntil de har testet negativt på klamydia.

Har du en sexpartner, som nylig har testet positivt for klamydia eller andre kjønnssykdommer bør også testes for å utelukke andre kjønnssykdommer.

Klamydia er som oftest asymptomatisk (uten symptomer), og da er det kun gjennom screening at de fleste infeksjoner oppdages. I Norge er det kun gjennom opportunistisk screening av seksuelt aktive under 25 år at det foretas noen masseundersøkelse. Dette innebærer at de i risikogruppen vil få en oppfordring av lege til å teste seg hvis de er i risikogruppen.

Ikke vent på en oppfordring på legen. Klamydia er den mest vanlige kjønnssykdommen i verden, og for å unngå smittefare, test deg hver gang du:

 • Skifter partner, spesielt hvis det er hyppig.
 • Opplever symptomer på klamydia.
 • En tidligere partner har klamydia.
 • Din eksisterende partner har klamydia.
 • Hvis du er gravid eller planlegger å få barn.
 • Gravide under 25, eller gravide med flere sexpartnere, bør testes igjen i 3. trimester.
 • Kvinner som har fått behandling for klamydia, bør testes igjen etter 3 måneder.

Hvordan tester man seg for klamydiabakterien?

Det er flere tester du kan ta. Hvis du er usikker på om du har klamydia, fordi en tidligere sexpartner eller eksisterende partner har klamydia, eller du bare vil sjekke deg selv, kan du kjøpe en hjemmetest for klamydia her. En selvtest har en feilmargin på 0,2%, hvilket er veldig nøyaktig, testene og oppleves som lett og grei å bruke.

Behandling mot en klamydiainfeksjon

En klamydiainfekson behandles med antibiotika, hvor man som regel velger en syvdagerskur med Doxycyclin. Det er også mulig å velge en engandsdose med et sterke antibiotikum, som heter Azitromax, hvis pasienten med stor sannsynlighet ikke vil fullføre den konvensjonelle antibiotikakuren.

Etter behandling, bør du avstå fra seksuell aktivitet med andre personer i minst én uke, for å forhindre spredning til nye partnere. Det er viktig at man gjennomfører den syv dager lange kuren med antibioika før man har sex igjen, ellers risikerer man at du smitter sexpartneren sin. Du burde ikke dele medisinen med andre, ettersom det er usikkert om personen vil reagere med en allergisk reaksjon på medisinen. Selv om en antibiotikakur vil kurere infeksjonen, vil den ikke gjenopprette permanent skade som allerede er skjedd. Hvis symptomene fortsetter, selv etter behandling, må du kontakte legen din på nytt for videre undersøkelser.

Det er ikke uvanlig å få flere klamydiainfeksjoner, selv etter vellykkede behandlinger. Kvinner er særlig utsatt, hvis de ikke har gjennomført behandlingen, og har høy risiko for å bli smittet med en klamydiabakterien igjen. Flere klamydiainfeksjoner, vil øke risikoen for sykdommer knyttet mot en kvinnes reproduktive helse, som inkluderer bekkenbetennelse og graviditet utenfor livmor.

Menn og kvinner som har vært behandlet for en klamydiainfeksjon, bør ta en ny test etter 3 måneder, selv om sexpartnere er friskmeldt med vellykket behandling.

Klamydia og smitteoppsporing

Har en person blitt diagnostisert og behandlet for klamydia, bør han eller hun informere alle sexpartnere de siste 2 måneder, hvor det vært anal, vaginal og oral sex, slik at de kan oppsøke lege og eventuelt få behandling. Dette vil redusere risikoen for at nåværende og tidligere sexpartnere vil utvikle seriøse komplikasjoner av en klamydiainfeksjon, og ville også redusere risiko for gjentatt infeksjon. En person, og dens tidligere/nåværende partnere med klamydia, bør avstå fra all seksuell kontakt med andre personer inntil behandling er fullført og de er symptomfrie.

Hvordan forhindre klamydia?

Du kan forebygge en klamydiainfeksjon ved å bruke kondom, som ved korrekt anvendelse, kan redusere risikoen for å bli smittet av klamydia. Den aller beste måten å unngå klamydia på, er å avstå fra vaginal, anal og oral sex. Det er kanskje ikke så fristende, så derfor anbefales det at man har samleie innenfor et fast parforhold for å redusere risikoen for smitte mest mulig.

Publisert

Klamydia hos barn og nyfødte

Klamydia er en av de vanligste seksuelt overførbare sykdommene vi har i Norge, og denne sykdommen påvirker utallige kvinner og menn hvert eneste år. En klamydiainfeksjon er ikke bare en risiko mot kvinnene som er smittet, men også fosteret under et mulig svangerskap. Klamydiabakterien er faktisk en av de vanligste årsakene til blindhet og pustevansker hos nyfødte barn. Hvis du planlegger å få barn eller er blitt gravid, burde du vurdere å teste deg for klamydia dersom du har en eller flere av følgende risikofaktorer:

 • Under 25 år gammel.
 • Har flere partnere.
 • Skiftet partner hyppig.
 • Partner er i risikogruppen/har kjønnssykdom.
 • Praktiserer ubeskyttet samleie.

Det er mulig å teste seg selv for sykdommen hos fastlegen din, eller på en helsestasjon for unge. Det er også mulig å kjøpe en klamydiatest på vår hjemmeside, som kan er en enkel og sikker test som du kan ta hjemme. Hvis du tester positivt for klamydia, vil du få utskrevet en antibiotikakur med doxycyclin som varer en uke. Det er viktig at du gjennomfører hele kuren, slit at man med hundre prosent sikkerhet kan være sikker på man er kvitt sykdommen.

Klamydia på øyet hos nyfødte barn

Selv om du føder før termin eller på termindato, vil en ubehandlet klamydiainfeksjon være svært farlig for øynene til det nyfødte barnet. Barnet kan få klamydiakonjunktivitt, som påvirker utviklingen av barnets øyne ved at øynelokkene blir røde, hovne og fulle av pussfylt utflod. Denne tilstanden er svært avlorlig og kan resultere i blindhet dersom det ikke behandles med antibiotika så raskt som mulig.

Når klamydia gir lungebetennelse hos nyfødte barn

Klamydiabakteriene kan også spre seg til lungene til det nyfødte barnet, og dette gjør seg synlig som en lungebetennelse med rask pusting, tilstoppet nese og hoste. Dette vil være svært skadelig for barnet, dersom det ikke behandles i tide med antibiotika.

klamydia-lungebetennelse-barn

Hvordan påvirker klamydia gravide kvinner?

Klamydia er en bakterieinfeksjon som smitter gjennom seksuelt samkvem, og flertallet av de smittede vil ikke ha noen helst form for synlige eller merkbare symptomer. Det er derfor svært viktig at du tar en test for klamydia, slik at du ikke smitter andre – og hvis du er gravid; ikke smitter det ufødte barnet. De få som faktisk får symptomer, vil få dem etter 3 uker, og dette kan oppleves som en brennende følelse ved vannlating og sees som et klart vaginalt utflod. Hvis bakterien får nok tid, risikerer man at de sprer seg til egglederne i form av en bekkenbetennelse som er betinget av klamydia–  dette viser seg ved at man får svimmelhet, smerter i underlivet/bekken/mageregion. De fleste personer som er smittet med klamydia vil ikke merke noen symptomer, og derfor er det ikke uvanlig at infeksjonen gir alvorlige komplikasjoner som bekkenbetennelse. Dette kan i verste fall i infertilitet, ektopisk graviditet(en svært alvorlig og livstruende tilstand hvor det befruktede egget fester seg utenfor livmoren) og prematur fødsel.

Publisert

Klamydia og forbygging av smitte

Klamydia er den vanligste kjønnsykdommen i Norden, og det antas at ca. 10 – 15 prosent av alle unge mellom 15 og 25 år til enhver tid er smittet. Denne sykdommen forårsakes av en infeksjon med klamydiabakterien som fester seg til slimhinner, og den trives best langs de indre overflatene til kjønnsorganene. Det betyr at bakterien overføres til andre personer gjennom seksuell kontakt, og det er nok med en enkel berøring mellom kjønnsorganene for å bli smittet. Du kan også få klamydia gjennom oral-, vaginal- og anal sex med en infisert person. Dette betyr også at bruk av kondom under samleie vil eliminere smitterisikoen betraktelig, men det vil ikke eliminere oddsene helt.

Hvorfor oppdager man smitte med klamydia?

Det farlige med klamydia er at infeksjonen er at den ofte er helt symptomfri inntil den når et viss stadium i inkubasjonsforløpet, hvor den kan gi alvorlige helsemessige komplikasjoner. Dette er årsaken til at klamydia er den vanligste kjønnsykdommen i Norge og verden forøvrig, og de smittede er helt uvitne når smitter deres partnere. Dette resulterer i at en del av de smittede kvinnene ender opp med ufrivillig infertilitet (mister evnen til å lage barn), ettersom klamydiainfeksjonen får utvikle seg for lenge uten behandling. Klamydia smitter som regel gjennom ubeskyttet sex fra person til person, noe som at de samme personene også blir sårbare ovenfor andre sykdommer som HIV. Det er derfor svært viktig at personer i utsatte grupper bruker prevensjon under samleie! Det hender at folk blir smittet, selv om de praktiserer sikker sex og bruker prevensjon. I den anledning anbefales det at folk i de aktuelle risikogrupper «screener» selv regelmessig med en klamydia test som du tar hjemme, eller at du går til legen eller helsestasjon for å bli testet der.

Hvordan forebygger man smitte med klamydia?

Det første du bør gjøre, er å alltid bruke kondom når du har sex med nye seksualpartnere, spesielt hvis du ikke er helt sikker på at de er smittet med kjønnssykdommer fra før. Det er også viktig at du tester deg selv regelmessig for kjønnssykdommer, samt at du oppfordrer partneren din til å ta en test for klamydia seg hvis du er i et monogamt forhold. Sexpartnere vil ofte gi hverandre infeksjonen igjen og igjen, og derfor bør dere avstå fra sex i rundt to uker ved eventuell smitte med klamydia, før dere kan føle dere helt trygge på at noen ikke blir smittet igjen. Er du i et åpent forhold eller har en mistanke om utroskap, er det igjen verdt det, for begge to, å ta en test for kjønnssykdommer, men det anbefales likevel at det brukes kondom under samleie. Det er en god idé å testes på jevnlig basis, for eksempel hvert halvår eller år. Dette gjelder spesielt hvis du ofte har sex med flere partnere.

Det er en god ide å begrense antall sexpartnere til et minimum, og det beste er å bare ha én, og å unngå sidespring er en opplagt måte å unngå at du og partneren din vil få klamydia.

Unngå å vaske underlivet med bakteriedrepende såpe, bruk heller en intimsåpe, fordi hvis de sunne og naturlige bakteriene fjernes fra underlivet, har du større risiko for å få klamydia.

Ikke ha sex hvis du har symptomer på klamydia – eller hvis din partner har symptomer, som smerter ved vannlating, utflod fra genitalier, eller kløe/svie i området rundt underlivet. Stop med seksuell aktivitet umiddelbart og oppsøk hjelp. Ikke engang kondomer kan gi deg nødvendig beskyttelse, hvis du eller din sexpartner har en klamydiainfeksjon som har fått lov til å utvikle seg over lengre tid.

Forebygg smitte med klamydia ved å bruke kondom under samleie

For at kondomer skal gi en så effektiv beskyttelse mot klamydia som mulig, er det nødvendig at de brukes hver gang du har seksuell aktivitet, inkludert oral, anal og vaginal sex. Kondom med ekstra slitestyrke bør brukes ved anal sex og vaginal sex, og disse kan kjøpes på de fleste apoteker. Kondomer kan kun brukes én gang.

Publisert

Klamydia og bekkenbetennelse

En bekkenbetennelse er en infeksjon som rammer kvinners reproduksjonssystem, og dette omfatter underlivet, eggledere, eggstokker, livmorhals og livmor. Denne tilstanden er ikke så uvanlig og bør oppdages tidlig for å unngå uopprettelige skader og infertilitet. Det er flere typer bakterier som kan forårsake bekkenbetennelse, men den vanligste årsaken i Norden er kjønnssykdommen klamydia. Vanligvis vil bakterien smitte gjennom vaginalt samleie, og forårsake en infeksjon som kan spre seg videre til bekkenet. En bekkeninfeksjon med bekkenbetennelse kan være ekstremt farlig, og i verste fall livstruende dersom infeksjonen sprer seg videre til blodet. Hvis du har en mistanke om infeksjon bør du oppsøke lege med en gang.

Hva er risikoen for at klamydia gir bekkenbetennelse?

En ubehandlet klamydiainfeksjon vil øke risikoen for å utvikle en bekkenbetennelse, og et stort problem er at denne sykdommen som regel ikke gir noen som helst form for merkbare tegn eller plager. Dette gjør bakterien i stand til å utvikle seg lenge nok til å slå til plutselig og voldsomt. Det anbefales derfor at du går til legen eller en helsestasjon, dersom du kan kjenne deg igjen følgende beskrivelse:

 • Du er under 25 år gammel.
 • Har samleie med flere partnere.
 • Har samleie uten prevensjon.
 • Bruker spiral.
 • Tidligere har hatt bekkenbetennelse.

Det er også mulighet for å kjøpe en hjemmetest for klamydia i vår nettbutikk, og dette er en klamydiatest som gjør deg i stand til å teste deg selv regelmessig for en asymptomatisk infeksjon i hjemmets trygge omgivelser.

Hva er symptomene på en bekkeninfeksjon forårsaket av klamydia?

Noen kvinner med bekkenbetennelse vil ikke ha symptomer i det hele tatt, men de mest vanlige plagene på en mild bekkeninfeksjon er:

 • Smerter i underlivet (mest vanlige symptomet).
 • Magesmerter.
 • Feber.
 • Smerter under samleie.
 • Blødning.
 • Økte mengde utflod, som gjerne har en vond lukt.
 • En følelse av utmattelse.

Bekkenbetennelse kan være årsak til milde eller moderate smerter, men noen kvinner kan ha veldig store smerter og tydelige symptomer som:

 • Store magesmerter.
 • Oppkast.
 • Synkope(plutselig besvimelse)
 • Høy feber.
 • Kvalme.

Har du alvorlige symptomer bør du oppsøke lege så raskt som mulig på 113, fordi en bekkeninfeksjon nemlig kan ha spredd til blodet ditt eller andre deler av kroppen – dette kan være en potensielt livstruende situasjon.

Hvordan tester man seg for klamydia og bekkenbetennelse?

Hvis du har fått et positivt utslag på en klamydiatest og i tillegg opplever symptomer på en bekkenbetennelse, er det stor sannsynlighet for at du har en klamydiainfeksjon som har spredt seg videre i systemet. Det er da viktig at du kontakter tar kontakt med en lege eller annet helsepersonell, som vil avgjøre om du har bekkeninfeksjon på grunnlag av symptomene og ulike undersøkelser:

 • Gynekologisk undersøkelse.
 • Ultralydundersøkelse av bekkenet.
 • Ta prøver av livmorhalsen, for å se etter infeksjoner.
 • Urinprøve for å sjekke om det er blod i urinen, kreft og andre sykdommer.

Etter å ha tatt alle de nødvendige prøvene vil legen sende disse inn til laboratoriet for videre analyser.

Bekkenbetennelse og videre gynekologiske undersøkelser

Etter at legen har stilt diagnosen, kan det være nødvendig med flere tester for å se om det er tilkommet noen varige skader i bekkenområdet. En bekkenbetennelse kan nemlig forårsake arrdannelser på eggledere samt permanent skade på de reproduksjonsorganet, som i verste fall kan resultere i infertilitet og gjøre deg steril.

Hvordan behandler man en bekkeninfeksjon forårsaket av klamydia?

En bekkeninfeksjon vil alltid ha et aggressivt og bredspektret behandlingsprogram, fordi man aldri med hundre prosent sikkerhet kan konkludere med at tilstanden skyldes en infeksjon med klamydiabakterier. Den kan for eksempel skyldes en annen bakterie, selv om de mikrobiologiske testene tilsier noe annet . En bekkenbetennelse alvorlige natur tilsier derfor at man ikke “gambler” med å satse på behandling mot enkelt bakterietype, men heller utvider spekteret på antibiotikabehandlingen for å omfatte alle mulige typer bakterier. Hvis du av ulike årsaker har en tilstand eller en sykdom som tilsier at du ikke kan ta antibiotika i pilleform, kan det være aktuelt at legen vil sende deg på sykehuset for behandling. I sjeldne tilfeller er det nødvendig med en operasjon hvis ikke behandling med antibiotika mot klamydia ikke er tilstrekkelig for å fjerne infeksjonen.

Hvordan reduser man risikoen for klamydia og en bekkeninfeksjon?

 • Sikker sex med prevensjon.
 • Test deg for seksuelt overførbare sykdommer.
 • Unngå kontakt med genital utflod.
 • Ved toalettbesøk; tørk deg fra fronten og bakover, slik at du unngår at bakterien føres inn i vagina.

Hvilke komplikasjoner kan klamydia og bekkenbetennelse medføre?

Hvis du ikke får behandling kan du å alvorlige komplikasjoner som følge av klamydia:

 • Infertilitet, som betyr at man blir steril og mister muligheten for å få barn.
 • Ektopisk graviditet, altså svangerskap utenfor livmoren.
 • Kroniske smerter i bekkenområdet, som kommer av arrdannelser på eggledere og andre organer i bekkenet.
 • Infeksjonen kan også spre seg til andre deler av kroppen, og være potensielt livstruende.

Ta en hjemmetest nå eller gå til legen og sjekk deg for klamydia og andre seksuelt overførbare sykdommer. Det er mye mer vanlig enn du tror, og hvis du er i risikogruppen (under 25, flere partnere eller nylig har skiftet partner, samleie uten kondom osv.), er det utrolig viktig å sjekke seg ofte.